indexok_r2_c02.gif(2 kb)  
Uvodní strana Sem můžete psát Dopisy čtenářů Archiv

2.9. - 7.9. 2002

ARCHIV

Zázrak v metru

Zlaté české ruce! Zase jednou se nám podařilo uvést v úžas celou Evropu. O otrlým ruským expertům se prý při pohledu na zatopené pražské metro udělalo nevolno a pak nešetřili slovy uznání: "Něco takového jsme dosud nikde neviděli, v metru v Rusku se nic takového nepřihodilo."

Nejde však jen o rozsah pohromy: má navíc i jakýsi přídech tajemna. Ze zatopeného pražského metra se už totiž podařilo vyčerpat víc vody, než kolik se tam vejde, a to některé stanice a tunely zůstávají ještě pořád pod vodou. Vytryskl snad v podzemí zázračný pramen? Nebo se do nejhůře postižené trasy B proboural obsah cisteren z přilehlého Staropramenu? Pak si nelze nevzpomenout na "Legendu o vodce" ze Škvoreckého Miráklu. Béčko by mohlo zůstat zatopené; při pohledu na eskalátory stanice Vltavská by nevyléčitelně choří odhazovali berle a vrhali se po hlavě do "zlatavého moku", jak praví žurnalistická hantýrka.

Dojemné je rovněž, jak zázračné schopnosti v této souvislosti připisuje český lid svému duchovnímu vůdci, prezidentu Havlovi. Prý se vrátil z portugalské dovolené příliš pozdě. Věří snad jeho věrní poddaní, že by filosof na trůně díky svému mezinárodnímu věhlasu a intelektuální potenci dokázal podobně jako Mojžíš zadržet příval vody a provést svůj lid suchou nohou z Staroměstské na Malostranskou?

8. září 2002