indexok_r2_c02.gif(2 kb)  
Uvodní strana Sem můžete psát Dopisy čtenářů Archiv

29.4. - 4.5. 2002

ARCHIV

Poznámka úvodem

Výbor Sdružení historiků České republiky se na své schůzi 7. dubna t.r. usnesl na společném stanovisku, v němž protestuje proti „zneužívání dějin jako útočné zbraně“. Jde samozřejmě o dějiny dvacátého století, a sice o české dějiny dvacátého století, a sice o události let 1945-8, a sice o vyhnání Němců. Na usnesení organizace historiků reagoval Emanuel Mandler jednak článkem v Mladé frontě dnes 22. 4. t.r., jednak obsáhlejším rozborem, který dal k dispozici na internetových stránkách občanského sdružení Česko – německá vzájemnost. Stanovisko Sdružení historiků i oba Mandlerovy texty,(Obrana dějin proti překrucování, Jednota jako problém),zveřejňujeme.

B. D.