indexok_r2_c02.gif(2 kb)  
Uvodní strana Sem můžete psát Dopisy čtenářů Archiv

1.7.-31.7. 2005

Archiv

Události 1.7.-31.7.

 

 

 

 

 

 • O slovo se opět hlásí principál

  Další Klausův neústavní a nemravný pokus o ovládnutí české politické scény. Prezident pokračuje v politice, kterou se mu dařilo provádět vůči Špidlovi a Grossovi, i proti o poznání silnějšímu Paroubkovi.

 • Paroubek prolamuje bariéry

  O co Paroubkovi jde: co vyznává, čemu věří? Neznamená pro něho „ideologická nezaujatost“ úplnou bezzásadovost? Článek doplněn.

 • K výročí Smíření 95: Co se smířením?

  V diskusi u příležitosti deseti let od zveřejnění petice Smíření 95 pokračujeme příspěvkem Emanuela Mandlera.

 • Fejeton: Do korun!

  Konec školního roku: dvě dívenky, posilněné značným množstvím vína, vylezly dokonce ve Štěpánské ulici na strom. Jak tomu máme rozumět?

 • Úpis vlastní krví?

  Nikdo by neměl příliš důvěřovat lidem, kteří dnes tvrdí, že „nic nepodepsali“. Nebylo to totiž vůbec zapotřebí. A jestliže někdo naznačuje, že se setkával s estébáky jen tak, vzbuzuje nedůvěru ještě více.

  Milan Churaň, historik

 • Uznání neznámé sboristce

  Jsou věci, o kterých je nutné podat bezodkladné svědectví anebo o nich navždy pomlčet. Patří pak k jejich povaze, že se jména těch, kteří zaslouží skutečné uznání, nikdy nedozvíme. Na okraj kauzy Bohumila Kulínského.

  Martin Vrba

 

 

 • Umrlec se už zase drápe z rakve

  Paroubkova sudetoněmecká iniciativa: ačkoli už byla učiněna celá řada energických tlustých čar za minulostí, umrlec se pořád drápe z truhly ven. Čeští politici ho s vypětím všech sil cpou zpátky.

 • Nová tvář války

  Starost o úroveň občanských práv a svobod v nové situaci je pochopitelná a chvályhodná. Pokud ovšem naše společnost ztratí schopnost fungovat, práva a svobody nebudou mít žádný smysl.

 • Edinburgh a Londýn: další dějství dramatu

  Drama, které se odehrálo v Edinburghu a v Londýně v souvislosti se schůzkou G8, zachycuje modelovou situaci, příznačnou pro svět, v němž dnes žijeme. Článek byl v MfD zkrácen, zde je jeho plná verze.

 • Když o StB píše P. Zídek

  Je také pošetilá iluze domnívat se, že lze na stránkách novin vést „smysluplnou debatu“ o temné minulosti. Ale už poukazování na ni je potřebné. Polemika s Petrem Zídkem, kterou LN neotiskly.

  Milan Churaň

 • Důvod k optimismu

  Naše bezbrannost vůči zločinu by nás neměla příliš překvapovat. Čtyřicet let zde zločinci vládli, a společnost se jich vlastními silami nedokázala zbavit. A i tehdy patřil k oficiální ideologii optimismus. Za cara se pila vodka, protože život byl jinak nesnesitelně těžký, kdežto za Stalina - aby byl ještě radostnější.

  Martin Vrba

 • Spojené státy, Francie a my

  Mám za to, že Evropa by měla být Spojeným státům vděčná. Evropský antiamerikanismus je zpozdilý, a do jisté míry i nemorální.

  Dan Drápal

 • Rozkvétání politicky korektní komunikace

  Publicisté nemají zábran psát o aktech terorismu, ale vyhýbají se zřetelné identifikaci aktérů – teroristů. Třeba by se adresáti precizním označením urazili a my se tak provinili dalším, jakkoliv jen verbálním útokem a tedy i automatickým útlakem uražené minority.

  Ota Ulč

 

 

 • Zmatek v hlavách

  Dnešní multikulturalita a tolerance je multikulturalitou a tolerancí lidí, kteří si nic nemyslí a o nic neusilují. Jejich posledním cílem je co nejpohodlněji se na světě zařídit a co nejdéle na něm vydržet.

 • Umrlec se už zase drápe z rakve

  Paroubkova sudetoněmecká iniciativa: ačkoli už byla učiněna celá řada energických tlustých čar za minulostí, umrlec se pořád drápe z truhly ven. Čeští politici ho s vypětím všech sil cpou zpátky.

 • K výročí Smíření 95: Co se dá ještě napravit

  Jádro problému česko-sudetoněmeckého neporozumění je zaklet už ve výchozích pozicích obou společenství (respektive ve většinovém a elitou zformulovaném názoru na obou stranách). K článku Rudolfa Hilfa.

 • Fejeton: Hudba jako mučící nástroj

  Existuje souvislost mezi úmrtím žraloka černocípého v ostravském akváriu a koncerty na pomoc hladovějící Africe?

 • Přískokem vpřed

  Pánové Kužílek a Žantovský pře lety ukázali, že existují zákony, které exekutiva vytvářet „nechce a možná ani neumí“. Věc lze dokonce pojmout ještě striktněji: exekutiva(!), lhostejno zda chce či nechce, umí či neumí, zákony vytvářet jednoduše nemá.

  Martin Vrba

 • Poučení z londýnských útoků?

  Články typu „teroristé by zvítězili, kdybychom omezili svobodu“, prokazují pozoruhodnou neschopnost pochopit, oč teroristům jde a co je motivuje, a konec konců vykazují i rezignaci na snahu o takové porozumění.

  Dan Drápal

 • Předáci kteří se ocitli v pozadí exilu

  Poskytnutím azylu se sice uspíší odchod hanebného vládce k prospěchu národa, ale je to též výsměch justici, smyslu pro spravedlnost, aniž by se mohla poskytnout záruka, že nová vládnoucí garnitura si bude počínat lidštěji.

  Ota Ulč

 

 • Václav Klaus coby tvůrce programu

  Klaus od počátku prezidentem opozice, která se energicky dere k moci a je ve stálém střetu s vládou. Kritizuje vládu, zároveň jí vnucuje své vedení a formuluje zásady programu, kterým se proti vládě vymezuje.

 • Nebezpečí skutečná a fiktivní

  Atentáty v Šarm aš-Šajchu: vnější ohrožení by mělo českou politiku vést k podpoře evropské integrace s tím, že se v rámci EU zásadně postaví proti uvolňování transatlantické spolupráce. Článek doplněn.

 • Portréty komunistických antifašistů

  Události zveřejňují podstatnou část dopisu JUDr. Jana Muellera, který se týká Paroubkova plánovaného odškodnění sudetoněmeckých antifašistů. Zaměřuje se na ty, kteří byli aktivními funkcionáři KSČ, resp. KSN.

 • Fejeton:Spejbl jako šifra lidské existence

  Několik důvodů, proč bych nebyl bych rád, kdyby se měli Spejbl a Hurvínek odebrat do divadelního podsvětí.

 • Klamné zklamání

  Vedle mýtu o přešlapujícím národě, jejž Václav Klaus dokázal strhnout pro svou vizi svobodného světa, by se mohl uchytit opačný, stejně hloupý: o národě toužícím po svobodě a ochotném přinést jí oběti, jehož nadšení krátkozraký Klaus nezodpovědně prohospodařil.

  Martin Vrba

 • Že by z Londýna Londonistán, z Evropy Euroarábie ?

  Islám se s rostoucí vervou ze svého rodného, tradičně mizerně spravovaného prostředí šíří do Evropy k nenáviděným neznabohům, Západ podvracet a při té příležitosti inkasovat štědré sociální požitky.

  Ota Ulč

 • Kdo v tom nelítá s námi, lítá proti nám

  O vizi Václava Klause Můžeme si můžeme myslet co chceme, musíme ovšem připustit, že má právo mít vizi jinou, než my a že má právo ji veřejnosti sdělit.

  David Jan Novotný

 

 

 • Souboj gigantů

  To, čeho jsme svědky, je souboj gigantů: Brouk Pytlík zápasí se Škrholou o naši budoucnost. V pozadí se tiše směje komunistický krokodýl.Článek doplněn.

 • Na čem se dohodneme?

  V souvislosti s policejním zásahem proti Czech tek zaznívají sice hysterické výkřiky o gestapu, ale zkušenost praví, že takovým výkřikům se daří zejména v zemích, kde má policie ke gestapu daleko.

  Dan Drápal

 • Fejeton:Kladivo na lobbisty

  Lobbista je povolání výnosné a zároveň lehce exkluzívní. Má své poetické kouzlo. Je ozdobou naší polistopadové demokracie. Teď se ale bohužel nad tímto krásným exemplářem z parlamentního polosvěta začínají stahovat černé mraky.

 • Jediná reportáž Pavla Dostála

  Vděčná vzpomínka na Dostálův článek „Jen děti jsou jiné“

  Martin Vrba

 • Postupim vlastníma očima

  Prohlášení „Já byl u toho!“ může mezi různými argumenty působit jako trumfové eso,o žádný trumf se však ve skutečnosti nejedná. K Churchillovu a Kissingerovu líčení postupimské konference.

  Martin Vrba

 • Vysvětlování popudů krvelačných

  Rudý potrhlík Ken Livingstone, jehož si Londýňané povýšili na svého primátora, označil Bushe a Blaira odpovědnými za explozivní útok na metropoli, kterou spravuje.

  Ota Ulč