indexok_r2_c02.gif(2 kb)  
Uvodní strana Sem můžete psát Dopisy čtenářů Archiv

1.5.-31.5. 2002

Archiv

Události 1.5.-31.5.

 

 

 

 

 • Vyhlídky samizdatu v epoše řízené demokracie

  Je představitelná národní jednota všech politických strana zároveň svoboda slova v médiích? Odpověď je prostá: není.

 • Podle chvosta poznáš hosta

  Z Bruselu očekávám dobro. Doufám, že nynější političtí normalizátoři a jejich novinářští náhončí to budou mít při pokusech planýrovat názorovou různost v české společnosti o hodně těžší. Polemika s K. Steigerwaldem

 • ČLK na prahu normalizace

  Jakousi syntézou praxe a ambic ČLK a Sdružení historiků ČR by bylo možné vytvořit řadu profesních organizací s povinným členstvím a dozorem nad úrovní oboru. Tak by se zpřehlednila a zjednodušila nynější poněkud anarchická situace a eliminovaly by se výstřelky příliš široké svobody.

 • Ze zahraničního tisku: Benešovy dekrety jsou historií

  České noviny přinesly zprávu o článku někdejšího polského ministra zahraničí Wladyslawa Bartoszewského pro Die Welt. Jeho překlad zveřejňujeme. Je z něho patrné, že polské stanovisko k poválečným událostem je umírněnější a jinak odstíněné než české. K Bartoszewskmého komentáři se ještě vrátíme.
  Komentář Wladyslawa Bartoszewského, Die Welt 10. května 2002

 • PŘÍLOHA: Emanuel Mandler, Benešovy dekrety

  Minulý týden vyšla ve vydavatelství Libri knížka Emanuela Mandlera o Benešových dekretech. Je to po listopadu 1989 první souborná práce, týkající se tohoto tématu. Nezabývá se jen dekrety vztahující se k německé a maďarské menšině, ale i těch dalších, neméně problematických, jejich genezí a významem. Jeden úryvek z Mandlerovy knihy uvádíme.
  Emanuel Mandler

 • FEJETON: Psycho

  Volkert van der Graaf, vrah nizozemského politika Fortuyna, rozšířil příkaz lásky k bližnímu na všechny živé bytosti. Jen lidé se mu tam už jaksi nevešli.

 

 

 

 

 • Holohlavý Klaus

  Člověk má závazky, které jsou významnější a přednější než závazek k národnímu společenství. Z nich plyne mimo jiné taky povinnost snažit se, aby se toto společenství měnilo, a to k lepšímu.

 • Může nás stát učinit mravnějšími?

  Stává se člověk kouřením (nebo nekouřením) horším, nebo lepším? Svoboda by neměla tu cenu, kterou pro člověka má, kdyby v sobě nezahrnovala i svobodu selhat a hřešit.

 • Normalizace s lidskou tváří

  Český veřejný život prostupuje úsilí určitá témata sakralizovat, z jiných zase udělat tabu. To znamená návrat do světa, v němž žili naši předkové před několika tisíci lety a jejž se pokusil obnovit ruský bolševismus.

 • Místo pro hosta: Miloš Zeman

  Komunistický systém má svoje genetické kořeny v porušování demokracie po roce 1945, např. transferem německého obyvatelstva přesně v duchu stalinských migračních přesunů. Vystoupení v rozpravě k bodu "Hodnocení období let 1948-89" na 7. společné schůzi SN a SL FS ČSFR ve čtvrtek 25. října 1990

 • Dokument: Vystoupení E. Mandlera a B. Doležala na 7. schůzi FS ČSFR 25. října 1990

  (E. Mandler:Po vzedmuté hladině veřejného mínění se valí jedna vlna nenávisti za druhou. Nemůže být tolerance bez existence řádu a vědomí spravedlnosti.
  B. Doležal: Minulost se nedá odepsat slovy. Žijeme v jejích troskách a narážíme na její pozůstatky. Je tedy také nutné vypořádat se s touto současnou minulostí, která nás ohrožuje a od níž často nemáme patřičný odstup.)

 

 

 • Ještě na tom nejsme tak špatně

  Nepropadejme defétismu: volič má svým rozhodnutím možnost ovlivnit to, jak se u nás bude v příštích čtyřech letech vládnout.

 • Místo pro hosta:

 • Příloha: Křesťané a politika

  Naše rozhodování se v drtivé většině odehrává v mikropolitických záležitostech, případ od případu: odpovídá to či ono politické řešení našemu křesťanskému přesvědčení? Můžeme ho vzít za své?

 • FEJETON: Nebojme se revize

  Dějiny se dějí tím, že lidé kriticky revidují to, co v minulosti dělali, a vyvozují z toho důsledky pro přítomnost a pro budoucnost.