indexok_r2_c02.gif(2 kb)  
Uvodní strana Sem můžete psát Dopisy čtenářů Archiv

27.5. - 1.6. 2002

ARCHIV

Virus autoritářství

(E. Mandler napsal pro LN článek, v němž mj. polemizoval s útoky J. Peška a J. Pánka na Jiřího Pehe a Jiřího Loewyho. LN pasáž o Jiřím Pehe vypustily. Uveřejňujeme zde text v úplnosti)

 

V minulých letech se o tzv. občanské společnosti hodně diskutovalo. Nejen to. Nehledě na tyto ne vždy zcela produktivní diskuse vzniklo během 90. let množství občanských sdružení a rozvinula se práce dosud nepříliš aktivních organizací.

Pociťujeme jen nepatrnou úlevu a většinou nevidíme klady tohoto vývoje. Je tomu tak proto, že současně s tím prostupuje celkovou strukturou našich organizací jakýsi podivný virus. Je to virus autoritářství, monopolizace a trendu vedoucího až k ostrakizaci a tabuizaci za nevhodné názory. Ještě štěstí, že virus ponouká napadené organizace, aby se projevovaly veřejně a napadaly své soky.

Řadu let má virus spadeno na výbor Sdružení českých historiků, jediné profesní sdružení pracovníků v oboru historiografie. Sám předseda už několik let napadá žurnalisty a publicisty za to, že publikují v tisku články vycházející ze sudetoněmeckého(?) či negativistického pojetí našich dějin. Jakákoli jména a konkrétní údaje dlouho odmítal zveřejňovat, teprve na tiskové konferenci 7. května v této souvislosti uvedl Petra Placáka a mne. To už ovšem virus pronikl do těla této organizace a navedl ji, aby v rozporu s principem plurality vydala za "historiky" prohlášení proti znásilňování dějin. Hned v jeho první větě se podařilo těžce urazit politiky, publicisty a žurnalisty věnující se snaze pochopit. a vyložit minulost: virus přiměl Sdružení historiků nazvat tyto lidi ochotníky, jejichž angažování má za následek "diletantsky nekritický a svévolně zmanipulovaný výklad dějin". Když "ochotníky" takto z hlediska vztahu k minulosti totálně znehodnotilo, předložilo jim Sdružení patnáct svých bodů o naší nedávné minulosti k diskusi. Není to podivné a hrůzné?

Zvláštní jednání Sdružení českých historiků - tímto způsobem se přece diskutovalo "za totality" - vedlo pochopitelně k velmi negativním reakcím: "… podujetí skupiny českých historiků se vymyká všemu, co je v demokratických zemích zvykem," napsal 10. 5. v LN Jiří Loewy: "Už sama představa je absurdní, že by se třeba v Británii, Francii, Německu, Belgii, ve Švédsku nebo v jiném civilizovaném euroatlantickém státě vyskytl spolek vládních vykladačů dějin, který by se odvážil kázat lidu závazný názor na národní historii." Na internetových stránkách Neviditelného psa pak napsal Jiří Pehe mimo jiné, že prohlášení historiků "je do jisté míry hloupé (…) stejně jako oficiálně vykládat historii by měli jen historici, ‚oficiálně' filozofovat by měli jen diplomovaní filozofové, hospodářství vykládat jen ekonomové, politiku analyzovat jen politologové." (NP 24. 5.) Jak je vidět, je nás víc, kdo považujeme "Stanovisko" za oficiózní a poplatné byvším poměrům.

Těm (nebo autoritářskému viru?) je poplatná rovněž reakce Sdružení historiků na to, jak bylo jejich prohlášení přijato. Tak například Jiřímu Loewymu jsou jeho autoři ochotni prominout kritiku v LN, protože: "byl za komunismu uvězněn a z této zkušenosti odvozuje svůj pohled na svět." (Pánek,Pešek, "Loewy by neměl lhát", LN 27.5.) Je více než trapné, píše-li takovou nejapnost právě předlistopadový člen KSČ; trochu občanské pokory by prof. dr. Pánkovi v této souvislosti neškodilo. A vůbec: na to nemusel být nikdo uvězněn, aby pochopil, že prohlášení Sdružení českých historiků je oficiózní a že káže lidu závazný názor na národní minulost. Kdyby si pak páni historiografové laskavě přečetli aspoň část Loewyho článků z Lidových novin, nemohli by napsat něco tak od věci, jako že Loewy odvozuje svůj pohled na svět ze zkušenosti vězněného člověka.

Něco, zřejmě virus autoritářství, přimělo naše historiografy, aby rovněž dalšího kritika, Jiřího Pehe, "ušetřili". Nerozepíšou se proto, slibují v odpovědi "o historickém a navíc funkčně negramotném politologovi, který si, bohužel ani nedokáže (nebo jen nechce?) přečíst text, s nímž vulgárně polemizuje" (NP 21. 5) - opravdu roztomilé. Špičky naší oficiální historiografie se asi domnívají, že myšlenkové hlubiny jejich prohlášení vyžadují mnohonásobné čtení a že každý, kdo s ním polemizuje, diskutuje "vulgárně". Zdůrazňují však, že "na platformě otevřeného poznávacího procesu" zvou k diskusi všechny lidi ochotné diskutovat. Podmínku mají jedinou: "respektovat odborné standardy metodologické i faktické."

A jsme tam, kde jsme byli: Napíšeš svůj názor, ochotníku, ale Sdružení historiků (nebo jiná oficiální instance) rozhodne, že jsi nesplnil "odborný metodologický standard". A hned ztratíš právo mluvit do diskuse, nebudeš připuštěn… Ještě že nám činitelé Sdružení historiků vysvětlili, jak má vypadat podle jejich představ "otevřená diskuse". Lze předpokládat (a skutečnost tomu nasvědčuje), že Sdružení českých historiků není jedinou organizací napadenou virem autoritářství. A tak nám nezbývá než uchýlit se rovněž k proklamaci. Je jednoduchá. Zní: "Ochotníci všeho Česka, spojte se!"

Emanuel Mandler