indexok_r2_c02.gif(2 kb)    
Uvodní strana Sem můžete psát Dopisy čtenářů Archiv

1.3. - 31.3. 2012

Archiv

Co týden dal 1.3. - 31.3.2012

 

 

 

 

 

 • Ve stopách Barabášových

  Na okraj vyjádření Josefa Mašína k „sebeupálení“ Jana Palacha.

 • Maďarsko, jeho vláda a objektivní pohled

  Maďarsko se dnes nachází v těžkém, zjevně dlouhém, bolestném přechodném období, které jistě také neujde kritice. Agresivní kampaně ze zahraničí mu při tom příliš nepomohou.

  Andreas Oplatka

 • Glosa na pondělí: Vzniká Institut Václava Klause

  Václav Havel zemřel. Klaus – možná – odejde z politiky. Jak se ale zdá, není co doufat, že by v české politice ubylo aspoň trochu z nenávisti, kterou do ní oba protagonisté i jejich stoupenci bezděčně vnesli.

 • Glosa na středu: Hrozba kvadrupedální lokomoce (politická úvaha)

  Výsledky průzkumu CVVM ohledně fungování našeho politického systému z února t.r. se týkaly v podstatě dvou okruhů: za prvé, spokojenosti veřejnosti s fungováním demokracie v ČR,a za druhé spokojenosti s demokracií jako takovou.

 • Glosa na pátek: Soud s pány Bártou a Škárkou

  Je důležité vždy znovu vymezovat hranici, která dělí společenství, jež funguje jako politická strana, od společenství, které se sice jako politická strana prezentuje, ale ve skutečnosti funguje jako gang.

 

 

 • Čunkiáda na třetí

  Na okraj procesu s Bártou a Škárkou: Jde v případě Věcí veřejných vůbec o politickou stanu, nebo o subjekt jiné povahy, který se jako politická strana pouze prezentuje, protože je to pro něj výhodné?

 • Paparazzo

  Petr Zídek se v posledním magazínu LN Pátek z 9. března zaměřil na choť nynějšího premiéra Radku Nečasovou.

 • Glosa na pondělí: Slovenská volební tsunami

  Zdá se, že oslabená pravá část politického spektra na Slovensku byla zasažena rakovinou, proti níž je SMER imunní.

 • Glosa na úterý: Integrace, tentokrát vlevo

  Pan Hašek ve svém projektu integrace levice spojuje užitečné s ještě užitečnějším: integrace pana Zemana s panem Sobotkou je představitelná pouze jako integrace kocoura s kanárkem. To by panu Haškovi jako korunnímu princi ČSSD nemuselo být až tak proti mysli.

 • Glosa na pátek: Nepodceňujme čtvrteční demonstrace

  „Provolání k národu“: Nedělejme si iluze, zde jde o změnu režimu, který se prosadil po listopadu 1989. Ta změna je prezentovaná samozřejmě jako náprava nebo vylepšení.

 

 

 

 

 • Slepá ulička české politiky

  O tom, že ve společnosti roste počet lidí rozzuřených a zároveň úplně bezradných, svědčí i ohlas, který měla tzv. Holešovská výzva. Typické pro podobné aktivity je jejich krátkodechost a bezhlavost.

 • Glosa na pondělí: Jak na tom vlastně jsme

  V posledních dnech dalo CVVM k dispozici dva průzkumy veřejného mínění. První se týká toho, jak občané odhadují své možnosti ovlivňovat veřejné dění , druhý mapuje, co si myslí o hospodářské situaci a své životní úrovni.

 • Glosa na úterý: Jak snadné je dnes být umělcem!

  Případ pana Týce a pana Smetany: za vynikající a odvážné dílo se musí v životě zaplatit. Nečastější je dlouholeté strádání a chudoba, způsobené zneuznáním. V případě našich dvou hrdinů jde dokonce o uvržení do šatlavy.

 • Glosa na pátek: Wikiland

  Ještě jsme se úplně nevzpamatovali z aféry s odposlechy pánů Béma a Janouška, a už je tu další případ, ještě oslnivější: odposlech, který pořídila poslankyně Kočí. Paní poslankyně, jak se to jeví, odposlouchávala tentokrát sama sebe!