Uvodní strana Sem můžete psát Dopisy čtenářů Archiv

8.1.-13.1. 2001

 

ARCHIV

Zimmermannova cena

Poslanecká sněmovna českého parlamentu hlasovala dvakrát po sobě a s rozdílným výsledkem o tom, je-li u nás ohrožena svoboda slova. To je inspirující. Poslanci zjevně chtěli říci, že svobodu slova je třeba chápat dialekticky: svoboda slova musí být, ale současně je třeba za každou cenu zabránit těm, co mají jiné názory než my, aby jí zneužívali. Těm, kteří v tom směru usilují o to, aby svoboda slova u nás byla kvalitou a nikoli kvantitou, se zatím nedostalo patřičného ocenění. Proto se redakce Událostí rozhodla udělit na konci tohoto roku Zimmermannovu cenu. Nechť se čtenář nedomnívá, že se cena jmenuje podle Járy Cimrmana! Nikoli, jde o Jana Nepomuka Václava Zimmermanna, který coby pražský cenzor pečoval o to, aby svoboda slova nebyla zneužívána, v časech vlády našeho dobrého císaře Františka I. Cenu obdrží ten redaktor (redaktorka), který (která) v uplynulém roce nejvíce přispěl (přispěla) k uplatnění Pravdy a Lásky potlačováním nesprávných názorů. Udělení ceny bude vyhlášeno 15. prosince t.r.