indexok_r2_c02.gif(2 kb)  
Uvodní strana Sem můžete psát Dopisy čtenářů Archiv
27.8. - 2.9. 2018 příští aktualizace 10.9. 2018
Deutsche Beilage Polski suplement Česká příloha RSS Událostí
 

 

 

Revue Politika

 

Přítomnost - logo
   

© 2000 - 2018 provozovatelem je Bohumil Doležal.

 

 
Právě dnes
obsah

KODVážení čtenáři,
internetové stránky Klubu na obranu demokracie najdete zde. V Událostech je na tomto místě jen jakási upoutávka, která obsahuje základní informace o KOD, aktuality a případné podpisové akce.
Bohumil Doležal

 • Co můžeme udělat pro polistopadovou demokracii?

  Diskusní večer Klubu na obranu demokracie.
  Co považujete z hlediska vlastní působnosti za základní problém, na nějž je v zájmu obnovy naší demokracie třeba se soustředit? A jaké jsou možnosti spolupráce lidí napříč politickým a názorovým spektrem? O tom budou v panelu diskuse i s dalšími účastníky večera hovořit: prof. RNDr. Libor Grubhoffer, bývalý rektor Jihočeské univerzity, poslanci PS PČR Miroslava Němcová a Miroslav Kalousek, evangelický farář a bývalý synodní senior ČCE Joel Ruml, šéfredaktor Fora 24 Pavel Šafr a předseda Klubu na obranu demokracie Bohumil Doležal. Diskusi moderuje komentátor a publicista Adam Drda.
  Diskuse se koná ve středu 3. října 2018 v 18.00 hod. ve Velkém sále Novoměstské radnice, Karlovo nám. 1/23, Praha 2. Pozvánku najdete zde.

 • Demokratická opozice společně proti Novým pořádkům.

  Klub na obranu demokracie se 21. srpna 2018 obrátil na veřejnost s návrhem na vytvoření koordinačního výboru české demokratické opozice, v němž by se účastnili ti politici, zástupci politicky aktivní veřejnosti a novináři, kteří jsou připraveni v rámci ústavy a zákonů vzdorovat Novým pořádkům a cílenému bourání polistopadové demokracie.
  K návrhu se zatím připojilo 1432 občanů, mimo jiné senátor Tomáš Goláň, hudebník a politik Michal Kocáb, poslankyně PS PČR Markéta Pekarová Adamová, sportovní redaktor Pavel Procházka, býv. synodní senior ČCE Joel Ruml, dokumentaristka Olga Sommerová, herečka Bára Štěpánová, manažer a politik Mirek Topolánek, herečka Lenka Vychodilová, vysokoškolský pedagog Prof. PhDr. Pavel Zatloukal.
  A další se mohou přidat zde. Učiňte tak prosím.
  Seznam signatářů najdete zde

 • Braňme vládě oligarchů, extremistů a komunistů!

  Naše demokracie se rozpadá. Podporujeme veřejnou diskusi a politickou pluralitu.
  V našem úsilí nám můžete pomoci.

  Veřejná sbírka Klubu
  na obranu demokracie


  Číslo sbírkového účtu: 2600975396/2010
  Blíže viz zde

Události, internetový zápisník Bohumila Doležala. Články a poznámky

 • Evropský parlament: na paškále je Maďarsko

  Rozhodnutí Evropského parlamentu je ovšem nešťastné, neuvážené a přehnané. Zároveň je to trest sice exemplární, okázalý, ale taky poměrně málo účinný – už to samo o sobě je politicky neblahé, protože to jen prohlubuje frustraci na obou stranách.

 • Korespondence s prof. Hoškem na téma „milion chvilek“

  Na můj článek „Jak mne vytočil Milion chvilek pro demokracii“ z Echa 24 z 11. června t.r. reagoval polemicky obsáhlým mailem na adresu „Klubu na obranu demokracie“ profesor ETF UK Pavel Hošek. Následující korespondence, které se mezi námi rozvinula, se týká obecných a zásadních záležitostí a myslím, že by mohla čtenáře Událostí zajímat. Proto ji tu dávám k dispozici.

 • Případ Kroupa: proč dnes u nás nemohou fungovat veřejnoprávní média

  K následujícím řádkům mne inspirovalo tažení mediálních rad proti reportážím investigativního novináře Janka Kroupy. Je naprosto nepředstavitelné, že by nynější Poslanecká sněmovna dokázala vygenerovat mediální rady schopné dbát na prosazení svobody projevu v mediálním prostoru, který je jim zákony svěřen.

 • O AUTOROVI

   

 • Rozvrat české demokratické politiky

  V tomto textu bych rád vypsal, jak vidím vývoj české politiky od listopadového převratu v roce 1989 po dnešek. Rád bych shrnul své názory, vyjádřené v různých komentářích i programových textech, do nějakého celku. Výklad jsem opatřil jakýmsi osobním úvodem, aby bylo zjevné, co mne v životě utvářelo a z čeho dnes vycházím. Text jsem psal pro Svobodné fórum. Jednotlivé jeho části najdete zde (začátek) i dále v obsahu.

 • II. Křivolaké cesty polistopadového režimu

  Po listopadu 1989 se vytvořily základy demokratického politického uspořádání. Vznikly „Staré pořádky“, polistopadový demokratický režim. Považoval jsem ten stát za svůj a byl jsem k němu při vší kritice loajální. Jde mi o to, proč toto uspořádání, skončilo v letech 2012-14 politickým rozvratem.

 • III. Velká protikorupční revoluce

  Popis revoluce: „Pražské jaro“ roku 2012, které nakypřilo terén, a revoluční rok 2013, řada významných politických změn, které přepsaly politické uspořádání České republiky. Byly to vesměs změny k horšímu.

 • IV. Rekonstrukce státu

  Náš stát je bezpochyby třeba rekonstruovat. Představy iniciativ jako Vraťte nám stát nebo Rekonstrukce státu jsou ovšem ujeté. Nejde o morální obrodu nebo o obrodu právního řádu, ale nejprve o obrodu politiky: obnovu funkčních politických stran a funkčních kritickým médií. Začít by měl každý od sebe.


co týden dal

 

Nečekám spásy od žádné strany; ale budeme nepřemožitelni, jestliže ve všech stranách a třídách bude větší počet mužů opravdových a myslících, kteří beze všeho umlouvání a viditelného spojování, každý v kruhu svém, pracovat budou za stejným cílem. Jako viditelná církev žije církví neviditelnou, tak i my jako národ budeme žít bezpečně, jestliže nás značný počet spojeni budeme tím tichým souhlasem, jenž vzniká ze správného posouzení našeho postavení světového a ze správného vysouzení toho, co a jak kde kdo máme pracovat. Pokud se nerozšíří tato neviditelná strana lidí opravdových a myslících, kteří se nebojí, když toho potřeba, pravdě dát svědectví i veřejně, všecka viditelná organisace nám nepostačí

T. G. Masaryk

nahoru