indexok_r2_c02.gif(2 kb)  
Uvodní strana Sem můžete psát Dopisy čtenářů Archiv

1.6.-30.6. 2005

Archiv

Události 1.6.-30.6.

 

 

 

 

 

 • Pád euroústavy a evropská integrace

  Další postup evropské integrace odvisí v první řadě od celkového hlubokého zkulturnění nově přijatých postkomunistických zemí.

 • Případ katarského prince

  Soudní moc se s vervou zakousla do vlády, jejíž reputace a autorita není zrovna na výši. Jsou tu však lepší případy, kde by mohla prokázat svou statečnost a neúplatnost.

 • Jsou komunisté prasata?

  Komunistou se člověk stává. Tím, že se přihlásí k určité tradici a k určitému programu. Přihlášením na sebe vzal za obojí odpovědnost.

 • Jedinečná integrace

  Evropa propásla čas, kdy bylo její sjednocení naléhavým úkolem. Při existenci NATO představuje vznik a neustálé rozšiřování EU jakousi paradoxní kombinaci opožděnosti a uspěchanosti. Prvé činí evropskou ústavu zbytečnou, druhé neprůchodnou.

  Martin Vrba

 • Mrtvé probouzeti

  Ne euroústavě: Na místě by byla chladná úvaha, k čemu vlastně došlo a proč. Věcná analýza problému a hledání odpovědi na otázku, čím vlastně EU chce být, kam má namířeno, proti komu a proč se chce vymezovat, jakým způsobem toho chce dosáhnout a za jakou cenu.

  David Jan Novotný

 • Stalinova posmrtná potupa

  Během pětidenní cesty evropským směrem stačil prezident Bush navštívit Lotyšsko, kde sovětskou okupaci východní Evropy charakterizoval jako „jednu z největších nespravedlností v dějinách.“, shlédnout v Moskvě majestátní přehlídku, oslavující šedesáté výročí vítězství v druhé světové válce, a promluvit k rekordně značnému davu v Tbilisi.

  Ota Ulč

 

 

 • Liberální konservativismus versus RaJ

  První týdny nového premiéra: Nevyřešilo se nic, jenom na hrnci už je zase poklička. Co se taky vlastně za těch pár dní mohlo reálně vyřešit: nechci Paroubkovi křivdit, jen upozornit na to, že na jásot je dost času.

 • Je opravdu snadné být kritikem?

  Prezident coby (spolu)tvůrce státní ideologie: to má být role hlavy demokratického státu? Polemika s Václavem Klausem. Článek doplněn.

 • Věc: udělení bobříka vyčůranosti za měsíc červen 2005

  Laureátem je tentokrát prostý ostravský spisovatel sci-fi Ladislav Sommer.

 • Strašidlo druhé světové války

  Nad oslavami v Moskvě: poznámky k reflexi druhé světové války na Západě, v Rusku a v Německu.

 • Mlčenlivost chrání nás!

  Mezi velké neduhy naší politiky patří katastrofální podlidněnost zdejších politických stran. Je třeba na ni upozorňovat, ale nelze se jí až tak moc divit: komu by se chtělo angažovat v systému „volitelných míst“, kde se každý musí k významnějšímu postavení promlčet?

  Martin Vrba

 

 • Nevalné vyhlídky naší politiky

  Lidé očekávají od dnešní vlády vlastně jen to, že dovede zemi bez velkých otřesů k volbám, aniž by se během té cesty sesypala a aniž by se spustila s komunisty. Článek doplněn.

 • Oslavy vítězství a jejich drobné problémy

  Oslavy našeho vítězství nad Německem v druhé světové válce ztratily v posledních týdnech trochu na tempu.

 • Prezidentův státní mýtus

  Ještě k polemice V. Klause s E. Mandlerem. V. Klaus vychází z představy, že některé výklady jsou konečné a k těm, které jim odporují, „je třeba říci rozhodné ne“. Takovou představu nemůže sdílet veřejně žádný historik.

  Milan Churaň

 • Reformátorka

  Poté, co v křesle ministra zdravotnictví zasedl dr. David, domníval jsem se, že bylo dosaženo vrcholu, který už nelze překonat. Hospodin mne vytrestal za mou malověrnost a seslal na mne dr. Emmerovou.

 • Werichův kamarád z Broadwaye

  Zatím je ve hvězdách, budou-li oslavy stejně okázalé jako v případě jeho životního blížence. Přeci jenom: prvním oslavencem byl náš národní umělec, tím nynějším je americký herec českého původu. Na okraj stých narozenin Jiřího Voskovce.

  Martin Vrba

 • Přijímání pod obojí

  Fakt, že se studenti hlásí na více vysokých škol najednou, je docela v pořádku, co je v nepořádku, jsou mravy, doprovázející reakci na sdělení, že dotyčný byl na tu či onu vysokou školu přijat. Když se pro jednu ze škol definitivně rozhodnou, vůbec se neobtěžují sdělit těm ostatním, že od svého úmyslu být zde studentem upustili.

  David Jan Novotný

 • Úvahy o Evropě

  Bylo vícekrát předem řečeno – a současný vývoj to potvrzuje – že Evropská unie nemá žádný „plán B“. Časem se snad dostaneme i k hledání odpovědi na to, proč tomu tak je. V každém případě je naší povinností přemýšlet o tom, co dál.

  Dan Drápal

 

 

 • Laik se diví

  Bylo tisíc důvodů, proč po rozšíření EU očekávat potíže. Místo toho zavládlo chiliastické nadšení, jehož plodem byl projekt, jenž nyní eurooptimistům s rachotem spadl na hlavu.

 • Komunismu jsme se zbavit nedokázali

  U nás vůbec neexistovaly dva oddělené tábory, „demokraté“, a „komunisté“. Komunistické ideje jsou organickou součástí ideologie, kterou spontánně sdílí široké vrstvy české veřejnosti. Článek doplněn.

 • K výročí Smíření 95:PAX BOHEMICA aneb BLOWBACK

  Před deseti lety se zrodila výzva Smíření 95. Uveřejňujeme – jako úvodní materiál k diskusi – text jejího sudetoněmeckého spoluiniciátora.

  Dr. Rudolf Hilf

 • Nic než národ, pane Stránský!

  S vyloučením pana Oldřicha Stránského z Českého svazu bojovníků za svobodu se vtírá několik otázek, na něž by měla česká společnost konečně začít hledat odpovědi. Myslí-li si někdo, že má na dějiny svého národa výhradní právo, nezbývá než konstatovat, že žije v politováníhodném bludu.

  David Jan Novotný

 • Pokud právě obědváte

  Má-li některá z mimoparlamentních stran skutečně šanci získat za rok nějaké zastoupení v Poslanecké sněmovně, pak jsou to čerstvě založení Nezávislí demokraté. Ve věku elektronických médií lze „srdci lidu“ proniknout ještě snáze a rychleji nežli vytrvalou starostí o každodenní drobné zájmy svých spoluobčanů, jak to kdysi doporučoval Tocqueville.

  Martin Vrba

 • Klaus versus Beneš

  Pan prezident se v článku Už je třeba říci rozhodné ne! přiznává, že po patnácti letech porušuje svého vlastního bobříka mlčení. Asi to nebylo rozhodnutí zcela uvážené.

  Viktor Dobal

 • Čtenářský dopis z F.A.Z.

  Frankfurter Allgemeine Zeitung přinesly podrobnější informaci o polemice prezidenta Klause s E. Mandlerem. Jeden čtenář na ni reagoval dopisem, který v překladu přebíráme.

 • Dopis editorovi Událostí

  Havel a jeho souputníci nikdy nereprezentovali žádný ucelený politický proud a nikdy se o to ani nesnažili. Rozhodně se nikdy nesnažili uspět jako nějaká politická síla.

  Jiří Pehe