indexok_r2_c02.gif(2kB)  
Uvodní strana Sem můžete psát Dopisy čtenářů Archiv

19.6. - 26.6.2004

ARCHIV

Nedotýkejte se Superstar

V pondělí 21. června mi v MF Dnes vyšel článek „Superstars ohrožují demokracii“. V podstatě se v něm ohrazuji proti banalizaci veřejného života, která k nám přichází skrze záplavu populárních, ale všudypřítomných témat. Tvrdím, že pokud je takových témat záplava, je nesmírně složité propracovat se jejich vrstvou k věcem skutečně důležitým. „Jestliže je nutno vyhrabávat (z tisku) důležité věci lopatou, přistupujeme k zásadním informacím unaveni, se všemi důsledky z toho plynoucími“. Ve společnosti, závislé na osobní informovanosti přímo ovlivňující všeobecné volební právo, jde podle mého názoru o problém hodný diskuse.

Každý, kdo není placen za brouzdání internetem, živí ho podnikání, a potřebuje média k rychlé orientaci, ví, o čem hovořím. Faktem je, že česká média „Česku hledajícímu Superstar“ propadla. Jedná se o tématickou intenzitu, která nemá obdoby: Usáma bin Ládin je proti Sámeru Iszovi naprostý břídil, alespoň v krátkodobé všudypřítomnosti. V týdnu po 11. září 2001 se myslím v médiích jeho tvář vyskytovala méně často, než mají čest současné hvězdičky.

Mohu se ovšem mýlit, a má kritika tohoto trendu nemá tak silné opodstatnění. Ovšem, jak dalece se dotkneme citlivých míst médií, vždy poznáme podle jejich reakcí. A také podle toho, zda redaktor média polemizuje s názorem pisatele článku nebo s jeho osobou.

Jan Jandourek z MF Dnes došel k závěru, že mé názory zavánějí nacismem, který třeba o jazzu tvrdil, že je zvrhlým uměním, či komunismem, který pálil rodokapsy. Pan Jandourek soudí, že jsem zbytečně hysterický: „projížděl jsem městem a nikde jsem Superstar neviděl a neslyšel, až v redakci“. Ale snad to se Šváchou nebude tak zlé, soudí pan Jandourek. „Zatím se nikdo z intelektuálů nepřiznal, že se v záplavě informací sám nevyzná“

Zatímco pan Jandourek mne gentlemansky interpretuje jako pomýleného troubu, Petr Holec z Reflexu se mnou účtuje po lékařsku: „Švácha je blázen, který dostal do hlavy lopatou, o které píše“.

Všechny tyto úvahy nalezly své místo na serveru České média, aniž tak kdy byl zveřejněn původní text mého článku. Redaktor ČM Filip Rožánek mi na mou výhradu odpověděl: „To je jednoduché, následné reakce se už mnohem více zabývají SuperStar,

respektive vaším _ČLÁNKEM_ - posunuly se tedy do mediální formy. Váš původní text v MF DNES "Superstars ohrožují demokracii" se bohužel médií

týkal jen velmi okrajově, proto nebyl do našeho monitoringu zařazen“.

Znovu opakuji: existuje možnost, že jsem se ve své analýze zmýlil (jakkoli si to nemyslím). Způsob, jakým však naše média reagují na neortodoxní postoje, tedy útokem na osobní integritu, kriminalizováním, psychiatrickými soudy a zamlčováním ve stylu komunistické praxe, by měl být varováním.

Zdeněk Švácha