indexok_r2_c02.gif(2 kb)  
Uvodní strana Sem můžete psát Dopisy čtenářů Archiv

1.9.-25.9. 2004

Archiv

Události 1.9.-25.9.

 

 

 

 

 

 • Křivdy minulosti lze napravovat

  Nápravy křivd minulosti lze dosáhnout cestou politických dohod, jež povedou ke gestům dobré vůle. Děkovná řeč při udělení čestné plakety Svazu vyhnanců.

 • Poučení z krizového vývoje

  Součástí české demokratické tradice je mj. i nezvládnutelná hašteřivost a neschopnost politicky konstruktivního jednání. Od visegrádských sousedů se můžeme tu a tam i něčemu přiučit.

 • O kontinuitu české zahraniční politiky

  Je velmi důležité, aby kontinuita české zahraniční politiky zůstala aspoň v hrubých rysech zachována. Jakousi zárukou je osoba ministra zahraničí.

 • Podezření oprávněná a neoprávněná

  I v tom nejliberálnějším státě bude vždy ke korupci příležitostí dost. Bez svědomí se zkrátka neobejdeme.

  Dan Drápal

 • Socdemfýra Gross a jeho parní lokomotiva

  Státní kasa je děravá, dluhy rostou rychleji než houby po dešti, ale místo aby se začalo šetřit, přibyde nápadů, jak utratit víc než nač jsme si vydělali.

  David Jan Novotný

 • Pigmentace politicky korektní

  Pocitem viny vlastní rasy posedlí reformátoři tu vycházejí z premisy o podřadnosti černochů, s nimiž se musí zacházet šetrněji, shovívavěji, že na ně nelze uplatňovat stejný metr jako na většinu společnosti.

  Ota Ulč

 

 

 • Nejedná se o nic dramatického!

  V ČR žije skupina našich německých spoluobčanů, kteří jsou si s námi před zákonem o něco méně rovnější než my s nimi. Ani restituováni nebyli pořádně. Nebylo by lepší je v rámci úsilí o přesnější a přísnější aplikaci Benešových dekretů taky vyhnat?

 • Problémy s Ruskem

  Během beslanské tragédie i po ní se v chování ruských politiků uplatnily stereotypy, které známe z dob sovětského impéria, ale jsou staršího data a přetrvávají dodnes.

 • Co s volbou prezidenta

  Zdá se, že do budoucna nahradí politickou rovnováhu, spočívající na zápase mezi vládou a prezidentem, opět autoritativní model národního vůdce, jako tomu bývalo za T. G. Masaryka.

 • Od teroru k válce a zpět

  Je třeba jasně rozlišovat, zda někdo odmítá jednat s teroristy, anebo zda prostě prohlásí za teroristu každého, s kým není ochoten jednat.

  Martin Vrba

 • Kouření a daně škodí zdraví!

  Jistě, zakázat kouření by možná nebylo od věci, ovšem až poté, co někdo udělá skutečně seriózní statistické rozbory, z nichž by vyplynulo, kolik milionů lidí by přišlo se zákazem a distribucí tabákových výrobků o práci, a navrhne, jak výrobcům cigaret a zaměstnancům navazujících a předcházejících procesů nahradit legální zdroj příjmů.

  David Jan Novotný

 • Nestejný metr selektivně rozhořčovaných

  V muslimských zemích (a předpokládám, že i mezi mnohými Čechy) neodolatelné je přesvědčení, že údajné humanitární ohledy Američanů jsou vždy jen záminkou pro jejich imperialistické zálusky zmocnit se ještě víc území, ukrást ropu, šířit spoušť.

  Ota Ulč

 • Islám a křesťanství – jak to vypadá doopravdy

  Přestože muslimů je u nás ve srovnání s většinou západoevropských států pomálu, i u nás se hojně diskutuje otázka, zda jsme či nejsme ve vál-ce s muslimským světem.

  Dan Drápal

 

 • Polská rezoluce a česká hlava v písku

  Polský Sejm přijal minulý pátek (10. září) rezoluci, vyzývající vládu, aby zahájila jednání s německou stranou o válečných reparacích. U nás to zatím nikdo nekomentoval. Přitom jde o spor, jež se nás taky dotýká. Text komentáře doplněn!

 • Usnesení Sněmu Polské republiky

  ohledně polského práva na německé válečné reparace a ohledně protiprávních nároků vznášených v Německu na Polsko a polské občany.

 • Reparace od Ruska, ne od Německa

  Rezoluce Sejmu z 10. září t.r. má naději vejít do historie jako největší právnický nonsens roku. Podstatné úryvky z článku prof. Władysława Czaplińského, ředitele Ústavu právních věd Polské akademie věd, otištěného v polském liste Rzeczpospolita.

  Władysław Czapliński

 • Dokument: Úryvek z projevu předsedkyně Svazu vyhnanců Eriky Steinbachové

  Jako doplněk k polské rezoluci a k článku prof. Czeplińského publikujeme úryvek z projevu předsedkyně VdB Steinbachové, předneseného na Dnu domoviny v Berlíně 4. září t.r. Vybraná část se týká majetkových restitucí vyhnaných.

 • Náš člověk v Bruselu

  Pavel Telička opět prokázal své kvality, dokázal si poradit v nouzi a bude v Bruselu nadále hájit naše národní zájmy. (Zpráva se ukázala být kachnou, nicméně komentář se nám tak líbí, že ho ponecháváme. Pan Telička mu jistě dostojí)

 • Čí chléb jíš, toho píseň zpívej

  Problém není, že se hvězdy někdejšího husákovského popu politicky angažují pro ČSSD. Problém je, že to nedělají primárně na základě politických sympatií, ale za peníze.

 • Hvězdná hodina Z. K.

  V jednom směru je stojednohlavá koalice skutečně zranitelnější: příliš mnoho hráčů je stále vystaveno pokušení strhnout na sebe pozornost kamer bez velké námahy. Mezi nešvary naší politiky patří však tento k těm nejmenším.

  Martin Vrba

 • Ohlédnutí za Roš ha-šana 5765

  Současné vražedné atentáty palestinských mladíků nejsou ničím jiným, než moderní formou pogromů.

  David Jan Novotný

 • Utkání Bush - Kerry se blíží k finiši

  Někteří analytici upozorňují, že žádný kandidát, který po Labor Day (americkém svátku v každé první pondělí v měsíci září) je v průzkumech tolik pozadu jako Kerry, dosud nikdy nevyhrál.

  Ota Ulč

 • Fejeton: Co znamená slovo „Störenfried“

  Doslovný překlad slova „Störenfried“ je „rušitel míru“. To zní příliš všeobecně a pateticky. Ve skutečnosti je to jen malý všetečný a škodlivý mrťafa, který ztěžuje tím svým protějškům, budovatelům míru, jejich odpovědnou práci.

 • Jak to hodlá zařídit pan Balšínek

  Týden, paní Hahnová a omezení mého prostoru šéfredaktorem Balšínkem.

 

 

 

 • Všeobecná amnézie

  Náš vztah ke komunistické (a zvláště stalinistické) minulosti je výrazně deformovaný. Nevědomky se na ni díváme prizmatem disentu a Charty77. Jejich stinnou stránkou byl historický kompromis mezi někdejšími stalinisty a někdejšími obětmi. Článek doplněn.

 • Byl Hitler člověk?

  Mnoho let po své smrti fascinuje německý diktátor demokratický svět, Německo i českou společnost jako kobra králíka.

 • V ohrožení

  Víra lidí vyhazujících do vzduchu letadla a vlaky a vraždících po stovkách školní děti je vadná a nedostatečná a může platit jen na ty, kteří nemilují nikoho a nevěří ničemu.

 • Věc: udělení bobříka vyčůranosti za měsíc září 2004

  Laureátem je tentokrát ministerský předseda Španělského království José Luiz Rodríguez Zapatero.

 • Zase se nic nezměnilo

  Role posledního spravedlivého je až nespravedlivě nevděčná. Co považují naivní občané (včetně mě) za dílčí úspěch, v tom poslední spravedlivý spatřuje jen další promarněnou příležitost. Vždyť se zase nic nezměnilo.

  Martin Vrba

 • Kalous ušatý (Asio otus) v české politice

  Kalous ušatý hnízdívá v opuštěných hnízdech jiných ptáků, jeho domácí zdrobnělina se uhnízdila v české politice a v českém parlamentu, kde je rovněž chráněna nedotknutelností.

  David Jan Novotný

 • Mít za co umírat

  Bez hodnotových soudů se možná obejdete, pokud vám teroristé nezabijí někoho, koho jste měli opravdu rádi. Pak zjistíte, že hodnotíte, i když se tomu snažíte bránit. Najednou nemáte pochyby, že život je lepší než smrt, že spravedlnost je lepší než nespravedlnost, že milosrdenství je lepší než nenávist či lhostejnost.

  Dan Drápal

 • Korespondence s Týdnem (závěr)

  V odpověď na dopis (viz minulé číslo Událostí) jsem obdržel mail šéfredaktora Týdne Balšínka. Jeho text i svou reakci zde dávám k dispozici.