indexok_r2_c02.gif(2 kb)  
Uvodní strana Sem můžete psát Dopisy čtenářů Archiv

1.5.-31.5. 2005

Archiv

Události 1.5.-31.5.

 

 

 

 

 

 • Aktualita:Otevřený dopis vládám a hlavám států

  Dopis, který byl zveřejněn 9. května t.r. ve Financial Times a jímž se řada osobností veřejného života z USA a evropských zemí obrátila na politiky, kteří se účastnili oslav v Moskvě.

 • Prezident Klaus a dějiny

  Dějiny jsou dějinami svobodných rozhodnutí, za nimiž stojí důvody, a proto dějinná rozhodnutí podléhají kritice, pokud jde o politickou prozíravost i mravní oprávněnost. Polemika s Václavem Klausem. Článek doplněn.

 • Rusko a my

  Poučení z minulosti by nás mělo vést především k tomu, abychom upevňovali své zapojení do EU a zároveň v EU patřili k těm, kteří se snaží posilovat transatlantické vazby. Korektní a přátelské vztahy s Ruskem to nijak nevylučuje.

 • Korespondence s Jiřím Pehem

  ohledně romského koncentračního tábora v Letech u Písku.

 • Vítězové i oběti

  Od čtenáře z Nového Boru jsem dostal zprávu, o niž bych se chtěl se čtenáři Událostí podělit. Týká se pietního aktu v souvislosti s oslavami výročí porážky nacistického Německa.

 • Definitivní výsledky nepřekroucených dějin

  Jestli něco nesmíme připustit, pak je to svět, v němž budou smět překrucovat dějiny jenom někteří, a přesně po takovém světě se českému prezidentovi patrně stýská.

  Martin Vrba

 • První střet Ameriky s mohamedány a preventivní válka

  Preventivní válka věru není krvelačný vynález satanského George W. Bushe. Nelze upírat právo iniciativy jednat dřív, než tak k mé škodě učiní agresor. Dřív než Americe připadla nevděčná role globálního policajta, vypořádávala se s ní regionálně, v blízkém, nezřídka nepokojném sousedství.

  Ota Ulč

 

 

 • Aktualita: Rozhovor s maďarským ministerským předsedou

  V rámci pravidelného středečního rozhovoru v maďarském rozhlase se ministerský předseda Ferenc Gyurcsány zmínil i o odhalení Benešovy sochy v Praze.

 • Paroubkova šance

  Premiér Paroubek se zjevně rozhodl přihlédnout k radám Miloše Zemana a spojit pokračování dosavadní koalice s „hledáním politické podpory napříč spektrem“.

 • Intelektuálové proti moskevským oslavám

  Pokud by ruský stát oslavoval pouze své vítězství nad Hitlerem, těžko by mohl někdo něco namítat. V Moskvě však šlo letošního devátého května o vzkříšení ideologie spojenectví z válečné a těsně poválečné doby.

 • Klausova doktrína

  Václav Klaus předkládá jakousi státní doktrínu. Tato doktrína je sama o sobě falešná, a navíc: my nepotřebujeme státní doktrínu, potřebujeme svobodnou diskusi o minulosti. Článek doplněn.

 • Dokument: Evropský parlament uctil oběti války

  Tisková zpráva Evropského parlamentu o rezoluci ke konci 2. světové války a k jejímu projednání v plénu EP.

 • Slované, beduíni a společný původ

  Triumfovali jsme po první světové válce, jako odvěcí demokraté, i po té druhé, jako odvěcí Slované. Při nekonečných úvahách o „smyslu českých dějin“ jsme už v sobě našli takových vrstev a poloh, že musíme s přehledem vyhrát i všechny příští války.

  Martin Vrba

 • Zakázat komunisty?

  Demokracie je velice silná. Vydrží i nápor těch, kteří s ní nesouhlasí. V současné době přežívá poměrně úspěšně i přes fakt, že málokdo rozumí tomu, na čem je vlastně založena a za jakých podmínek může fungovat.

  Dan Drápal

 • Třicáté výročí vietnamského debaklu

  Washington poslal do Vietnamu víc než půlmilionovou armádu, kterou z opačného konce světa nadále komandoval, co smí či nesmí učinit– v rozhodování dominovaly politické ohledy, domácí i zahraniční. Dosáhlo se tak stavu, že vlastnímu vojsku byla přisouzena role boxera s jednou rukou přivázanou za zády.

  Ota Ulč

 • Dopis Evropskému parlamentu

  Dne 9. dubna 2005 se obrátila řada veřejně činných osobností z několika středoevropských zemí na Evropský parlament ve Štrasburku s výzvou, aby se praktickými kroky pokusil překonat skryté rozdělení Evropy, které je pozůstatkem druhé světové války.

 

 • Edvard Beneš – symbol a ideologie

  Beneš-symbol, Beneš-socha dnes zastiňuje Beneše historického, člověka, který si něco myslel, o něco usiloval, něčeho dosáhl. Znát to znamená mimo jiné pochopit, co ten symbol přesně znamená.

 • Paroubek, Beneš, Maďaři

  Český nacionalistický trojlístek (ODS, KSČM, ČSSD) dbá pečlivě o to, aby v našem regionu nebyl mrtvý klid. Poslední akce, totiž vztyčení Benešovy sochy na Loretánském náměstí, byla v tomto smyslu mimořádně úspěšná. Článek doplněn.

 • Dokument: Prohlášení 31. synodu ČCE

  Jako příslušníci českého národa ve dnech 60. výročí konce II. světové války v Evropě myslíme také na naše viny, zvláště na zločiny, jichž se po válce dopouštěli někteří Češi na Němcích.

 • Místo fejetonu: Převrat v Československé církvi husitské

  Tragédií Československé církve husitské je, že disponuje jakýmsi magnetismem, jímž přitahuje české politiky. Jak se zdá, stalo se jí to osudným.

 • Zkusme to bez Beneše

  Celá debata kolem Benešových pochybení a zásluh je mimořádně choulostivá, neboť Beneš byl prezidentem-spoluzakladatelem, spolupracovníkem Prezidenta-Osvoboditele! Podíváme-li se na něj bez růžových brýlí, nepadne stín na celý stát, s kterým kdysi spojil svůj osud?

  Martin Vrba

 • Kolaps SSSR -- důvod k radosti či žalu

  Při oslavách šedesátého výročí konce druhé světové války Putin promluvil zdrženlivě, státnicky, nevyhrůžně. Jinak se ale vyjádřil v předchozích pár dnech, když charakterizoval rozklad Sovětského svazu jako „největší geopolitickou katastrofu století.“

  Ota Ulč

 

 

 • Klaus versus disidenti

  Spor mezi prezidentem a jeho kritiky ukazuje, jak falešné byly naděje, že se Havel s Klausem budou navzájem doplňovat. Stanoviska prezidenta a Havlových stoupenců se fatálně míjejí.

 • Václav Klaus bojuje za svá lidská práva

  Prezidentova zahraniční agitace sama o sobě stačí k tomu, aby nabudila dojem, že náš současný politický systém spočívá na dvojvládí: politika se generuje ve dvou mocenských centrech. Článek doplněn.

 • Dokument: Divoký odsun 1945 v Boru u České Lípy

  Před časem jsem informovali o pietní akci, kterou uspořádali u příležitosti konce 2. světové války v Novém Boru. Dnes přinášíme článek J.Tichého, který se krvavým incidentem z června 1945 podrobně zabývá.

  Jan Tichý

 • Chyba v ústavě

  Prezident francouzské třetí republiky byl de facto prezident-regent, dočasně zastupující krále, který pak už nikdy nepřišel. Je zajímavé, že tento model okopírovali i tam, kde na brzký návrat panovníka vůbec nepomýšleli. Přehlédli tvůrci ústav tuto regentskou povahu hlavy státu? Anebo se u Evropanů projevil strach z vakua, které by zde zůstalo, kdyby král zmizel beze stopy?

  Martin Vrba

 • S kým na atol

  Každý z nás už někdy dostal otázku a pak na ni odpovídal, s kterou známou osobností že by rád pobyl na opuštěném ostrůvku, kdyby osud takto rozhodl. Buďme praktičtí – nejspíš neexistuje tvor, s nímž bychom si spíš dřív než později nelezli na nervy.

  Ota Ulč