indexok_r2_c02.gif(2 kb)  
Uvodní strana Sem můžete psát Dopisy čtenářů Archiv
28.11. - 4.12. 2016 příští aktualizace 12.12.2016
Deutsche Beilage Polski suplement Česká příloha RSS Událostí
 

 

 

Revue Politika

 

Přítomnost - logo
   

© 2000 - 2014 provozovatelem je Bohumil Doležal.

 

 
Právě dnes
obsah

KODVážení čtenáři,
internetové stránky Klubu na obranu demokracie najdete zde. V Událostech je na tomto místě jen jakási upoutávka, která obsahuje základní informace o KOD, aktuality a případné podpisové akce.
Bohumil Doležal

 • Pražská výzva 2016


  Klub na obranu demokracie k výročí 17. listopadu.
  Před 27 lety se zhroutil opovrženíhodný předlistopadový režim. Pro nás všechny to dnes znamená závazek: starejme se zodpovědně o svobodu, demokracii a suverenitu, kterou jsme tenkrát získali. Česká republika stojí dnes před dvěma obřími problémy. Za prvé problém Zeman, totiž prezidentova nezodpovědná politika, která ohrožuje základní bezpečnostní zájmy České republiky. A za druhé problém Babiš – mnohofunkční útvar, spojující obří koncern, silné politické uskupení a mohutnou mediální lobby. Něco podobného do demokratické politiky nepatří. Oba problémy mohou vyřešit volby do Poslanecké sněmovny v příštím roce a prezidentská volba v roce 2018. Nejde přitom jen o to, co odstranit, ale co udělat: je třeba upřednostnit politickou politiku před autoritářstvím a falešným spasitelstvím. Heslem je: demokracie proti autokracii, oligarchii a buranokracii.
  Plný text výzvy najdete zde.

 • Demokratické minimum pro demokraty zleva i zprava.


  11. listopadu uplynulo 27 let ode dne, kdy nezávislá skupina Demokratická iniciativa požádala tehdejší (komunistické) ministerstvo vnitra o registraci jako demokratická politická strana působící mimo „Národní frontu“. Klub na obranu demokracie, v němž se angažuje i řada někdejších účastníků DI, vydává při té příležitosti „programové minimum“ anno 2016. Je určeno pro občany ČR, členy a voliče demokratických politických stran. Hlásíme se k parlamentní demokracii, českým demokratickým tradicím, polistopadovému demokratickému režimu a k naší příslušnosti ke  společenství demokratických států, zhmotněnému v EU a v NATO. Odmítáme pokusy o spojení politické, ekonomické a mediální moci do mnohofunkčního útvaru ohrožujícího demokracii. Odmítáme i falešné spasitelství.
  Plný text Demokratického minima najdete zde. Pokud s námi souhlasíte, připojte se prosím i vy: můžete tak učinit zde. Naše akce je směrována k volbám do Poslanecké sněmovny v příštím roce, do té doby budeme oslovovat občany organizované v politických stranách i nestraníky.

 • Demokraté pro volby do Poslanecké sněmovny
  Klub na obranu demokracie k výsledkům voleb do krajských samospráv


  Ve volbách dosáhlo hnutí ANO dvojího úspěchu: v počtu hlasů i mandátů a tím, že pro nedůslednost demokratických stran je nyní chápáno jako neproblematická součást našeho politického systému. Koalice se většinou formují systémem „každý s každým“. Za rok nás čekají volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Chceme oslovit zejména členy demokratických politických stran, aby přiměli svá vedení k důslednější politice při obraně demokracie před oligarchií a autokracií. S tím se obracíme i na veřejnost, která není organizovaná v politických stranách. Před volbou do Poslanecké sněmovny je třeba především zformulovat „demokratické minimum“, kterým se demokratické strany vymezí proti autokracii a oligarchii, aniž by se vzdávaly svých programových specifik. Chceme přispět k jeho zformulování

  Plný text našeho prohlášení najdete zde. Prosíme ty, kteří s námi souhlasí a jsou ochotni pomáhat, aby připojili svůj podpis zde.

 • Veřejná sbírka na podporu činnosti KOD

  Klub na obranu demokracie otevřel veřejnou sbírku na podporu své činnosti. Sbírka se koná za účelem pořádání společenských, kulturních, informačních a vzdělávacích akcí, organizace debat a seminářů a provádění informační a propagační činnosti o aktuálních tématech. Zároveň bude sloužit k vydávání tištěných a elektronických publikací. Cílem klubu je hájit demokratické uspořádání a právní řád a také podporovat vzdělanost v oblasti politiky a zvyšovat zájem o politiku mezi občany. Velice děkujeme za každý finanční příspěvek. Stručnou programovou prezentaci KOD najdete zde.
  Číslo sbírkového účtu: 2600975396/2010 (Fio banka)

 • Diskusní večer KOD a TOPAZ k 17. listopadu – videozáznam a fotogalerie

  V předvečer státního svátku se konal v Michnově paláci diskusní večer na téma “Odkaz 17. listopadu a dnešek. S asi 90 účastníky diskutovali Adam Drda, Jiří Pehe, Jan Urban a Bohumil, Doležal. Videozáznam najdete zde, několik fotografií zde.

 • Demokratické minimum

  Demokratické minimum pro demokraty zprava i zleva.  Základní programové teze na období do voleb  do Poslanecké sněmovny v roce 2017.

 • Klub na obranu demokracie k „Týdnům občanského neklidu

  Výbor Klubu na obranu demokracie se 28. října vyjádřil k výzvě předních českých umělců, kteří se shromáždili v „Petičním výboru na obranu demokracie“. Politické krizi nelze čelit kýčovitým přehráváním „sametové revoluce“ z roku 1989 a masovou hysterií, ale soustavnou politickou prací na nejrůznějších úrovních společenského života. Plný text výzvy i podpisy najdete zde.

 • Diskusní večer na téma „Volby a co z nich plyne“

  se konal ve středu 19. října v Michnově paláci. Pořádaly ho Klub na obranu demokracie společně se spolkem TOPAZ. Fotogalerii z diskusního večera najdete zde, videozáznam zde

Události, internetový zápisník Bohumila Doležala. Články a poznámky

 • Zteč veřejnoprávních médií: Babiš a „Občanská společnost“ ruku v ruce

  Návrh novely zákona o veřejnoprávních médiích je výrazem hlubokého pohrdání politikou a politiky. Stojí na přesvědčení, že politika je něco pochybného a podezřelého, co musí být od začátku do konce přísně střeženo – jenže někým, jehož oprávnění je o hodně pochybnější než např. oprávnění Poslanecké sněmovny.

 • O AUTOROVI

   

 • Rozvrat české demokratické politiky

  V tomto textu bych rád vypsal, jak vidím vývoj české politiky od listopadového převratu v roce 1989 po dnešek. Rád bych shrnul své názory, vyjádřené v různých komentářích i programových textech, do nějakého celku. Výklad jsem opatřil jakýmsi osobním úvodem, aby bylo zjevné, co mne v životě utvářelo a z čeho dnes vycházím. Text jsem psal pro Svobodné fórum. Jednotlivé jeho části najdete zde (začátek) i dále v obsahu.

 • II. Křivolaké cesty polistopadového režimu

  Po listopadu 1989 se vytvořily základy demokratického politického uspořádání. Vznikly „Staré pořádky“, polistopadový demokratický režim. Považoval jsem ten stát za svůj a byl jsem k němu při vší kritice loajální. Jde mi o to, proč toto uspořádání, skončilo v letech 2012-14 politickým rozvratem.

 • III. Velká protikorupční revoluce

  Popis revoluce: „Pražské jaro“ roku 2012, které nakypřilo terén, a revoluční rok 2013, řada významných politických změn, které přepsaly politické uspořádání České republiky. Byly to vesměs změny k horšímu.

 • IV. Rekonstrukce státu

  Náš stát je bezpochyby třeba rekonstruovat. Představy iniciativ jako Vraťte nám stát nebo Rekonstrukce státu jsou ovšem ujeté. Nejde o morální obrodu nebo o obrodu právního řádu, ale nejprve o obrodu politiky: obnovu funkčních politických stran a funkčních kritickým médií. Začít by měl každý od sebe.


co týden dal

 

Pondělí 31. října: (ještě ke show Jana Krause) K událostem kolem 28. října mám malou poznámku, vlastně minikomentář (už jsem do této rubriky dlouho nic nenapsal). Týká se zákazu a následného povolení Show Jana Krause v předvečer státního svátku. Je možné rozvíjet různé teorie o tom, kdo vlastně za tím stál a kdo to organizoval. Dokud ovšem nikdo nepřinese důkazy dostatečně jednoznačné, aby s nimi mohl vystoupit na veřejnost, je třeba brát to, co se na Primě v Show Jana Krause odehrálo, věcně a věcně to popisovat. Jednak je to slušné a jednak i to má smysl. Jednoznačné Z právního hlediska se k tomu ve Svobodném fóru vyjádřil Aleš Rozehnal (viz zde). Já se omezím na několik v podstatě diváckých poznámek.

Za prvé: jistě bylo zcela na místě a taky v duchu a v tradici toho pořadu (nesleduji ho ovšem pravidelně, jenom příležitostně), že si pan Kraus vybral jako hosty pana Bradyho a pana Hermana a že je uvedl jako první. Ten případ hýbal už tehdy českou veřejností Je také přirozené, že oba neoplývaji běžnými city k prezidentovi a jeho týmu a mají k tomu pádné důvody.

Za druhé: jiný případ je minidemonstrace naaranžovaná na počátku pořadu. Nejde v první řadě o to, že její aranžmá bylo poněkud směšné ve chvíli, kdy se mediální scéna otřásala kritikou nemožného prezidentova postupu, ani o to, že sloužila spíš než ke kritice Zemana k sebeprezentaci zúčastněných, mezi nimiž nechyběl šéf Babišova Think-tanku Institut pro politiku a společnost Jan Macháček, ani o to, že šlo o směšnou nápodobu počátků Občanského fóra z roku 1989. Jde o to, že to bylo něco, co se z dosavadního pojetí Krausova pořadu dosti vymykalo. To neznamená, že by to snad proto bylo nepřípustné, jen že do měl pan Kraus předem s kompetentními lidmi z redakce Primy dohodnout, že to byla věc oboustranné domluvy, v níž má z věcných, nikoli jen formálně právních důvodů právo se vyjádřit i TV Prima jako její účastník a má právo uplatnit své výhrady. Místo toho se pan Kraus tváří jako někdo, kdo si může diktovat „z hlediska vyššího principu mravního“. To právo by měl, kdyby mu byli zabránili pozvat pana Bradyho a Hermana do studia a zasahovali do toho, co smějí či nesmějí říkat. Ne když měli výhrady k úvodnímu spektáklu (uznávám, že jsem podjatý, ten začátek, jak z předchozího ostatně vyplývá, mi připadal směšný a nemravný).

A ještě malá poznámka na okraj: v úvodu vystoupila i herečka Bára Štěpánová. Jako jediná zmínila ve svém kratičkém vystoupení nejen Zemana, ale i Andreje Babiše. Právě její příspěvek byl však vystřižen (moc by mne zajímalo, jak se při jejích slovech tvářil Jan Macháček). A to není všechno: její příspěvek vypustila produkce Krausova pořadu, a žádná TV Prima. Čili: na jednu stranu si na cenzuru stěžují, na druhou ji sami provádějí. Přitom člověk nemusí moc spekulovat, aby přišel na to, že shromážděným velmi vyhovuje, když jim za zády v celonárodní jednotě vykukuje (symbolicky) i Andrej Babiš. V jednotě je síla.

A abych byl docela objektivní: Bára Štěpánová mluvila o „monstru na Hradě“ a o „pánovi ze Slovenska“. Chápu, že s tím prvním pojmenováním mohla mít produkce Krausova pořadu problém, i když lidem hříšně zaujatým (k nimž, jak pokorně vyznávám, patřím), zní libě. Taky si nejsem jistý, zda výraz „monstrum“ je v případě pana prezidenta úplně přesný, zda poněkud nepřeceňuje jeho význam. Já si vždycky, když ho vidím v akci, vzpomenu spíš na zprávy z našich médií, že do Evropy dorazila z USA móda „zlých clownů“. Taky je tu příkaz z knihy, na niž dám, „buďte prostí jako holubice a opatrní jako hadi“. Nicméně: jeden jediný člověk se v tom spektakulárním úvodu pokusil aspoň naznačit, že prezident Zeman je jen součást širšího problému, a hned ho ze živého sousoší “občanů z Calais“ (taky mi to připomínalo petřínské panoráma „Studenti brání Prahu před Švédy“, případně Muchovu Slovanskou epopej) takříkajíc vytesali.

Nečekám spásy od žádné strany; ale budeme nepřemožitelni, jestliže ve všech stranách a třídách bude větší počet mužů opravdových a myslících, kteří beze všeho umlouvání a viditelného spojování, každý v kruhu svém, pracovat budou za stejným cílem. Jako viditelná církev žije církví neviditelnou, tak i my jako národ budeme žít bezpečně, jestliže nás značný počet spojeni budeme tím tichým souhlasem, jenž vzniká ze správného posouzení našeho postavení světového a ze správného vysouzení toho, co a jak kde kdo máme pracovat. Pokud se nerozšíří tato neviditelná strana lidí opravdových a myslících, kteří se nebojí, když toho potřeba, pravdě dát svědectví i veřejně, všecka viditelná organisace nám nepostačí

T. G. Masaryk

nahoru