indexok_r2_c02.gif(2kB)  
Uvodní strana Sem můžete psát Dopisy čtenářů Archiv

20.7. - 25.9.2004

ARCHIV

Věc: udělení bobříka vyčůranosti za měsíc září 2004

euro bobrUdálostem se poprvé nabízí příležitost udělit naši prestižní cenu zahraničnímu politikovi. Byl by hřích ji zanedbat, zvedne nám to v cizině reputaci.

Španělský ministerský předseda Zapatero využil před časem atentátů v Madridu a neobratnosti svých oponentů z Lidové strany k tomu, aby na svou stranu strhl vítězství v parlamentních volbách. Pak projevil odvahu, která jeho předchůdcům chyběla, vyslyšel hlas 90% španělské populace, hrdě se postavil americkému imperialismu, stáhl vojáky z Iráku a zajistil své zemi, jak zní terminus technicus, mír pro naši dobu. Teroristé pak jako výraz uznání slíbili, že mu na nějaký čas dají pokoj.

Aby si tyto kroky nemohli různí zlomyslníci vykládat jako mnichovanství a podělanost, vyžadovala celá operace ještě jakési koruny v podobě ušlechtilé ideologie. Tak se zrodil plán na celosvětové usmíření, s nímž španělský premiér nyní seznámil OSN. Motto zní: „Mír je úkol, který vyžaduje větší odhodlání a hrdinství než válka“. Pod tímto heslem chce pan Zapatero vytvořit alianci, která bude prohlubovat politické, kulturní a vzdělávací vztahy mezi „tzv.“ západním světem a oblastí arabských a muslimských zemí. Má zahrnovat jednak mezinárodní strukturu, podobnou euro-středomořskému partnerství a jednak mírovou iniciativu na Středním východě, kde by se našlo místo i pro Američany, aby se necítili příliš odstrčeni. Obojí by mělo sloužit ke spolupráci v bezpečnosti a v boji proti terorismu a k formování společných mírových misí, založených na regionálních organizacích reprezentujících různé kultury, k dialogu mezi náboženstvími, k řešení problémů migrace, genocidy, etnických čistek a diskriminace. Podporu by měly dostat výměnné vzdělávací programy.

Vzhledem k tomu, že výměna by měla probíhat pokud možno hladce, navrhuje pan Zapatero, aby se Španělsko stalo jakýmsi mostem mezi Evropou a muslimskou severní Afrikou. To je nápad, kde bychom Španělům mohli pomoci: máme jakési zkušenosti s podobným nápadem, totiž s budováním mostu mezi Západem a Východem, o nějž se zasloužil dr. Edvard Beneš. Vzhledem k tomu, že jakási teroristická skupina se prý už hlásí o obnovu granadského chalífátu, bude záhy na mostě živo. Proti tomu, co po něm připutuje nejprve do Španělska a pak asi i dál, byl Caudillo barokní andělíček s růžovou prdelkou. A nedá se vyloučit, že za pár let bude mít pan prezident Chirac u Poitiers plné ruce práce.

Už už bychom propadli pokušení popřát nástupcům pana Zapatera mnoho štěstí v budoucí reconquistě – to bychom ovšem nesměli vědět, že celý Zapaterův plán je záplata, která má zahalit některá rozhodnutí nynější španělské vlády, jež v obnaženém stavu nedělají na pozorovatele dobrý dojem. Proto taky bez dalšího udělujeme Josému Luizi Rodríguezovi Zapaterovi, ministerskému předsedovi Španělského království, Bobříka vyčůranosti za měsíc září 2004. Felicidades!!!!!!! (Nevím, zda je to správně španělsky, neumím španělsky ani slovo, našel jsem si to na internetu v jakémsi španělském internetovém obchodě s pohlednicemi).