indexok_r2_c02.gif(2 kb)  
Uvodní strana Sem můžete psát Dopisy čtenářů Archiv

2.1. 2002 - 9.1.2002

Archiv

Zákonností k nesvobodě

V českém právním systému se usalašil nebezpečný virus. Navenek se tváří jako paragrafy trestního zákona: §198, Hanobení národa, rasy a přesvědčení, §260, 261 a 261a, Podpora a propagace hnutí směřujících k potlačení práv a svobod člověka, a nepochybně by se při bližším ohledání našly i další. Protože vychází z naší právní tradice, založené zákonem č. 50/1923 Sb. Na ochranu republiky a pokračující známým zákonem č.231/1948 Sb., nebudí v českém prostředí velkou pozornost a tupější uživatelé (mezi něž se kdysi zapsal zlatým písmem i autor tohoto článku) si většinou všimnou, že něco není v pořádku, až ve chvíli, když už je pozdě. Napadnutý právní systém se pak chová absurdně a místo aby demokracii chránil, ničí její základy.

Dokud virus jen spí v trestním zákoně, nikdo netuší, co dovede. Dokonce i po aktivaci se chová na první pohled nevinně. To se stalo v případě vydavatele Zítka. Ten vydal, veden nepochybně zištnými motivy, zavrženíhodné dílo Adolfa Hitlera Mein Kampf. Vše bylo na první pohled tak jasné, že se dva představitelé jedné zkomírající pidistrany pokusili svézt na vlně celonárodního pobouření. Zítko byl nakonec odsouzen vlastně za to, že knihu neopatřil komentářem a vysvětlivkami a vydal ji v nevhodné grafické úpravě. Tím byl §260 výrazně konkretizován a obohacen. Pak celý případ zahalil prach ze zřícených newyorských Twins. Dnes po panu Zítkovi neštěkne pes. Zato virus se má čile k světu.

Druhá aktivace se týká §198, tj. případu Protivínský. Vyvolal mohutnou celonárodní euforii, takže se ho čtyřkoalice dokonce pokusila využít k předvolební kampani. Kauza se rozvinula na lokální úrovni: břeclavský komunistický boss obvinil faráře, který agitoval proti kandidátovi KSČM v senátních volbách. Místní policie i okresní zastupitelství začaly virus horlivě provádět, a nebýt zásahu zezhora (krajské státní zastupitelství, prezident) taky by ho dořešily. Není důvod k optimismu, na lokální úrovni je virus aktivní.

O tom svědčí i třetí aktivace, tentokrát opět §260 a opět na lokální úrovni. Na Okresní ředitelství policie České republiky v Opavě podal kdosi podnět ohledně brožurky "Sudetští Němci, etnická čistka, vyhnání" (autoři Gerd Kleinig a Josef Weikert, přeložila a redakčně upravila Mgr. Ludmila Čajanová, vydalo nakladatelství Open Education & Sciences, Opava). Brožurka se staví velmi kriticky k vyhnání sudetských Němců, takže nehrozí nebezpečí, že by v jejím případě intervenoval prezident nebo krajský státní zástupce. Pro českou veřejnost spadá tematicky v jedno s Hitlerovou knihou. Proto autor podnětu přiřadil do oznámení jako lotra na pravici a lotra na levici ještě dvě antisemitské publikace. Okresní ředitelství Policie ČR v Opavě pak podalo trestní oznámení, zatím na neznámého pachatele. Překladatelka byla předvolána k podání vysvětlení.

Psát kriticky o vyhnání sudetských Němců je tedy zjevně stejný prohřešek jako hlásání antisemitismu. V tomto duchu obohacuje a upřesňuje §260 odborný posudek, který si opavská policie vyžádala.

Konstatuje především, že tiskovina je šířena "pololegálním způsobem, tj. někdy v originálech, jindy ve fotokopiích". (Tím je proti dosavadním úpravám upřesněno, co se má považovat za legální a co ne).

Trestným činem podle §260, mají do budoucna být "zpochybňování", "snahy" a "útoky". Posudek vytýká publikaci, že "zpochybňuje výsledky druhé světové války", "závěry a rozhodnutí postupimské konference", "rozsudky norimberského tribunálu", "výsledky Versailleské konference a jejích jednotlivých ujednání". Dále se "snaží kompenzovat zločiny nacistického Německa poukazy… na excesy komunistických režimů" , "snaží se dokázat, …že existuje jakási paralelní vina armád Spojenců a armády německé v době Druhé světové války", "neskrývá snahu po dosažení majetkových kompenzací sudetských Němců". A konečně "přímo či nepřímo útočí na dosavadní smluvní ujednání mezi ČR (resp. ČSFR, ČSSR a ČR) a Rakouskem a Německem", " je… útokem na ideu kontinuity ČSR v letech 1938 - 1945, útokem na samotnou existenci tohoto státu", "znevažováním vyhlášení nezávislosti Československa v roce 1918" a "jakákoli poznámka o prezidentu Benešovi má povahu difamace a napadání funkce prezidenta v letech Druhé světové války".

Na všechny tyto otázky je možné mít různé názory. Pokud se některé z těchto názorů kriminalizují, bude vyloučena jakákoli věcná a svobodná diskuse o našich moderních dějinách. Tato aktivace viru §260 útočí frontálně na svobodu slova a přesvědčení v ČR.

Pod citovaným odborným posudkem je podpis PhDr. Zdeňka Zbořila z Ústavu politologie FF UK.

Mladá fronta Dnes 9. ledna 2002