indexok_r2_c02.gif(2 kb)  
Uvodní strana Sem můžete psát Dopisy čtenářů Archiv

1.3.-31.3. 2003

Archiv

Události 1.3.-31.3.

 

 

 

 

 • Nechme mu pár týdnů šanci!

  Klaus byl zvolen prezidentem, nikoli diktátorem. Ne že by třeba neměl chuť prezidentskou funkci malinko té diktátorské připodobnit. Ale cesta k tomu není už předem vydlážděná.

 • Jan Macháček věští zkázu vlasti

  Klausova mediální lobby má špatnou pověst, a to zcela právem. Zdá se, že druhá strana mediální barikády s ní teď úspěšně soutěží. Polemika s Janem Macháčkem.

 • Prezident Klaus a zahraniční politika

  Nakolik a jak jsou zahraničně politické představy a koncepce Václava Klause v souladu s národně bezpečnostními zájmy České republiky?

 • Malování Sokola na zeď

  Portréty Jana Sokola v podání Karla Kříže a Bohumila Pečinky se kryjí a doplňují. Výsledkem je důkladný obžalovací spis proti Sokolovi.

 • Beneš, Únor, „demokraté“

  Čeští historici došli k závěru, že o Únoru 1948 se rozhodlo několik měsíců předem a že během puče prezident Beneš a další „demokraté“ nemohli nic dělat. Česká historiografie produkuje jedno nemravné alibi za druhým.

 • Nová podoba globálního konfliktu

  Epocha globálních konfliktů nabyla pouze po svou „horkých“ a jedné studené válce nové podoby. Článek jsem už v Událostech publikoval, 23. února vyšel v rozšířené podobě v nedělních Frankfurter Allgemeine Zeitung. Zde je český překlad té rozšířené verze.

 • Dokument: Zbořilův posudek

  Jméno politologa dr. Zdeňka Zbořila se v posledních dnech ocitlo znovu na předních stránkách českých novin, tentokrát v souvislosti s obviněním Respektu, že spolupracoval se Státní bezpečností. K dokreslení Zbořilova odborného profilu přinášíme jeho Posudek na brožuru týkající se sudetských Němců a jejich vyhnání.

 • Fejeton: Agenti StB jsou pohádkové bytosti

  Přesvědčivě to dokazuje studie skupiny předních českých historiků, kterou má redakce Událostí k dispozici.

 

 

 • Komunisté a Evropská unie

  Rozhodnutí KSČM nepodpořit náš vstup do EU je třeba přivítat. V naší Národní frontě se po dlouhé době objevila jakási trhlinka politické plurality.

 • Doba falešných proroků

  Ve čtvrtek ráno se na Václavském náměstí upálil mladý muž. Když někdo chce podtrhnout váhu svého sdělení vlastní smrtí, nemělo by se to podceňovat.

 • Jaká bude epocha Václava Klause?

  V postkomunistické společnosti, kde politici ještě nepřestali toužit po monopolu nebo si nedovedou nic jiného než monopol představit, je zapotřebí, aby mezi prezidentem a vládou fungovalo zdravé napětí, aby si navzájem kazili své nemravné monopolní plány.

 • Nový svět

  Svět ve kterém žijeme, ovšem nebezpečný je, jenže v tuto chvíli už jinak, než jak se jevil našim pradědečkům. Ideologové ODS však zůstali sedět někde v první polovině minulého století.

 • Klaus není můj prezident

  Ten, kdo říká „Klaus není můj prezident“, říká vlastně: stát, v jehož čele stojí prezident Klaus, není mým státem.

 • Fejeton: MDŽ

  Jeden z bolševických svátků, na nějž jsme právem zapomněli.

 

 

 • Aktualita: V očekávání věcí příštích

  V irácké krizi zaujímá česká vláda od počátku obojaký postoj. Bezpečnostní rada státu ho dnes po dlouhé tahanici jen potvrdila.

 • Proměny Václava Klause

  Změnil se Václav Klaus? Rozvážné státnické vystupování je jen změna formy. Záleží však na obsahu.

 • Evropa kontra Amerika

  Lze si představit situaci, kdy by nám nezbylo než na EU přes veškerou její lákavost rezignovat – a to tehdy, když nazřeme, že ona či nějaké její „jádro“ nemá morálně ani mocensky na to, aby se spolu s námi postaralo o společnou bezpečnost. Polemika s Jacquesem Rupnikem.

 • Místo pro hosta: Tance kolem Husajna

  Skrze Husajnův knír a baret, se nám dere k životu nový světový řád. Není dílem Husajna, pouze se to jaksi sešlo. Rozpadl se bipolární svět. Hranice mezi starými rivalitami byla setřena a rodí se rivality nové.
  Zdeněk Švácha

 • Příloha: Československo: ani osud, ani omyl

  Po roce 1989 se ukázalo, že to, co drželo kdysi Čechy a Slováky pohromadě, totiž dvojí pocit ohrožení, už pominulo. Neexistoval jediný rozumný důvod, proč toto soustátí držet pohromadě. Úvodní slovo k diskusnímu večeru na FSV UK 12. 3. 2003

 • Fejeton: Národ sobě

  Vážení čtenáři, budu Vám vyprávět pohádku o budování Média, aneb jak chudý chasník mezi elitu přišel. Veškerá podobnost se skutečnými událostmi je čistě náhodná.

 • Dokument: Stanovisko ČMKOS k iráckému konfliktu

  Protože jsem nezaregistroval, že by některý z velkých listů přetiskl plný text Stanoviska ČMKOS k irácké krizi, činím tak zde, i s (opačným) stanoviskem vlastním.

 

 

 • Kritikové amerického imperialismu

  Český tisk zalila kritika amerického útoku na Irák: je řeč o tom, že USA chce Iráčanům vnutit americký způsob života, a že prý jde o „preventivní úder“. Zkrácená verze tohoto článku vyšla v MFD 24. 3.

 • Špidlův konec?

  Vladimír Špidla je typický muž číslo dvě. Spojuje jakousi úřednickou houževnatost a tvrdohlavou počestnost s malou politickou invencí. Díky tomu nemůže nikdy muže číslo jedna ohrozit. Zároveň se však nikdy nemůže stát skutečným mužem číslo jedna.

 • Projektanti babylonských věží

  Současní evropští intelektuálové vytýkají americkému prezidentu a Američanům obecně náboženský fanatismus. Přitom sami, aniž by si to uvědomovali, podléhají utopickému radikalismu, jehož přestupními stanicemi byli v minulosti Rousseau, Marx, Lenin a veleknězové stalinismu.

 • Místo pro hosta: Zoufalství českého tisku

  Česká televize se stala tribunou protiválečných demonstrantů. Publicistika, která by tyto postoje jaksi vyvažovala, zde v podstatě neexistuje.
  Zdeněk Švácha

 • Fejeton: Jsme dost hrdí?

  Českou společnost zřejmě trápí, je-li dostatečně hrdá. Poslední dobou se touto otázkou zabývala ministerstva i ústavy na výzkum veřejného mínění.