indexok_r2_c02.gif(2kB)  
Uvodní strana Sem můžete psát Dopisy čtenářů Archiv

19.3. - 24.3. 2012

Jak na tom vlastně jsme

V posledních dnech dalo CVVM k dispozici dva průzkumy veřejného mínění. První, z 23. března, se týká toho, jak občané odhadují své možnosti ovlivňovat veřejné dění a jak vnímají politiku. Druhý, zveřejněný o dva dny dříve, mapuje, co si občané myslí o hospodářské situaci ČR a o životní úrovni svých domácností.

Pokud jde o možnost ovlivňovat veřejné dění, dá se převažující názor shrnout zhruba do věty: remcat můžete do lecčeho, ale ovlivnit nebo prosadit něco je víc než obtížné. To příliš nepřekvapuje (zvlášť když jedna z otázek se týkala dosažení „svých oprávněných požadavků“, jen málokdo si připouští, že klade neoprávněné požadavky). Ostatně, letošní výsledky se od těch z doby před patnácti lety liší jen minimálně. Zajímavá je jiná věc: poměrně hodně lidí si myslí, že politika je občas tak složitá, že jí nemohou rozumět, a že nejsou způsobilí účastnit se politického dění. To sice na první poslech vypadá jako skromnost v odhadu vlastních možností, jenže: politika stojí na tom, že kompetentní je každý - což ovšem neznamená, že každý je kompetentní dělat ministra financí, nýbrž že každý by měl být kompetentní dělat obecního zastupitele. Za tou skromností tedy může být nezájem a trocha lenosti, a pokud politika tak trochu i z naší viny není věc veřejná, těžko nadávat na „politiky“.

Ještě zajímavější jsou výsledky druhého průzkumu. Že lidé považují hospodářskou situaci za špatnou, sotva překvapí: ona v mnoha ohledech špatná je. Nestává se ovšem špatnou tím, že si to o ní myslí hodně lidí, je špatná tak říkajíc sama o sobě. Zároveň je většina lidí přesvědčena, že „životní úroveň domácnosti“ je buď dobrá, nebo „ani dobrá ani špatná“ (úhrnem 78%). Zpráva o průzkumu hovoří o „subjektivním hodnocení životní úrovně“, jenže v hodnocení své životní úrovně je kompetentní jeden každý, lépe řečeno je jeden každý rozhodně kompetentnější než v posuzování ekonomické situace jako takové. Když to trochu přeexponujeme, dá se souhrnný výsledek shrnout do závěru: ekonomická situace je sice mizerná, ale máme se jako prasata v žitě.

Co z toho plyne? Že hospodářská situace ve světě a v Evropě všeobecně a u nás zvlášť není teď zrovna nic moc, je zjevné i bez průzkumů. Na druhé straně to vypadá, jakoby se opozici i její tiskové lobby zatím moc nepodařilo lidi přesvědčit, že třou bídu s nouzí. Bude zjevně muset přitvrdit.

lidovky.cz 26. března 2012