indexok_r2_c02.gif(2 kb)  
Uvodní strana Sem můžete psát Dopisy čtenářů Archiv

2.1.-31.1. 2006

Archiv

Události 2.1.-31.1.

 

 

 

 

 

 • Projevy prezidentské, projevy premiérské

  Paroubkova rehabilitace KSČM jako partnera pro zatím tichá spojenectví je velmi významný krok. Prezident ovšem tvrdí, že je vše v pořádku: Rok 2005 nebyl prý nijak výjimečný, což svědčí o stabilitě a zralosti naší demokracie. Ani v roce 2006 se žádných velkých zvratů obávat nemusíme.

 • Vyhlídky do nového roku

  Podstatná událost, která nás v příštím roce očekává, jsou volby do Poslanecké sněmovny. Jejich výsledek ovlivní politickou situaci významněji než tomu bylo ve všech předchozích volbách počínaje červnem 1990. Článek doplněn.

 • Fejeton: Lidoop ve službách socialismu

  In memoriam ruského učence Ilji Ivanova

 • Ze zahraničního tisku: Satiru nikdy!

  Předseda vlády České republiky účtuje s kritickým pořadem. Článek z německého listu Frankfurter Allgemeine Zeitung.

 • Řády a medaile

  Jak se již stalo tradicí, udělují Události každoročně několik řádů a medailí za vynikající výkony z oboru ekologické a sexuální revoluce a v boji proti náboženským předsudkům.

 

 

 • Standardy versus svoboda

  Jsou v podstatě dvě cesty: buď zvolíme udržení zažitých standardů, nebo svobodu, která je čas od času nákladná. Obojí je v nepřekonatelném rozporu. Standardy jsou ovšem standardy minulosti a dají se držet jen prostředky minulosti.

 • Experiment dr. Ratha

  Komunistům kdysi podařilo veřejnosti vsugerovat, že lékařskou péči máme zadarmo. Po roce 1989 se lékařská péče po všech stránkách zlepšila a pro veřejnost je teď obtížné si připustit, že taky podražila. (jak může zdražit něco, co je ze své podstaty zadarmo?)

 • Fejeton:Soud o existenci Krista

  Soud v italském městě Viterbo bude řešit otázku, zda katolická církev, přesněji řečeno křesťanství obecně neporušuje dva články italského trestního zákoníka.

 • Reflexe jaksi šejdrem

  Pár poznámek k projevu spisovatele Pavla Kohouta při vernisáži bonnské výstavy o poválečném útěku a vyhnání Němců.

 • Věc: kondolence

  Kondolence předsedkyni Správni rady Nadace Dagmar a Václava Havlových Vize 97 k tragickému odchodu fenky Šugar, řečené Šušu.

 

 

 • Zase jedna zbytečná ostuda

  Maďarský prezident se za své návštěvy v Praze stal nedobrovolným svědkem konfliktu mezi nejvyššími ústavními činiteli, který svědčí o neurovnaných a málo civilizovaných poměrech.

 • Oslavy vítězství kapitalismu v ČSFR

  Klaus si zaslouží kritiku, měla by být věcná a oproštěná od nepatřičných vlivů politické rivality.

 • Vědeckost jako brána k cenzuře

  Odpověď na polemický článek Marka Síbrta, analytika společnosti Inno Vatio/Media Tenor, z Mladé fronty Dnes. Spor je o jehop rozbor pořadu Bez obalu.

 • Fejeton: Rehabilitace Jidáše

  Podle Vatikánu byla prý démonizace Jidáše součástí staletého očerňování Židů jako vrahů Mesiáše. Odtud údajně vede přímá cesta k antisemitismu.

 • Korespondence Coexistentia - Paroubek

  Dopisy, které tu dáváme čtenářům k dispozici, si vyměnili předseda hnutí Coexistentia Kocsis a premiér Paroubek. Týkají se křivd, jež byly po válce způsobeny čs. občanům maďarské národnosti a staly se příčinou konfliktu mezi prezidentem Klausem a premiérem Paroubkem (viz náš anoncovaný článek, který má vyjít v MfD v úterý).

 • Maďarská menšina na Slovensku

  Jako doplňující informaci ke sporu mezi Klausem a Paroubkem o omluvu deportovaným Maďarům (viz náš článek z MfD) uvádíme základní informace o maďarské národnostní skupině v předválečné ČSR a jejím osudu bezprostředně po osvobození ČSR v roce 1945.

 • Politický systém meziválečného Maďarska

  Jako doplňující informaci ke sporu mezi Klausem a Paroubkem o omluvu deportovaným Maďarům (viz náš článek z MfD) uvádíme základní informace o politickém systému meziválečného Maďarska.

 

 

 • Národní strana: abychom se nedivili

  Média se otřásají rozhořčením, ale také vedení Národní strany může být spokojeno: podařilo se jí důkladně se zviditelnit.

 • Ze zahraničního tisku: S upíry

  Čeští komunisté usilují ve volebním roce o návrat k moci. Cituji z článku Karla-Petera Schwarze, publikovaného v německém deníku Frankfurter Allgemeine Zeitung.

 • Ohlédnutí

  Po vánocích rezignoval na místo šéfredaktora Mladé fronty Dnes Pavel Šafr. Osm a půl let Šafrova působení ve dvou předních českých listech není zase až tak krátká doba, aby nebylo možné je zpětně hodnotit.

 • Co je mnichovanství?

  Podstatou mnichovanství (dnes už je zase v módě) je provádění politiky morálně zavrženíhodné a z hlediska politického pragmatismu nemožné, pokrytecky zaštítěné morálním absolutismem.

 • Fejeton:Pendolino

  K Českým drahám mám sentimentální vztah. Spolu se znělkou Večerníčku v ČT jsou tím jediným, co zůstalo zhruba ve stejném stavu jako před půlstoletím.

 • Retrospektiva: „bulvarizace“ českého tisku

  V souvislosti s odchodem Pavla Šafra z funkce šéfredaktora MfD připomínám dva své články z roku 2001, napsané v rámci diskuse o údajné bulvarizaci českého tisku. Diskuse byla tehdy namířena proti Mladé frontě Dnes, jejím německým vydavatelům a Šafrovi osobně.

 

 • Demokracie v ohrožení

  Problém není ČSSD sama o sobě. Hlavní problém je stávající stojedenáctičlenná většina ČSSD – KSČM, která může být v červnových volbách velmi snadno obnovena.

 • Tentokrát jde opravdu o hodně

  V politice se vyskytují situace, kdy je třeba se rozhodnout, kdy platí jen „ano ano, ne ne“. Nabízet ve vypjaté chvíli veřejnosti jakousi anestézii v útěšných řečech o tom, že to není tak nebezpečné, že nemáme být hysteričtí, je zavádějící a nebezpečné. Polemika s Jiřím Pehe.

 • Paroubek a Evropa

  Populistický nacionalismus Občanských demokratů příliš nezabírá, USA a Evropa mají své starosti. Český ministerský předseda má dobrou šanci, aby mu politika úzké spolupráce s KSČM procházela až do chvíle, kdy se její výsledky stanou nezvratnými.

 • Hamas zvítězil

  Zcela výjimečně otiskuju v Událostech článek jiného autora, totiž Dana Drápala, k volebnímu úspěchu Hamasu. Činím tak jednak z časové tísně (měl bych to napsat sám, ale nestíhám) a jednak proto, že tak dobře bych to nenapsal. Tento a další texty Dana Drápala nejdete zde.

  Dan Drápal

 • Senátor Bárta, prezident Klaus a Bojovníci

  Výměna názorů mezi senátorem Bártou, prezidentem Klausem v zastoupení jeho kancléře Weigla a Bojovníky za svobodu. Spor je o Bártův proslov v Terezíně (viz níže).

 • Proslov senátora Zdeňka Bárty při slavnostním otevření Centra sociálních služeb v Terezíně

  Senátor Bárta vystoupil v pondělí při slavnostním otevření centra sociálních služeb v Terezíně. Protože byl za svůj proslov z nejrůznějších stran (mj. z Hradu) kritizován, považujeme za elementární slušnost uvést jej v plném znění.

 • Fejeton: Nadstandard

  Tyto řádky jsou věnovány dr. T., pražskému urologovi. Zaslouží si to: díky němu dnes chápu, co je to nadstandard v pojetí dr. Ratha a jak bude fungovat zdravotnictví v epoše pana ministra.

 

 

 • ČSSD v tom není sama

  Tichá spolupráce sociálních demokratů s komunisty znamená, že byl – poprvé po listopadu 1989 – překročen významný práh. Zároveň ovšem celý polistopadový vývoj od počátku naznačoval, že něco podobného může, ne-li musí přijít. Spolupracovaly na něm nechtě, leč horlivě všechny polistopadové politické garnitury.

 • Příručka pro začínajícího vládního publicistu

  Pokusme se o jakousi vzorovou osnovu „ministerského článku“: tu by příslušný ministr převzal a pouze případ od případu doplnil konkréty. Taková konkretizace je věc nenáročná a zvládne ji snadno kterýkoli ministerský podúředník.

 • Karikatury proroka a naše svoboda

  Vláda se nemá co omlouvat za to, co zveřejnily noviny – tím by na sebe brala odpovědnost za jejich obsah a ovšem taky závazek ho ovlivňovat.

 • Problémy s demokracií na Blízkém východě

  Volby do palestinské samosprávy přinesly – k velkému zděšení v Evropě a v USA – vítězství extremistům z Hamásu. Arabští politici, radikálům naklonění, a samozřejmě i prezident Putin se smějí: všechno je v pořádku, byla dodržena demokratická procedura.

 • Fejeton: Nestyďme se za minulost

  Nepohrdejme zbytečně našimi předky: třeba byli v lecčems lepší než jsme dnes my. A měli bychom vidět, že to, čím dnes žije a v co dnes věří muslimský a zejména arabský svět, je něco úplně, úplně jiného, než to, čím žili a v co věřili oni.