indexok_r2_c02.gif(2 kb)  
Uvodní strana Sem můžete psát Dopisy čtenářů Archiv

15.4. - 20.4. 2002

ARCHIV

Stop demagogii - petice proti ostouzení republiky ve světě

Vážení čtenáři,
pokud se Vám též zajídá aktivita notorických psavců pochybných peticí, ale pokud si myslíte, že téma Benešových dekretů je zneužito proti ČR těmito petenty (jakož i všemi za nimi stojícími), máte možnost vyslovit svůj názor podporou aktivity Stop demagogii. Text vznikl jako výsledek dlouhodobějších diskusí na nám všem známé téma. Snad je konsensuálně přijatelný, s nejvyšším možným společným jmenovatelem. Kulturní komise ČR jakož i vydavatelství revue Fragmenty se k petici připojuje. Chcete-li připojit i Vy svůj podpis pod tuto aktivitu, učiňte tak, prosím, na naši emailovou adresu fragmenty@fragmenty.cz či přímo na adresu tvůrce petice Petra Žantovského pzantovsky@iol.cz pokud možno co nejdříve. Pokud to budete shledávat za dobré, podělte se o text se svým okolím, a kdyby někdo měl dojem, že s textem souhlasí, platí pro něj stejná konečná adresa. Text s podpisy bude odeslán v nejbližším možném termínu na adresu Poslanecké sněmovny...

STOP DEMAGOGII!

Už řadu měsíců pozorujeme, že nátlaková skupina politiků, novinářů a spřízněných tzv. intelektuálů zneužívá téma poválečného uspořádání Evropy a Benešových dekretů ke svým vlastním politickým cílům, přičemž tyto cíle vyjadřují zájmy sudetoněmecké, nikoli české. Vrcholem této aktivity je petice Stop nacionalismu, kterou obdržela dne 16.4.2002 petiční výbor Poslanecké sněmovny. Petice výslovně požaduje po zákonodárcích, aby se odmítli zabývat otázkou národních zájmů České republiky. Domníváme se, že demagogické akce tohoto typu poškozují přátelské vztahy České republiky se sousedními zeměmi, ohrožují emancipované postavení České republiky v Evropském kontextu a snižují její šance na důstojný vstup do Evropské unie. Distancujeme se od těchto aktivit, odmítáme se na nich podílet a vyjadřujeme své pobouření nad tím, že skupina nikým nepověřených jedinců vystupuje jako jediný mluvčí české inteligence a veřejnosti vůbec dovnitř i vně České republiky. Žádáme autory, šiřitele a signatáře petice Stop nacionalismu a podobných nátlakových mediálních akcí, aby nás přestali obtěžovat. Naším zájmem je dobrý současný i budoucí osud České republiky.

V Praze dne 16.dubna 2002