indexok_r2_c02.gif(2 kb)  
Uvodní strana Sem můžete psát Dopisy čtenářů Archiv

23.9. - 28.9. 2002

ARCHIV

Věc: udělení bobříka vyčůranosti za měsíc září 2002

bobrV krátké historii našeho řádu nastává zvláštní, v pravdě slavnostní okamžik: do pestré společnosti laureátů vstupuje poprvé nefalšovaný aristokrat! Výkon, jímž si Karel kníže Schwarzenberg zasloužil tuto poctu, je šavlový tanec Jeho Jasnosti mezi zájmy, které má v ČR, Hradem, českými nacionalisty a dobrým vychováním; téma baletu jsou Benešovy dekrety.

Rakouská společnost je jistě v mnoha ohledech vyspělejší, než ta česká, trpí však neduhem, který zlomyslní potomci Josefa Švejka velmi citlivě vnímají: totiž jakousi nostalgií po staré monarchii, jež se zhmotňuje v snobském uctívání šlechtických predikátů, stejně přehnaném jako česká neúcta k nim. Dalo se tedy předpokládat, že poté co minulý týden na setkání s rakouskými novináři napřed Pavel Telička coby zlý policajt přítomné ujistil, že Benešovy dekrety byly, jsou a budou historie a že toho bohdá nebude, aby kvůli rakouským nacionálním mindrákům nebyla bašta středoevropské demokracie přijata do EU, věnují přítomní o to větší pozornost Jeho knížecí Jasnosti, která tentokrát vystoupila v roli policajta hodného. Karel Schwarzenberg doufá v takové řešení otázky dekretů, které oběma "stranám" (české i rakouské) umožní zachovat si tvář (zjevně rakouské tu zhnusenou, kdežto české tu lidožroutskou). EU bude prý požadovat malou změnu, která pro Prahu nebude problémem a Rakušanům umožní říci: bez nás by se to nestalo.

To je řešení jako z pohádky. Čeští potentáti a my všichni s nimi dopadneme měkce a do mechu jako křeček z písničky Ivana Mládka. Budeme si moci s panem Teličkou zanotovat: Dopadlo to výborně, jsem jen trochu v šoku, spravil by to náprstek nějakého moku. Náš vztah k vyhnání sudetských Němců (tj. vztah českých oficiálních míst k vyhnání) vyžaduje obrovitou změnu, která pro "Prahu" bude zatraceným problémem. Karel Schwarzenberg místo toho zjevně propaguje něco, co ještě přetrumfne Česko-německou deklaraci, zatím nejsmělejší pokus překlenout propastný rozdíl ve stanoviscích smluvních stran obloukem dvojznačných slov. Vlk zůstane hladový, koza chcípne, ale zato bude co oslavovat a za co udílet metály. Aby Události nezůstaly pozadu, udílí již s předstihem Karlu knížeti Schwarzenbergovi bobříka vyčůranosti za měsíc září 2002. Novopečenému laureátovi srdečně blahopřejeme.

27. září 2002