indexok_r2_c02.gif(2 kb)  
Uvodní strana Sem můžete psát Dopisy čtenářů Archiv

1.5.-31.5. 2004

Archiv

Události 1.2.-31.5.

 

 

 

 

 

 • Problémy bruselské multikulturality

  V evropské a především české politice chybí přirozená úcta k dějinám. Pokud jde o ty naše, jsou nedotknutelné, nelze je měnit ani přepisovat. Pokud jde o ty cizí, podléhají diktátu z Bruselu.

 • Do EU s drzým čelem

  Česká národní jednota, pokud jde o sudetské Němce, bohužel postrádá jakoukoli sebereflexi. Ne že by sudetští Němci byli jako lilium: ale to, co by nás mělo trápit, je náš podíl na tragických událostech.

 • Věc: udělení bobříka vyčůranosti za měsíc květen 2004

  Laureátem bobříka vyčůranosti, přesněji řečeno prvního eurobobříka vyčůranosti nutně musí být první muž ve státě: Jeho Velkolepost prezident ČR Václav Klaus.

 • Rizika našeho členství v EU

  Základní problém není: eurooptimismus nebo euroskepticismus. Ani jalové nadšení a ohňostroje, ani brblání nad osudem, který se přes nás valí. Základní problém je, jaké má být naše místo v této EU Anno 2004.

 • (Ne)bezpečný svět: Blouznění o Evropě

  Česká republika byla, jak je vidět, útvarem, který nikdo zvláště nemiloval. Za tento stav vděčíme národní malomyslnosti maskované cynismem, liknavým politikům, pokryteckým intelektuálům a médiím.

  pravidelná rubrika Zdeňka Šváchy

 • Prokleté soudy

  Žijeme ve velmi „pokročilé“, sofistikované civilizaci. Jenže tato civilizace je ohrožena tím, že stát dělá všechno možné, jen ne to, co dělat má.

  Dan Drápal

 • Úkol našeho prezidenta

  Samostatné a suverénní entity, o nichž teď píše Klaus, se v Evropě nikdy nevyskytovaly a nemohou tedy ani přestat existovat. Vidina samostatnosti byla návnadou, která nás v minulém století dovedla do sovětské pasti.

  Martin Vrba

 • Jak se štědrost nevyplácí

  Je bohatství jednoho podmíněno chudobou druhého? Za feudalismu to do určité míry byla pravda. V současných podmínkách materiální hodnoty a potenciál světa však nejsou jeden koláč neměnného rozsahu.

  Ota Ulč

 

 

 • Pithart nechce medaili

  Bavorská cena pro předsedu Senátu: Petr Pithart je politik vstřícný vůči každé spravedlivé věci – ale tato vstřícnost nesmí ohrožovat jeho politickou kariéru.

 • Týrání iráckých zajatců

  Pokud si jen trochu vážíme zásad, které jsme ve vší vážnosti přijali za své, musíme předpokládat, že platí nejen pro nás, ale i pro ty ostatní, to znamená i pro naše nepřátele.

 • Všechny výhybky jsou dočasně definitivní

  Zajisté jsme tu vůbec nemuseli být jako Češi, ale být Čechem není samo o sobě žádné štěstí ani neštěstí: je to jednoduše výzva. Polemika s Dušanem Třeštíkem.

  Martin Vrba

 • (Ne)bezpečný svět: Jakkoli je to odporné

  Hrst fotografií ohrožuje legitimní akci nejsilnějšího státu světa. Pošetilci soudí, že to tak má být. Nemá. Rozhořčení je bezpochyby mravné, mravní požár nás však může ohrozit všechny.

  Pravidelná rubrika Zdeňka Šváchy

 • Svatá válka

  Na rozdíl od křesťanských pacifistů jsem přesvědčen, že války je někdy nutno vést, že existují války spravedlivé a nespravedlivé, a že spravedlivé války nutno vést svatě, nemá-li národ, který je vede, přijít o Boží požehná-ní. A Božím požehnáním mám na mysli dlouhodobou prosperitu, celkový pokoj v zemi, uplatňování spravedlnosti.

  Dan Drápal

 • GENOCIDA A BIZÁRNÍ POSUN ODPOVĚDNOSTI

  Genocidy byly (připomeňme si osud Arménců v tureckých rukách) a jsou, probíhají i v tomto okamžiku. Tím, že o nich nevíme, či, přesněji, nechceme vědět, přece neznamená, že by přestaly existovat.

  Ota Ulč

 

 • Jaké trendy existují v KSČM?

  Pedanti, kteří jsou rádi, když nalézají věci pokaždé na svých místech, mohou být s víkendovým sjezdem KSČM spokojeni. KSČM je velká jistota uprostřed chaosu našeho postkomunistického světa.

 • Riskantní hrátky s demokracií

  Náš politický systém v současné době tvoří čtyři strany (ODS,KSČM, ČSSD a KDU-ČSL), představující „politickou politiku“ v tom nejhorším slova smyslu, a SNK, které politickou stranou není a nechce být.

 • Kam to spějem…

  Publikace s názvem „Češi na cestě za svojí budoucností“ nastavuje české společnosti dost nemilosrdné zrcadlo.

 • Pravda nemusí být to, co vidíme, ale to, co vidět chceme

  Na prahu třetího tisíciletí se svět znovu rozdělil na dobrý a špatný. Pomyslný bumerang, jímž se ve středověku křesťanský svět strefoval do toho nekřesťanského, se vrátil obalen plastickými trhavinami a moderními technologiemi.

  David Jan Novotný

 • (Ne)bezpečný svět: Válka přes obrazovku již běží, ale…

  Al-Džazíra a pestrá síť teroristů na internetu tvoří mediální velmoc, vycepovanou podle západní metodiky.

  Pravidelná rubrika Zdeňka Šváchy

 • Země češská, domov můj?

  Z gramatického hlediska je Senátem doporučovaný název „Česko“ právě tak přijatelný jako označení Německo či Rusko.

  Martin Vrba

 

 

 • Stát a církve – jako za Václava Kopeckého

  Hrad a minist Dostál vytýkají kardinálu Vlkovi. Že poškozuje zájmy ČR v zahraničí.

 • Zajíc v pytli

  To,co předvedla ČSSD před volbami 2002, by se dalo interpretovat jako dalekosáhlý, spontánní, nezamýšlený a o to úspěšnější podvod na voličích. Volili něco jiného, než co obdrželi. Upřímně řečeno, mohou si za to sami.

 • Petr Pithart mezi vejci galopující

  Od druhé světové války platí v Evropě výjimečný stav: Německo je nesvéprávné a pod kuratelou, nepřísluší mu stejná práva jako ostatním evropským státům. Pithart a Češi nejsou zdaleka sami, kteří si to myslí a podle toho se chovají.

 • (Ne)bezpečný svět: Paranoia na pokračování

  Mravní nároky, kladené na politiky, na sebe média nevztahují. Případ falsifikátů z Daily Mirror a Boston Globe, je hromadně zlehčován a v podstatě vytlačen na okraj zájmu. Legitimní cíl potrestat vinné má, tím jak skutečnost rozšiřuje, značně ambicióznější pozadí: zlikvidovat iráckou operaci jako celek.

  Pravidelná rubrika Zdeňka Šváchy

 • Káva nebo čaj

  Konflikt mezi těmi, kdo chtěli v létě 1990 „zachovat hnutí“, a těmi, kteří chtěli „vytvořit stranu“, byl pseudokonfliktem; šlo o střet dvou skupin, které usilovaly o moc ve straně, a skončil zánikem této strany a vznikem dvou jiných. Na okraj vzpomínek Emanuela Mandlera.

  Martin Vrba

 • Socialismus je mrtev, ať žije socialismus!

  S pádem SSSR se Evropské společenství, druhy pouze hospodářské, počalo ideologizovat: vznikla Unie, která vykazuje všechny znaky kolektivismu: společné předpisy, společná měna, společná hospodářská politika, společná zahraniční politika, společné zatykače, společná ústava, společné všechno.

  David Jan Novotný

 

 

 • Nová forma amerického izolacionismu

  Američtí intelektuálové v situaci, kdy jejich vlast narazí na vážné problémy, propadají jakési zastřené formě izolacionismu: co si budeme dělat problémy, „mezinárodní společenství“ to vyřídí za nás. Polemika s J. D. Sachsem.

 • Václav Klaus o Edvardu Benešovi

  Nemyslím si jako Václav Klaus, že si Edvard Beneš zasluhuje naši úctu. Zasluhuje si spravedlivou kritiku: k tomu prezidentské pietní projevy a ten Klausův zvlášť nijak nepomáhají.

 • Proč mít křesťanství v evropské ústavě

  Otázka odkazu na křesťanství v euroústavě není otázkou vyznání víry, ale poukazem na něco, z čeho v Evropě vyrůstá každé smysluplné politické úsilí. Polemika s D. Drápalem.

 • Do EU s agrární mentalitou

  Původně jsme nechtěli pustit Nečechy vůbec k ničemu; naše kupónová privatizace byla jen naplněním starého oblíbeného sloganu Národ Sobě. Brzy se však ukázalo, že zaostalému hospodářství nijak nepomůže, když si z něj každý kus utrhne.

  Martin Vrba

 • Obrana před barbarstvím

  Ano, i USA by mohly sklouznout do barbarství. Ale v OSN mají barbarské státy již nyní velmi silné zastoupení. OSN rozhodně bar-barství zabránit nemůže. A rozhodně mu v posledních čtyřiceti letech bránila nepoměrně méně než USA. Polemika s J. D. Sachsem.

  Dan Drápal

 • (Ne)bezpečný svět: Vymíráme

  Česko směřuje k velmi temné budoucnosti. Vzniknou dvě kultury: kultura vyspělých a ustrašených dědečků ze Západu a kultura vzteklých a agresivních adolescentů z primitivnějších, zejména muslimských zemí.

  Pravidelná rubrika Zdeňka Šváchy

 • Česko hledá superstát

  Představa, že vztahy jednotlivých evropských států budou stej-né, jako vztahy států americké unie, je úžasná, ale eurooptimisté by si měli vzpomenout, že vznik Spojených států provázela krvavá občan-ská válka, jejímž zdrojem byl konflikt zájmů.

  David Jan Novotný