indexok_r2_c02.gif(2 kb)  
Uvodní strana Sem můžete psát Dopisy čtenářů Archiv

15.4. - 20.4. 2002

ARCHIV

Podlehl jsem nátlaku z ciziny!

Kdosi mi podstrčil petici, která apelovala na poslance, aby pro falešnou národní jednotu ve věci Benešových dekretů nevytvořili v parlamentě podmínky zabraňující vést otevřenou debatu o tak "bolestném problému", jako jsou dekrety prezidenta republiky a násilné vysídlení Němců z ČSR. Nic zlého netuše, podepsal jsem se pod petici. Brzo jsem ale pochopil, že není v pořádku. Díky Lidovým novinám! Ty to oné části veřejnosti, která je čte, daly pořádně najevo.

Běžný postup s peticemi je takový: Noviny petici otisknou nebo aspoň o ní a o jejích signatářích poreferují, pak, jde-li o petici závažnou, následuje diskuse. Mohl jsem tušit, že v petici "Stop nacionalismu!" je cosi nekalého, když LN (jediné) o ní nereferovaly. Totiž až do úterý 16. dubna, kdy přinesly velký článek Evy Hahnové a Hans Henniga Hahna "Proč jsme nepodepsali".V tom článku získávají poněkud naivní signatáři podstatné znalosti, aby pochopili, co to provedli.

Tedy: až do té doby LN neřekly o obsahu petice ani slovo. Článek "Proč jsme nepodepsali" také vlastně ne. Ale o to, co je v petici, přece nejde, jde o to, které temné síly za ní stojí. To z uvedeného článku zřetelně vyplývá . V Česku "jsme" se (signatáři petice) vmísili do debaty, vyvolané "politickým nátlakem na ČR ze strany sudetoněmeckého krajanského sdružení, podporovaného bavorskou vládní stranou CSU a současnou rakouskou vládní koalicí ÖVP/FPÖ…". Říkám "jsme", protože článek Hahnové-Hahna právem připisuje signatářům petice kolektivní vinu: pomlčeli jste o roli sudetoněmeckého landsmanšaftu, jste v podezření "že vám nejde o nezávislou debatu o minulosti, nýbrž že pouze podporujete jednoho z účastníků dosavadního debatování - totiž sudetoněmecké organizace." Zabýváte se "pouze meditováním o české minulosti", zatímco byste měli "obrátit svoji pozornost i k současným poměrům jak v Česku, tak v Německu." Avšak "meditace o minulosti jsou oblíbeným tématem pro historiky a intelektuály, zatímco parlamenty mají povinnost zabývat se politickými problémy současnosti." Nezapomeňte také, že stav debat v ČR o poválečném odsunu Němců označuje jako neuspokojivý především mnichovský oficiální týdeník sudetoněmeckého krajanského sdružení Sudetendeutsche Zeitung, který je "platformou protičeské agitace, neslučitelné s běžnými současnými představami o debatách na základě respektu a rovnoprávnosti všech jejich účastníků."

A tak to tedy děláte dobře, Lidové noviny, nenechaly jste nás negativistickým myšlenkám. Článkem "Proč jsme nepodepsali" dáváte najevo, že my, signatáři, máme kolektivní vinu za nehoráznosti jejího obsahu. Vy se tedy nestaráte o minulost a orientujete pobloudilé signatáře petice "Stop nacionalismu", rovnou do poměrů roku 1945. V takto rozbouřených vášních čtenář bohudíky nepostřehne, že autoři článku "Proč jsme nepodepsali" zřejmě petici "Stop nacionalismu" vůbec nečetli (hovoří o něčem úplně jiném) V duchu ideologie dr. Edvarda Beneše nám však sdělují, že za všechno mohou ti vyhnaní Němci, respektive jejich landsmanšaft, a že jim nesmíme sednout na lep diskusí o své minulosti, když bychom se přece měli věnovat něčemu jinému. Čemu? To je jedno, hlavně když to bude proti landsmanšaftu.

V režii Lidových novin říkají Eva Hahnová a Hans Hennig Hahn signatářům oné politováníhodné petice i dalším čtenářům: Stop, stop ne-nacionalismu ! A tak mne napadá, zda by se neměly Lidové noviny nad námi, pobloudilými signatáři, gruntovně zamyslet…

Emanuel Mandler