indexok_r2_c02.gif(2 kb)  
Uvodní strana Sem můžete psát Dopisy čtenářů Archiv

15.4. - 20.4. 2002

ARCHIV

Návrh prohlášení parlamentních stran k Benešovým dekretům

Jako podklad k anketní otázce v tomto čísle Událostí uvádíme (nezaručený) text společného prohlášení parlamentních stran, jehož se anketa týká.

 

Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky:
* odmítajíc snahy o otevírání otázek souvisejících s koncem a výsledky 2. světové války,
* vyzdvihujíc pozitivní význam Česko-německé deklarace a v ní vyjádřenou vůli nezatěžovat budoucnost politickými a právními otázkami pocházejícími z minulosti,
* potvrzujíc, že dobré sousedské vztahy a plnoprávné členství České republiky v Evropské unii patří k zahraničně politickým prioritám České republiky,
* vycházejíc z toho, že rozsah a podmínky restitučního zákonodárství jsou zcela a výlučně v pravomoci českých ústavních orgánů, prohlašuje, že:
- československé zákonodárství z let 1940-1945, včetně dekretů prezidenta republiky, vzniklo podobně jako v jiných evropských zemích v důsledku války a porážky nacismu.
- poválečné zákony a dekrety prezidenta republiky se realizovaly (byly konzumovány) v období po svém vydání a dnes již na jejich základě nemohou vznikat žádné nové právní vztahy.
- právní a majetkové vztahy, které z nich vyplynuly, jsou nezpochybnitelné, nedotknutelné a neměnné.