Uvodní strana Sem můžete psát Dopisy čtenářů Archiv

18.12.-23.12. 2000

 

ARCHIV

Tři králové u sponzorova hrobu

Kašpar (Nečas), Melichar (Zahradil) a Baltazar (Tlustý) si během účasti na jakémsi mezinárodním setkání v Budapešti údajně udělali malou legraci: navštívili hrob Lajose Bácse, kterého jejich3 strana kdysi lživě uvedla na seznamu svých sponzorů, a položili tam květiny. Všichni tři to nyní horlivě popírají, jejich guru, zdá se, má na věc jiný názor (nejspíš zná své Pappenheimské).

Uvádět na nějaké listině falešné dárce znamená (i když to třeba nepodléhá nějakým trestním sankcím) vodit za nos českou veřejnost. Je moc pěkné, že z toho (to jest z nás) mají naši tři králové takovou srandu. Pamatujme si to, v čase voleb se nám to bude hodit.

Lajos Bács nebyl kovaný český demokrat, odkojený Rukopisy, Benešovými dekrety a spisy Zdeňka Nejedlého, nýbrž (řečeno se sapérem Vodičkou) vlastní vinou Maďar. Přesto: nechť si český, od přirození demokratický občan představí, že se nad hrobem jeho dědečka sejdou tři tajtrlíci z nějaké tramtárie, aby si z něho dělali šoufky jen proto, že si ho vybrali jako mrtvou duši pro krytí svých finančních čachrů. A nechť si např. pan Zahradil představí, že jednou, až bude deset let po smrti, ho nějaká organizace (dejme tomu sudetoněmecká, aby to bylo pro pana Zahradila hodně potupné) uvede na listině sponzorů a její činovníci mu pak budou ze srandy nosit květiny na hrob. Jsem přesvědčen, že by pak pan Zahradil začal v hrobě rotovat takovým způsobem, že by konkuroval temelínským turbinám.

Legrace odéesácké zlaté mládeže má i další dimenzi. Pan Zahradil, takto stínový ministr zahraničí případné Klausovy vlády, mluví o tom, že květiny v Budapešti položili jedině v souvislosti s "maďarskými událostmi" v roce 1956. Má přitom zjevně na mysli maďarskou revoluci z téhož roku. Je povzbudivé, když základním zdrojem informací o moderní historii střední Evropy je pro budoucího šéfa české diplomacie bolševická učebnice dějepisu pro 9. třídu ZDŠ anno 1980.

Pánbůh nás chraň před stínovou vládou ODS!

24. prosince 2000