Uvodní strana Sem můžete psát Dopisy čtenářů Archiv

4.12.-9.12. 2000

 

ARCHIV

Je lépe být čestným občanem než nepoctivým politikem?

Agentura STEM se v jednom ze svých posledních průzkumů dopracovala k překvapivému zjištění: většina lidí v ČR se domnívá, že by se politici měli řídit svým svědomím. Na první pohled se zdá, že STEM vyhazuje peníze. Dělat průzkumy veřejného mínění ohledně toho, zda máme nenávidět své bližní, zabíjet, krást, smilnit, bít rodiče atp., tedy ohledně Desatera, je sice originální, ale zároveň přece jen trochu zbytečné.

Věc je ale složitější: obecné zjištění, že by se lidé měli řídit vlastním svědomím, autoři průzkumu předem nezpochybňují. Otázka zní: měli by se vlastním svědomím řídit také (nebo snad "dokonce i") politici? Z toho plyne, že autoři průzkumu mají jakési pochybnosti ohledně "lidství" politiků. Tuto pochybnost průzkum rozptýlil: politici se mají řídit svým svědomím, patří tedy konec konců mezi nás, jsou to naši bližní. Asi jako celníci v Ježíšově době.

Teď ale vážně. Otázka, kterou respondenti dostali, zněla: mají se politici řídit spíše svým svědomím, nebo stranickými instrukcemi? Tato otázka je sugestivní, nesmyslná a zavádějící. Je to skoro, jako kdybychom se ptali: má být politika čestná a poctivá, nebo stranická?

Ve skutečnosti stranickou politiku a stranické směrnice dělají lidé, kteří jsou stejně hříšní jako my a stejně jako my se pokoušejí s větším či menším úspěchem řídit svým svědomím. A my, plebs, se zase podle svého nejlepšího vědomí a svědomí rozhodujeme, kterou stranickou politiku a které stranické instrukce podpoříme. Můžeme místo toho založit vlastní stranu a sestavit si vlastní instrukce, ale na to většinou nemáme ani talent, ani čas a ani chuť. Představa, že stranické instrukce jsou jakýsi protiklad ke svědomí, vychází z přesvědčení, že je vytvářejí bezcharakterní padouši. Když skepse a pesimismus, tak důsledná: proč bychom pak my, "obyčejní lidé" (za "totáče" se říkalo "pracující") měli být lepší?

Stranické směrnice mohou být dobré nebo špatné. To je věc kritické analýzy. Takovou analýzu děláme podle svého nejlepšího svědomí.

Poměr občana k politice utvářejí dvě věci: důvěra a kritické zkoumání. A průzkumy veřejného mínění by neměly plout na vlnách chrapounského odporu k politice, která, jak známo, je svinstvo, a ještě jej podporovat. Krátce řečeno, tahle anketa se STEMu příliš nepovedla.

8. prosince 2000