indexok_r2_c02.gif(2 kb)  
Uvodní strana Sem můžete psát Dopisy čtenářů Archiv

1.7.-29.7. 2004

Archiv

Události 1.7.-29.7.

 

 

 

 

 

 • Ústavní záruky našich politických krizí

  Česká ústava hraje významnou úlohu ve vládních krizích: napomáhá jejich vzniku a pečuje o to, aby hned tak neskončily.

 • Česká vládní krize: Laponci by se divili

  Česká politika se už řadu let pohybuje v systému samých slepých uliček. Takový politický vývoj kompromituje demokracii a vede k pokušení ji nějak zjednodušit.

 • Si tacuisses…

  Rozhovor s Václavem Klausem, tehdy pracovníkem Prognostického ústavu ČSAV, Chicago Tribune 20. srpna 1989 (Susanne Betz-Eck): podstatné úryvky s komentářem.

 • Ještě jeden čtenářský dopis

  Vzhledem k bouřlivým událostem na domácí scéně mi až do dneška nezbyl čas vypořádat se s názory posledního z čtenářů, obhajujících vyhnání sudetských Němců, pana L. Sigmunda.

 • Spása demokracií: bídný technický detail

  Politologové rádi říkají, že demokracie znesnadňuje vládnutí – a že je to její hlavní úkol. K této hluboké pravdě je však třeba dodat, že poměrná demokracie vládnutí leckdy přímo znemožňuje; všechny vlády, které se u nás vystřídaly po roce 1996, probouzely spíše rozpaky než důvěru.

  Martin Vrba

 

 

 • Jak zatočit s komunisty

  Problém české společnosti není v tom, že komunisty volí příliš mnoho lidí, ani v tom, že komunisté mají ukázněné voliče, kdežto demokraté ne.

 • Tato vláda bude jiná

  ČSSD a koalice jako celek je stále široce rozkročena. V budoucnu bude však daleko pevněji stát na levé noze.

 • Izraelská zeď a my

  Politika OSN a EU vůči Izraeli je krásný případ toho, jak těsně sousedí ušlechtilý idealismus s bezbřehým cynismem.

 • Padlé vlády a padlí andělé

  Strany vládní koalice se domnívají, že dekonstrukcí slepence a následnou konstrukcí střepů v jiný slepenec vznikne cosi spolehlivějšího a důvěryhodnějšího.

  David Jan Novotný

 • Míč je na české straně

  Sudetoněmecké krajanské sdružení se za německé počínání za války již dávno Čechům omluvilo. Je otázkou, kdy to Čechům dojde. Dopis Tomáše Krystlíka čtenáři Sigmundovi.

  Tomáš Krystlík

 • Událost kulturního a politického významu

  Stefan Zweig líčí ve svých pamětech, jak v devatenáctém století vídeňské měšťanstvo zaskočilo za šlechtu a převzalo mecenášskou pochodeň. Netušil, že kulturu budou jednou podporovat nejen neurození, ale vlastně i nemajetní, o to štědřeji, že tak nebudou činit ze svého. Na okraj MFF v Karlových Varech.

  Martin Vrba

 

 • Klausova epocha

  Vzhledem k oslabení exekutivy vládní krizí se z Hradu stává mocenské centrum. Prosazuje se autoritativní prezidentský režim, v jehož rámci se tu a tam budou uplatňovat demokratické procedury.

 • ČSSD na scestí

  To, co nyní lepí Gross, působí dojmem, že koaliční strany sestavují vládu navzájem proti sobě. V prvním plánu není starost, co by chtěli společně udělat, ale kdo a jak koho přešplouchne.

 • Fejeton: Co můžeme očekávat od ČSSD?

  Postoj sociálně demokratické veřejnosti k bohatcům není nic nového. Podobně se evropská křesťanská společnost stavěla ve středověku k Židům.

 • Česko – Dánsko

  Ve dvacátém století bylo Dánům jasné, že územní expanze na úkor souseda patří minulosti, a dopustí-li se jí v přítomnosti, vytvoří tím jen spletenec neřešitelných problémů pro budoucnost. Díky tomu nemusí dnes dánská královna na truc Němcům nocovat v některém holštýnském hotelu ozdobeném bustou nějakého dánského nacionalisty.

  Martin Vrba

 • Ode zdi ke zdi aneb zdí proti zdi

  Je paradoxní, že v historii zdi ghett, jejichž brány bývaly v noci zavírány, za-bránily proniknout dovnitř milovníkům pogromů, nicméně také srovnávání současné zdi se zdmi ghett kulhá, nejspíš by se dala přirovnat k středověkým hradbám, bránícím město před lidmi, kteří by chtěli vstupovat se zlými úmysly.

  David Jan Novotný

 

 

 

 • I lid se může mýlit

  Jaký je vztah „lidu“ a „politika“ v demokratické společnosti? Jsou tu opravdu na jedné straně nepříliš zodpovědní politici a na druhé straně „obyčejní lidé“, kteří za jejich rozhodnutí budou platit krví?

 • Mediální obrazy Stanislava Grosse

  Smysl těchto řádek není žádná vášnivá obhajoba Stanislava Grosse, jen výzva k jisté zdrženlivosti při posuzování toho, co teď dělá a co se kolem něho děje.

 • Fejeton: Bachovi husaři

  Pokud jde o fenomén univerzálně použitelného byrokrata, máme my Češi středoevropské prvenství: byli jsme kdysi jedničky nejen v demokracii, ale i v byrokracii.

 • Prezidentovy dekrety a postupimský mlýn

  Neúspěšný boj pruského krále s větrným mlýnem zpochybňuje rozšířené přesvědčení, že dnes je mnoho věcí samozřejmě nepřípustných, ale v dobách dřívějších, na které nesmíme otrocky přenášet naše současná měřítka, bylo možné tytéž věci ospravedlnit.

  Martin Vrba

 • Český Krumlov – památková rezervace

  V Českém Krumlově vzniká další pozoruhodná galerie.

 •