indexok_r2_c02.gif(2 kb)  
Uvodní strana Sem můžete psát Dopisy čtenářů Archiv

1.1.-31.1. 2005

Archiv

Události 1.1.-31.1.

 

 

 

 

 

 • Největší Čech

  Pověz mi, zrcadlo, kdo je v této zemi největší? Česká televize rozjíždí celonárodní hlasování o největším Čechovi všech dob.Článek doplněn.

 • Les voyages à travers le temps

  Dosud jsem nenapsal nic o přírodní katastrofě v jihovýchodní Asii. Cítím to jako rest a pokouším se ho honem dohonit.

 • Spravedlnost a její atributy

  „Dopis pracujícího“ je žánr, zavedený u nás v padesátých letech minulého století. O tom, že se uchytil, svědčí čtenářská reakce z páteční Mladé fronty Dnes na propuštění sériového vraha Jiřího Straky.

 • Vladimír Špidla: příběh opravdového premiéra

  Přerod Špidly-ministra v Špidlu-premiéra ukazuje dostatečně názorně, že skutečná zodpovědnost může být buď v jedněch jediných rukou – anebo vůbec nikde.

  Martin Vrba

 • Tonoucí se stébla chytá

  US-DEU je na tom podobně jako divuplný mág David Cooperfield. Zmizela a přeci je.

  David Jan Novotný

 • Evropa a Amerika -- blízké či vzdálené světy

  Samuel Huntington pokládá za příčinu úpadku národů neschopnost či neochotu adaptace v nových podmínkách., když dojde ke ztrátě iniciativy, ke strachu z rizika, závisti z úspěchu těch odvážných. Američané se snadněji adaptují a mají daleko míň zábran než Evropan přijmout méně žádoucí, hůře placenou práci. Nebo se pustit do vlastního podnikání.

  Ota Ulč

 

 

 • Soudy a politika

  K případu Colloredo Mansfeld: Ústavní soud, zdá se, plní v této věci úlohu převodové páky mezi politikou a soudnictvím. Není to u nás nic nového – tak fungovaly soudy už před listopadem 1989.

 • Obrodný proces v ČSSD

  Reformy s nimiž dnes přichází ČSSD, připomínají svou nedůsledností různé komunistické perestrojky.

 • Proč patří Turecko do Evropy

  Pojetí vztahu jedince a státu, postavené na křesťanských základech, dokázalo ovlivnit i docela odlišné „civilizační“ okruhy. Turecko je přes odlišnost náboženství Evropě podobné daleko víc, než se může zdát různým fundamentalistům a povrchním pozorovatelům.

 • Přiměřeně

  Považuji za příznačné, že při hledání „Čecha 20. století“ Jára Cimrman nikoho nenapadl; v měřítku jednoho století se ani pošetilost podobné soutěže nezdá tak velká.

  Martin Vrba

 • Turecko: mýty a realita

  Při úvahách o případném členství Turecka v EU kritikové opomíjejí fakt, že Turecko není islámskou teokracií a nevládne tam právo šaría, Turecko je sekulární republika, což je také uvedeno v jeho ústavě.

  Marcela Cupalová

 • Varovná znamení

  Bylo to opravdu jen podmořské zemětřesení, následované obrovskou přívalovou vlnou, šlo skutečně jen a pouze o přírodní pohromu nebývalého rázu? Nemá, nikoliv jen čirou náhodou to, co se událo, ještě jiný význam, který mnozí nedokáží dohlédnout?

  David Jan Novotný

 • Věčný antiamerikanismus ještě jednou

  Přemnoho Evropanů je ochotno věřit i těm nejabsurdnějším stereotypům o primitivních a současně nebezpečných kovbojích.. Však proto tak nadšeně objali nevábného Michaela Moora s jeho propagandistickým výtvorem, který jim takové představy potvrzuje.

  Ota Ulč

 

 • ČSSD po krajských konferencích

  Krajské konference sociálních demokratů přispěly k tomu, aby se upevnila image ČSSD jako strany IV. cenové skupiny.

 • Smiřování nesmiřitelného

  Už sama představa, že držet zuby nehty nemorální a nespravedlivé činy minulosti může být k něčemu dobré a že morální a spravedlivý postoj může tomu, kdo ho zastává, uškodit, je nemorální. Polemika s článkem Martina Komárka o Benešových dekretech.

 • Pokus o slalom mezi dekrety

  Článek Petra Placáka „Kauza Opočno a neobolševismus“ (Mladá fronta Dnes 22. 1. 2005) je typickým příkladem toho, jak zápal pro spravedlnost nadělá víc škody než užitku, když není provázen přesností a důkladností.

 • Fejeton: Magie hákového kříže

  Evropané věří, že v tomto případě symbol vyvolává ideu, která ho zrodila. Jako by šlo o čáry a kouzla, schopná přivést znovu k životu příšeru, která se těmi symboly zdobila.

 • Pěkná práce

  Plné zaměstnanosti nelze dosáhnout nejen proto, že některé práce jsou sezónní, ale rovněž proto, že mnoho pracovních příležitostí svým charakterem vzdoruje tomu, aby z nich bylo vytvořeno stálé pracovní místo.

  Martin Vrba

 • Co s evropskou ústavou?

  Dlouhodobě Evropa nemá na to, aby mohla ekonomicky konkurovat USA. To by musela radikálně přehodnotit své pojetí sociálního státu. A hospodářský vzestup není vším. A zůstává jeden prubířský kámen, vztah EU k Izraeli. A zde EU hanebně selhává.

  Dan Drápal

 • Znovuzvolení prezidentů

  V Česku se zpravidla předpokládá, že si americký prezidentský jandidát chce nahrabat, ujařmovat, prosazovat zájmy svých vykořisťovatelských kruhů.. Že by mohl mít zájem o blaho národa a vlasti, zůstává mimo dosah chápání plebejských outsiderů.

  Ota Ulč

 

 

 

 • Šedesát let po Osvětimi

  Holocaust je nejstrašnější masový zločin v dosavadních dějinách lidstva. Taková událost má obrovskou gravitační sílu – dnešní člověk se cítí být vtažen do událostí z doby před šedesáti lety. Přitom snadno ztrácí kontakt s realitou a smysl pro míru.

 • Ztráta soudnosti

  Je zajímavé, jak mají stoupenci oficiózního pojetí politických násilností po roce 1945 blízko k marxistickému myšlení. Polemika s Miloslavem Bednářem. Článek doplněn.

 • Malý běženec, tlustý běženec

  Zdá se, že kromě šovinistických orgií kolem šedesátého výročí konce druhé světové války se letos dočkáme další poněkud obludné akce: svatořečení Jana Wericha.

 • Kdy věci zajdou příliš daleko

  Bývá-li v souvislosti s „mírovým procesem“ na Blízkém východě velmi často kritizována politika – či dokonce samotná existence – Izraele, je při vzpomínce na osvobození Osvětimi případné zdůraznit, že Evropané jsou ti poslední, kdo mají na takovou kritiku právo.

  Martin Vrba

 • Dokument: Inaugurační projev prezidenta George W. Bushe

  Bushův inaugurační projev se stal předmětem nejrůznějších kritik a komentářů. Aby si čtenáři Událostí mohli udělat obraz o jejich oprávněnosti, otiskujeme ho zde v plném znění.

 • Hillary a Condi

  Zatímco Hillary Clintonová se do výšin slávy vezla ve zlatém kočáře svého manžela, napřed guvernéra, poté prezidenta, neprovdané Condoleezzy Riceové bez konexí cestu ke kariéře nikdo neklestil. Byť žena a černoška, její konservatismus ji předurčil do role téměř prašivé ovce. Komentátoři ji tupí způsobem, který by si nikdy nedovolili proti černošce odlišných názorů.

  Ota Ulč

 • Boží prozřetelnost aneb ví Bůh všechno?

  Bůh dal člověku svobodu, aby Ho člověk mohl milovat. Tato možnost lásky Bohu za to riziko stála.

  Dan Drápal