indexok_r2_c02.gif(2kB)  
Uvodní strana Sem můžete psát Dopisy čtenářů Archiv

21.11. - 26.11.2005

ARCHIV

Dokument: Interpelace poslankyně PS Jany Hamplové

Parlament České republiky

Poslanecká sněmovna

 

Mgr.Jana Hamplová
poslankyně
členka Ústavně právního výboru

 

V Praze dne 23.11 2005

 

Vážený pan
Jiří Paroubek
premiér Vlády ČR

prostřednictvím
Lubomíra Zaorálka
předsedy PS P ČR

 

Věc:
Písemná interpelace ve věci ochrany národních zájmů České republiky v rámci EU

 

Vážený pane premiére,

obracím se na Vás s následující zákležitostí. Patrně jste stejně jako řada občanů České republiky zaznamenal výroky pana Posselta v Evropském parlamentu, které se mimo jiné dotýkaly českých výrobků, v daném případě konkrétně karlovarských oplatků.

Domnívám se, že v podobných záležitostech nepostačí protestovat, jako to udělala správně a ihned formou interpelace poslankyně EU za Hnutí Nezávislí Jana Bobošíková přímo na půdě EP, ale je nutné poskytnout vyšší ochranu našim výrobkům, a tím jasně deklarovat postoj České republiky k našemu národnímu bohatství. Tím bezesporu některé typické české výrobky jsou.

 

Domnívám se, že by bylo možné použít francouzský model, kdy Národní shromáždění určité výrobky formou zákonného ustanovení prohlásilo za národní bohatství Francie. Tím Francie nejen deklarovala, jak si váží výrobků svých předků, ale též těmto výrobkům poskytla morální i právní ochranu na mezinárodní scéně.

 

Vážený pane premiére,
domnívám se, že podobný krok by udělal čest českému Parlamentu i Vaší vládě v závěru volebního období. Tato zákonná deklarace se sílou právní ochrany by jistě šla zahrnout do některého ze zákonů, které jsou ještě do konce volebního období na pořadu Poslanecké sněmovny. Přitom výčet nemusí být uzavřený a je možné jej v průběhu následujících období rozšiřovat. To základní by však mohl obsahovat už nyní - namátkou uvádím Karlovarské oplatky, značku české pivo, Olomoucké tvarůžky a další.

Protože se jedná o průřezový problém v působnosti více ministerstev, adresuji tuto snad nejen věcnou, ale též inspirující interpelaci Vám jako předsedovi vlády, a věřím, že ji přijmete v pozitivním slova smyslu.

 

Jako občanka České republiky, která je zastáncem našeho člernství v EU, současně zastávám názor, že i v rámci EU musíme hájit svou individualitu a kořeny, z nichž jsme vyšli. Ochrana toho, co vytvořili naši předkové, je toho nedílnou součástí.

Stávající vláda k tomu může výše uvedeným krokem přispět, a na půdě Poslancké sněmovny by jistě podobný návrh nezapadl.

Proto bych byla ráda, kdybyste výše uvedený návrh zvážil, popřípadě jej prodiskutoval na půdě vlády a pokusil se jej jako progresivní nástroj ochrany typických českých výrobků prosadit.

 

S úctou
Jana Hamplová