indexok_r2_c02.gif(2 kb)  
Uvodní strana Sem můžete psát Dopisy čtenářů Archiv

2.5.-31.5. 2003

Archiv

Události 2.5.-31.5.

 

 

 

 

 • Poznámka k české politice (vnitropolitická situace)

  Nový předseda ODS volí ve svých veřejných vystoupeních dosti pečlivě umírněnou rétoriku. Kritizuje tu a tam i Klause. Je to domluvená hra nebo signál nějakého hledání?

 • Poznámka k české politice (zahraničněpolitická situace)

  Místo osy zla Berlín – Vídeň – Mnichov se nám rodí osa Paříž – Berlín – Moskva: náznak nového a docela neočekávaného přeskupení sil, které pro ČR a její zahraniční politiku znamená výzvu a které nelze nazírat podle navyklých schémat českého nacionalismu.

 • Nekrolog

  Vzpomínka na Petra Tauera, zakládajícího člena Demokratické iniciativy.

 • Ukřivdění a osamocení Maďaři?

  To, co máme s Maďary společné, je podstatně důležitější než to, co nás rozděluje. Polemika s Lubošem Palatou.

 • (Ne)bezpečný svět: Rekonstrukci nebo zánik

  „Světová“ struktura OSN, složená s tisíce zájmů, je předurčena pro politickou impotenci. Náhražkou za akceschopnost se pak přirozeně stává vynalézavé řečnění. V něm, stejně jako na perském trhu, nevítězí síla názoru, nýbrž síla hlasu.
  Pravidelná rubrika Zdeňka Šváchy

 • Místo pro hosta: Roztržka českého prezidenta s USA

  Klaus se dostal na roveň Chiraka a Schrödra a stáhl republiku svým počínáním do značně nevýhodné pozice.

  Tomáš Krystlík

 • Fejeton: O suverenitě

  Když o někom říkáme „je suverénní“, „je suverén“, není to výlučně a za všech okolností chvála. Může to také znamenat, že se chová jako nafoukaný trouba. Na okraj našeho vstupu do EU.

 • Místo pro hosta: Vypořádávání se s realitou na Východě

  Pokračujeme v otiskování úryvků z informativních článků Oty Ulče, tentokrát z textů „Vypořádávání se s minulostí, odpouštění provinilcům“ (1) a „Trochu o pravdě a přátelství“ (2).
  Ota Ulč

 

 

 • Klausovy eskamotáže s komunismem

  To, co Václav Klaus vydává za komunismus, je komunismus vykastrovaný, vyňatý z historického kontextu, který je pro jeho pochopení zcela podstatný.

 • Bandolero

  Mluví se u nás o právním státě a o tom, co jsme při jeho budování zanedbali. Myslí se tím, že se u nás příliš a ve velkém krade. Ve skutečnosti daleko závažnější problém je všeobecná neúcta k bližním a k jejich životům.

 • Místo pro hosta: Vypořádání mezinárodních zločinů

  Tentokrát otiskujeme úryvky z článků Oty Ulče o velkých masakrech a o potížích s jejich vypořádáním („Jurisdikce: kdo má mít na starost účtování“).
  Ota Ulč

 • (Ne)bezpečný svět: Základny se posunou

  Jedním z důvodů uvažovaného přesunu amerických základen na východ je změna politických nálad, reflektujících potřeby "starého světa". Studená válka skončila. Tím postupně slábne i zájem USA o západní Evropu. Česká zahraniční politika by tyto skutečnosti měla reflektovat.
  Pravidelná rubrika Zdeňka Šváchy

 • Fejeton: Ferda Plzák a jeho přátelé

  Svobodě rozumíme jako svobodě zastávat protichůdné názory. Před Ferdou Plzákem jsme si nedovedli představit, že by ty názory zastával jeden člověk. Připadalo nám to absurdní. Dnes už to zjevně absurdní není.

 

 

 • Klaus a Špidla: větší shoda, než tušíme

  Prezident si za nevědomé, ale zato mohutné vládní a parlamentní účasti vypracovává nesrovnatelně silnější postavení, než to, které je definováno v ústavě.

 • Slavnosti populismu

  Aféra s byty: hlavní problém českých poslanců není v jejich nevázané touze po požitcích, ale v tom, že jim v drtivé většině úplně chybí politická prozíravost a občanská kuráž.

 • Václav Klaus trojjediný

  Poté, co prezident Klaus vzal ztečí exekutivu a chystá se na legislativu, přijde na řadu moc soudní: při jmenování soudců ÚS se může uplatnit i prezidentská milostivost.

 • Věc: udělení Bobříka vyčůranosti za měsíc květen 2003

  Laureátem je tentokrát ODS a jmenovitě její místopředseda a středočeský krajský hejtman Petr Bendl.

 • (Ne)bezpečný svět: Existuje zlo?

  Evropské země, inspirované v současnosti spíše světskými ideologiemi, věří v možnost kultivovat člověka a společnost nějakou uvědomělou činností, zpravidla výchovou či aktivistickým zákonodárstvím. Podle těchto tezí lze zlo likvidovat a konsenzuálně přijmout dobro.

  Pravidelná rubrika Zdeňka Šváchy

 • Fejeton: Ferda Plzák a jeho přátelé

  Svobodě rozumíme jako svobodě zastávat protichůdné názory. Před Ferdou Plzákem jsme si nedovedli představit, že by ty názory zastával jeden člověk. Připadalo nám to absurdní. Dnes už to zjevně absurdní není.

 • Jak to jen Precliczky vysvětlí?

  Na rozdíl od Poláků si začali Češi po zahájení útoku na Irák hrát na válku.

  Tomáš Krystlík

 • Místo pro hosta: Přísný metr na zbylou velmoc

  Tentokrát jsme z poučného článku Oty Ulče „Přísný metr na zbylou velmoc“ vybrali dva úryvky.. Obě témata se týkají – jak jinak –Ameriky.

  Ota Ulč

 

 

 • Sametová normalizace

  Jistě, žijeme lépe než před listopadem 1989. Ale kdyby se člověk pustil do inventury zklamaných nadějí, nejspíš by se nedopočítal.

 • Sametová normalizace v mediální sféře

  „Kauza Železný“ zastiňuje daleko podstatnější problém – stávající úpravu soukromého podnikání v oblasti elektronických médií, zejména televize.

 • Normalizace IPS FSV UK

  Personální změna ve vedení jedné univerzitní instituce je jen jedním malým krůčkem v sametové normalizaci české společnosti, která u nás už delší dobu tiše a nenápadně probíhá za nezájmu a mlčenlivého souhlasu veřejnosti.

 • Dokument: Věc: výpověď z pracovního poměru

  Doplněk k předchozímu článku: u normalizace netřeba asistovat.

 • (Ne)bezpečný svět: Robejškova trefa do diplomacie

  Úlohou velvyslance již není vyšťourávat tajnosti o stavu zem. Roli moderního velvyslance nejspíše popisují pojmy jako komunikátor, event-manager a vedoucí týmu ekonomických odborníků.

  Pravidelná rubrika Zdeňka Šváchy

 • Místo pro hosta: Obchod OSN s ropou

  Říká se u nás často, že Američanům šlo ve válce v Iráku o ropu. Opravdu? Jistě, ropa byla důležitá. Dokládají to úryvky z článku Oty Ulče „Organizace Spojených národů obchodující s ropou.“

  Ota Ulč

 • Ze zahraničního tisku: Facka

  Špidlovo vyjádření o dekretech je pro poslance EP něco jako facka: teď se zdá, že všichni ti, co tvrdili, že se Češi v Benešových záležitostech nepohnou ani o milimetr, měli pravdu.

  Jürgen Schröder, FAZ

 • Benešovy dekrety. Proč vznikaly a co jsou

  O stejnojmenné knížce českého historika Emanuela Mandlera, vydalo nakladatelství Libri, Praha 2002

  Tomáš Krystlík