indexok_r2_c02.gif(2kB)  
Uvodní strana Sem můžete psát Dopisy čtenářů Archiv

13.7. - 18.9.2004

ARCHIV

Usnesení Sněmu Polské republiky

Sněm Polské republiky u vědomí role historické pravdy a elementární spravedlnosti v německo-polských vztazích

  1. konstatuje, že Polsko dosud neobdrželo žádnou přiměřenou finanční kompenzaci a válečné reparace za obrovské destrukce a hmotné i nehmotné ztráty, způsobené německou agresí, okupací, genocidou a ztrátou nezávislosti Polska; Sněm Polské republiky vyzývá vládu Polské republiky, aby v této věci přikročila k náležitým akcím vůči Spolkové republice Německo,

  2. konstatuje, že Polsko nepřejímá žádné finanční závazky vůči občanům Spolkové republiky Německo, které by vplynuly z Druhé světové války a jejích následků,

  3. žádá vládu, aby co nejrychleji předložila veřejnosti odhad hmotných a nehmotných ztrát, které polský stát a jeho občané utrpěli jako výsledek Druhé světové války,

  4. vyzývá úřady Spolkové republiky Německo, aby německé odškodňovací žaloby vůči Polsku označily za neopodstatněné a nezákonné a aby přestaly navádět německé občany k vznášení nároků na Polsko, ať už cestou právní či administrativní. Sněm Polské republiky vyzývá polskou vládu, aby podnikla rozhodné kroky u německé vlády ve věci uznání odpovědnosti za případné odškodnění či škody, které němečtí občané utrpěli jako důsledek přesídlení a ztráty majetku po druhé světové válce v důsledku Postupimské dohody i jako následek pozdějších repatriačních procesů.

(Překlad jsem pořídil z německého překladu agentury DPA s přihlédnutím k polskému originálu)