indexok_r2_c02.gif(2 kb)  
Uvodní strana Sem můžete psát Dopisy čtenářů Archiv

21.1. - 28.1. 2002

ARCHIV

Voliči a jejich politici

Průzkum STEM z konce minulého týdne přinesl smutné výsledky: morální úroveň našich předních politiků prý není o nic vyšší než těch předlistopadových. Sledují především své zájmy a nedbají na mínění voličů. Požívají nepřiměřených výhod a privilegií. Česká veřejnost nemá zkrátka o politicích a politice vůbec valné mínění.

Snad by bylo dobré pokusit se trochu zmírnit tuto deprimující skepsi. Neměli bychom být ke svým politikům - přes všechny oprávněné výhrady - přece jen trochu vlídnější?

Tak hned pokud jde o nepřiměřené výsady a privilegia. Co je přiměřené? Přiměřené jsou ty výsady a privilegia, kterých požívám já. Pro drtivou většinu české populace jsou na tom politici nepřiměřeně dobře. Politici ovšem mají mít výsady a privilegia. Vyvažuje se tím jejich velká odpovědnost. Pokud máme dojem, že této odpovědnosti nečiní zadost - a to je velmi častý případ - je třeba nikoli snížit privilegia (tím se nic neřeší), nýbrž vyměnit politiky.

Politici hájí především své zájmy. Tím má být řečeno, že nehájí mé zájmy, nýbrž nějaké jiné, cizí, předpokládáme, že své vlastní. A nedbají na naše mínění. To, že politici nedbají na mínění voličů, je jediná věc, na které se dokáže shodnout ten, kdo považuje za zásadní věc vybudování podzemní dráhy z Rakovníka do Prahy, s vášnivým zastáncem usplavnění Horní Bečvy. Z toho plyne, že je velmi důležité, aby politici aspoň občas nedbali na mínění svých voličů. Dát mandát znamená dát důvěru: volič důvěřuje politikovi, že se v důležitých situacích dokáže rozhodnout správněji, než by se rozhodl on; a politik důvěřuje voliči, že je možné ho o správném rozhodnutí přesvědčit. Na tom stojí demokracie, a ne na tom, že politik je loutka, pohybující se na špagátcích voličských přání.

Konečně je tu poslední věc: morálka politiků., Znamená to, že na rozdíl od nás nejsou politici dnes o nic morálnější než před Listopadem? Nebo to znamená, že na rozdíl od nás, co si to můžeme dovolit, by politici měli být morálnější, ale nejsou? Říká se, že národ má takovou vládu, jakou si zaslouží. Tady se přímo vnucuje jiná anketa: jací jsme my, dnešní voliči, ve srovnání s těmi předlistopadovými?

Anketa je bohužel neproveditelná. Není jasné, kdo by měl být respondent.

28. ledna 2002