Uvodní strana Sem můžete psát Dopisy čtenářů Archiv

15.9.-19.10. 2000

 

ARCHIV

Triumf nezávislosti

Strany jsou pro straníky, nezávislí jsou pro všechny. Podpora nezávislé politiky se už řadu let u nás chápe jako nejlepší zbraň na dvouhlavou saň Klaus - Zeman. Tam, kde na podzim 1997 a o rok později v parlamentních volbách selhali závislí straníci, by měli pomoci osamělí jedinci, jak je známe z řady amerických westernů. Až jich bude hodně veliký houf, dokážou divy.

Vhodným živným prostředím pro nezávislé je vzhledem ke své nefunkčnosti a poměrné bezvýznamnosti Senát Parlamentu České republiky. V posledních doplňovacích volbách uspěl nezávislý kandidát Václav Fischer. Fischer ovšem není nezávislý dokonale - závisí na své kvetoucí a rozvětvené firmě. Je třeba hledat čistší typ, a zdá se, že se to konečně podařilo. Podle zprávy záhadné agentury IFOP vede v předvolební kampani na Chrudimsku jurodivý zastánce letního času Pecka. Při vší úctě k panu Fischerovi je Pecka daleko dokonalejší ztělesnění nezávislosti: není závislý ani na nějaké politické straně či hnutí, ani na penězích, a dokonce ani na zdravém rozumu. Je to čistý bloud, typ, který tak pěkně ztělesňuje středověká pověst o Parsifalovi. Proto je přímo předurčen k tomu, aby dovršil vývoj Senátu směrem k jeho celkové úplné nezávislosti.

Vzhledem k náročnosti je třeba úkol rozvrhnout do třech kroků: v prvním získají nezávislí typu pana Pecky v Senátě většinu. V druhém z něho energicky vypudí všechny závislé. A pak zbývá už jen závěrečná fáze, hromadná hospitalizace takto vzniklého tělesa.

Nakonec se ukázalo, že pan Pecka je nezávislý dokonce i na agenturách pro průzkum veřejného mínění a dotyčný žebříček preferencí si pořídil sám. I to ovšem vydává smutné svědectví o politické situaci, v níž se taková zpráva nejeví hned na první pohled jako zcela nevěrohodná.

Politické strany - a zvláště ty české - mají spoustu chyb nevýhod. Jsou to však praktické politické nástroje, a jejich smyslem je mimo jiné udělat politiku a politiky čitelnými, zabránit jim, aby se ke slovu dostaly jejich disparátní mimopolitické zájmy či duševní indispozice.

Nezávislost politiků v zastupitelských sborech je dezinfekční prostředek, který by snad posléze dokázal zničit politické strany se všemi jejich malichernými chybami a chybičkami. Zároveň by však zničil politický život jako takový.

20.10.2000