Uvodní strana Sem můžete psát Dopisy čtenářů Archiv

18.12.-23.12. 2000

 

ARCHIV

Případ zlobivého velvyslance

Z postu českého velvyslance v Bulharsku byl před časem konečně odvolán Ondřej Havlín. Zůstává jen těžko pochopitelné, proč se tak nestalo již mnohem dříve. Copak z bezohledné přejetí celníkovy nohy, silácky urážlivé opilecké řeči na oficiální recepci a jiné příklady přinejmenším "zvláštního" jednání patří k běžnému vybavení českého diplomata? Těžko. Že by se čekalo, zda se onen "zlobivý chlapec" přece jen nepolepší?

Vzhledem k Havlínově nátuře (o jeho kouscích údajně kolují barvité historky i mezi pracovníky ministerstva),ale muselo však zákonitě dojít k dalšímu trapnému incidentu. Tentokrát velvyslanec v českých mediích veřejně varoval české občany, chtivé cestování, aby nejezdili do Bulharska. Obava pana Havlína o peněženky českých občanů je vskutku dojemná, ale z diplomatického hlediska zcela nepřijatelná.

Nabízí se paralela s nápisy, které se objevovaly v první polovině devadesátých let v některých německých obchodech: "Češi nekraďte!". Pro člověka s obyčejným úmyslem nakupovat věc krajně nepříjemná. Jak by to ale vypadalo, kdyby nějaký oficiální představitel německého ministerstva zahraničí vydal v tisku prohlášení, ve kterém by v upřímné snaze "chránit" německé obchodníky varoval, aby nevpouštěli Čechy do obchodů?

Jakkoli je Havlínovo chování zavrženíhodné, hlavní problém není v jeho osobě. Hlavním problémem je, že si česká vláda není schopna na významné posty vybrat a prosadit reprezentanty s odpovídajícími kvalitami nejen profesními, ale také lidskými. A pokud už někdo selže , nedokáže vláda správně zareagovat. Jak mohl být vůbec Havlín jmenován velvyslancem v Bulharsku (velvyslance jmenuje a odvolává prezident na návrh vlády), když měl podobné problémy, jaké ho později potkaly v Sofii, již na svém předchozím působišti v Chorvatsku?

Obyčejné slušné chování a vystupování zřejmě nebude pro současnou vládu relevantním měřítkem při výběru osob do významných funkcí. Ostatně sám její předseda se do rozporu s kodexem slušného a politicky korektního jednání dostává téměř denně a svojí zálibou v jistém likéru se také nijak netají. Nebo má vláda skutečně tak svázané ruce opoziční smlouvou, že se někteří naprosto nevhodní lidé dostávají a drží ve funkcích až do té doby než se jim podaří "udělat botu" Havlínova formátu ?

Napříště bude asi nutné, aby lidé neschopní vykonávat svěřené funkce, nejprve "přejeli nohu" přinejmenším ministru zahraničí nebo samotnému presidentovi. Teprve pak budou zralí na odvolání.

Eva Pláničková, studentka FSV UK