indexok_r2_c02.gif(2kB)  
Uvodní strana Sem můžete psát Dopisy čtenářů Archiv

25.4.3.2005 - 30.4.2005

ARCHIV

Prohlášení občanů České republiky

Protože se přes několikaleté úsilí nepodařilo dosáhnout toho, aby česká politická reprezentace vyjádřila dík a uznání našim dřívějším spoluobčanům německé národnosti, kteří v době ohrození republiky jako antifašisté usilovali o zachování československého státu a demokracie, rozhodli jsme se vzít tuto iniciativu do vlastních rukou a jako občané České republiky tento dík a uznání tímto prohlášením vyjádřit. Vyzýváme všechny naše občany, aby tuto akci svým podpisem pod níže uvedeným prohlášením podpořili.

(Poštovní adresa: Dr. Jiřina Šiklová, 11000 Praha, Klimentská 17.)

Protože toto prohlášení se týká našich dřívějších německých spoluobčanů a jejich rodin je formulováno v obou jazycích.


Prohlášení


My, níže podepsaní občané České republiky, vyslovujeme při příležitosti šedesátého výročí konce druhé světové války svůj dík a uznání těm našim někdejším spoluobčanům německé národnosti a jejich rodinám, kteří se během první republiky zasazovali o dobré spolužití Čechů a Němců, nepřipojili se k fašizujícímu henleinovskému hnutí a v roce 1938 v období ohrožení republiky a Mnichova, zůstali věrni československému státu a ideálům demokracie.

Přes tento svůj statečný občanský postoj, pro který bylo mnoho z nich, pokud neemigrovali, během okupace a války vystaveno diskriminaci a pronásledování, sdílela nakonec většina z nich poválečný osud československých Němců. Odsun vzal ve svých důsledcích

i jim a jejich rodinám možnost v republice jako Němci žít a pracovat.

V tomto smyslu je jejich osud zvlášt tragický a neměl by být zapomenut. Odvaha, s níž se dokázali postavit rostoucímu vlivu nacistické ideologie na jejich německé spoluobčany je závazkem i pro nás a součástí nejlepších demokratických tradic České republiky i celé Evropy.

Vyzýváme politickou reprezentaci České republiky, aby oficiálním aktem tyto zásluhy československých antifašistů německé národnosti v boji o zachování československé státnosti připomenula a vyjádřila jim dík.


V Praze 4. dubna 2005


vyzývající signatáři

Alena Wagnerová, Jiří Vančura Jiřina Šiklová, Jana Hradilková