indexok_r2_c02.gif(2 kb)  
Uvodní strana Sem můžete psát Dopisy čtenářů Archiv

1.4.-30.4. 2005

Archiv

Události 1.4.-30.4.

 

 

 

 

 

 • Může za všechno Gross?

  Je zjevné, že jednoduchá teze „za všechno může Gross“ neobstojí. Přitom jeho podíl na krizi nelze bagatelizovat.Článek doplněn.

 • Zemřel Jan Pavel II.

  Papež Jan Pavel II. jistě nesvrhl komunismus: ale svou trochou k jeho pádu přispěl a jsem mu za to vděčný.

 • I drzost by měla mít své meze

  Svérázná interpretace novodobých českých dějin, s níž v páteční parlamentní rozpravě vystoupil posl. Jičínský, nikoli volá, ale přímo řve a úpí po komentáři.

 • Kdo nechce vyhrát volby

  Sdělení „chceme vyhrát volby“ je banální pouze zdánlivě; najdou se kupodivu strany, které volby vyhrát nechtějí. I Gross by nejspíš rád proměnil svou stranu v patnáctiprocentního outsidera. Je to cesta do pekel, ale má svou logiku.

  Martin Vrba

 • Osob dost, osobností málo

  Ať už si o manýrách Miloše Zemana myslíme co chceme, byl a doposud je osobností, leze mnoha lidem na nervy, ale je to politik, který, řečeno scenáristickou hantýrkou, má ksicht. Vladimír Špidla osobností nebyl, není jí ani nový předseda socialistů.

  David Jan Novotný

 • Že by demokracie zamířila i k Arabům ?

  Bush se odvážil podniknout radikální riskantní krok, totiž skoncovat s víc než půl století trvající podporou autokratických režimů, započatou za F.D.Roosevelta,“ tvrdí John Lewis Gaddis, významný profesor na univerzitě Yale.

  Ota Ulč

 

 

 • Premiérova dobrá a špatná zpráva

  Pokud by z Grossova vstřícného gesta mělo vůbec něco být, muselo by se na něm ještě hodně pracovat. Šanci může mít jen čistě technicky politická dohoda, odmoralizovaná a odideologizovaná.

 • Největším nebezpečím jsou komunisté

  Ti, co komunisty bagatelizují, si zjednodušují úlohu: pod komunistickým nebezpečím rozumějí návrat do poměrů před listopadem 1989. Skutečné nebezpečí je jiné, ale to nutně neznamená, že menší.

 • Věc: udělení bobříka vyčůranosti za měsíc duben 2005

  Laureátem je tentokrát „kariérní diplomat“ Jan Kohout, předseda vlády České republiky In Spe

 • Ještě církev nezhynula

  Dějiny jsou povětšinou velmi kruté, někdy však projeví – pokud je vůbec smíme nějak personifikovat – nečekaný smysl pro spravedlnost. Papežství přestalo být italskou institucí a prvním neitalským papežem se stal podivným řízením osudu právě Polák, muž narozený v zemi, která už vlastně neměla existovat.

  Martin Vrba

 • O vlastenectví

  Snaha řešit selhání podle návodu „udělejme tlustou čáru za minulostí“ je odsouzena k selhání. Selhání se dá uspokojivě a beze zbytku vyřešit pouze přiznáním, vyznáním a změnou smýšlení – tedy pokáním. Pokud se věci jasně pojmenují, vyznají a opustí, je možno zase začít něco budovat. Kajícníky pohrdají jen nekajícníci. Lidé šlechetní si kajícníků váží.

  Dan Drápal

 • Jak jsme všechno vždycky zavinili

  V americkém univerzitním prostředí lze potkat přemnoho tvorů, přesvědčených, že intelektuál hodný toho slova přece musí nemilosrdně kritizovat, ba i opovrhovat systémem, který mu zaručuje tak pohodlný život. A současně aby šťastlivci pokud možno horovali o socialistických utopiích.

  Ota Ulč

 

 • Nedělejme si zbytečné iluze

  Zažíváme hlubokou a zásadní krizi polistopadového vládnutí. V labyrintu vládnutí se české politika octla v místě, odkud vedou samé slepé uličky kromě jedné, široké, co vede do pasti. Článek doplněn.

 • Fenomén Kotel

  Místo aby se česká politika pokoušela pozitivně ovlivňovat prostředí, v němž působí, přejímá jeho pokleslé manýry. To, že se pak v Kotli odmítá vystavit tomu, co sama učenlivě napodobuje, je ovšem nelogické.

 • Luboš Palata proti vyhnaným

  Luboš Palata dosáhl v umění vykrucovat se a zamlouvat, pokud jde o záležitosti související s masovými deportacemi německého obyvatelstva po druhé světové válce, obdivuhodné virtuozity. Viz článek z LN 14. 4. t.r.

 • Slovo úvodem

  na prezentaci knihy Emanuela Mandlera Škodolibé úsměvy svobody.

 • Hra s předem známým vítězem

  Křesťanským demokratům je vytrvale vyčítána vrozená proradnost: přidají se hned k tomu, hned k onomu, v každé vládě mají nějaké to křeslo. Vznikne-li však vláda bez lidovců, pobouří nás to právě tak.

  Martin Vrba

 • Moudrá francouzská hlava a obtíže s poučitelností

  Sklony ke kapitulaci projevuje západní civilizace všelijak. Když 11.9.2001 došlo ke zničení mrakodrapů, nejen arabské davy jásaly. Německý hudební skladatel Stockhausen charakterizoval několikatisícové zabití jako největší umělecký čin doby. I v Praze se vyrojili humanističtí filozofové se zdůvodněním, že hlavním viníkem byla zasažená země.

  Ota Ulč

 

 

 • Aktualita: Vystoupení místopředsedy Evropského parlamentu

  Vidal-Quadrase Rocy na tiskové konferenci, kde spolu s předsedou ústavního výboru Jo Leinenem kritizovali postoj Václava Klause k „evropské ústavě“.

 • Zneuctili nám prezidenta!

  Náš stát, jak vidno, je Václav Klaus. Bohužel to neladí se skutečností, že Česká republika má v současné době na evropskou integraci dva názory, jeden hlásá prezident a druhý vláda. Článek doplněn.

 • Konec velké krize?

  Pokud jsme tedy opravdu na konci tunelu, není těžké označit vítěze. Je jím KDU-ČSL a její předseda. To, co se realizuje, je jeho původní představa.

 • Fejeton: RaJ

  Vracíme do normálu, nastává epocha uklidnění: bude nám vládnout (nejprve čtrnáct měsíců na zkoušku) náš někdejší ekonomický náměstek.

 • Dokument: Návrh rezoluce Evorpského parlamentu o dlouhodobých důsledcích druhé světové války

  Návrh podala skupina poslanců EP z Polska, Maďarska, Litvy, Lotyšska, Estonska a SRN

 • Urážka naší země

  Právě náš prezident nemůže nikomu vytýkat nedostatek dobré vůle při překonávání nevraživosti mezi evropskými národy: sám má velmi blízko k lidem, kteří bez jakéhokoli taktu označují Mnichov, Vídeň a Budapešť za „osu zla“.

  Martin Vrba

 • Komunisté a zadržitelný vzestup Stanislava Grosse

  Jaká je souvislost s komunistickým srocením a Stanislavem Grossem? Díky tomu, co vyváděl v posledních měsících, stouply Stalinovým pohrobkům preference a tím jim samosebou stouplo sebevědomí.

  David Jan Novotný

 • Pár poznámek o terorismu

  Terorismus lze definovat jako úmyslné násilí, namířené proti civilnímu obyvatelstvu za účelem vyvolat strach pro politické cíle. Dařit se mu může pouze v neteroristické zemi. „Terorista je jako ryba plovoucí v moři liberální demokracie,“ tak prý pravil předseda Mao.

  Ota Ulč

 

 

 • Osvobození?

  A máme tu očekávané šedesáté výročí konce druhé světové války. Ke konci války a našemu osvobození jsem cosi napsal v květnu 2001 a nemám k tomu co dodat. tak to tady připomínám.

 • Nazývat věci pravým jménem

  Ještě jeden malý příspěvek k velkému výročí konce druhé světové války.

 • Kalouskovo vítězství

  Ukazuje se, že Kalousek prosadil svou za tu cenu, že ještě víc rozložil ČSSD. Je otázka, k čemu mu to vlastně bude dobré. Článek doplněn.

 • Protektorátní mentalita?

  K normální zodpovědné politice patří, že ten, kdo ji provádí, bere v potaz meze, jež jeho vlasti byly vymezeny její velikostí, hospodářskou mohutností, vojenskou silou. Václav Klaus to chápe jinak.

 • Dokument: Prohlášení občanů České republiky

  Výzva politické reprezentaci České republiky, aby oficiálním aktem uznala zásluhy československých antifašistů německé národnosti v boji o zachování československé státnosti.

 • Dopis senátoru Bártovi

  Mluvit jedním dechem o československém státu a ideálech demokracie může být povznášející, ale nic víc. Reakce na Prohlášení občanů České republiky ze 4. dubna 2005.

  Martin Vrba

 • Ještě k EU a Izraeli

  Postoj k Izraeli mi slouží pouze jako jakýsi lakmusový papírek, zda to EU stále ještě myslí vážně s hodnotami, na nichž ji její „otcové zakladatelé“ (např. někdejší francouzský ministr zahraničí Schumann) chtěli postavit.

  Dan Drápal

 • Osudy zvědů

  Agenti, špioni, rozvědčíci, pokud se dožijí penzijního věku, ve svých zemích se příliš nezviditelňují. Někteří napíší memoáry, stát jim u posledního rozloučení okrášlí rakev medailemi za zásluhy.

  Ota Ulč