indexok_r2_c02.gif(2kB)  
Uvodní strana Sem můžete psát Dopisy čtenářů Archiv

7.6. - 12.6.2004

ARCHIV

Svoboda ze strachu

V Iráku, Afghánistánu a řadě míst světa se válčí, a bude se válčit i nadále. V souvislosti s tím se hledá odpověď na otázku, jak učinit lidskou rasu svobodomyslnou a zároveň odpovědnou. Od eventuelní odpovědi se očekává, že podá recept na ukončení permanentního prolévání krve. Lze se tedy ptát, čeho je svoboda vlastně důsledkem.

Baronka Tchacherová říká: " K tomu, aby národ mohl úspěšně praktikovat svobodu, musí mít nejprve kritické množství jedinců, kteří ji doopravdy chápou". Tato podmínka je stanovena velmi přesně. K tomu, aby národ mohl praktikovat svobodu, musí mít dostatek těch, kteří na ní budou zainteresováni. Jak může takový proces nastat?

  1. Mír v dané kultuře musí mít vysokou morální hodnotu, která nesmí být nižší, než kredit válečníka.
  2. Daná kultura by neměla být populačně destabilizována. Je-li množství mládeže tak vysoké, že síla stabilizačních složek kultury (umírněné náboženství, ideologie, vliv stařešinů atp.) nedostačuje, je šance dosáhnout společnosti revoluční, nikoli však svobodné.
  3. V kultuře musí existovat možnost individuálního vlastnictví a nějaká forma majetkové jistoty.
  4. Musí vzniknout nějaká forma občanství, ať jí již nazveme jakkoli. Je-li režim principielní ke svým vlastním zásadám a tyto zásady jsou populací státu v zásadě přijímány, mohou formu nějakého kvaziobčanství zplodit i autoritativní režimy.
  5. Možnost vlastnit a stabilní společenské prostředí dá možnost růstu pilným (kvazi)občanům.
  6. Tito lidé se etablují v prostředí, které nepatří ani k lůze, ani k mocným boháčům. Lůzu perspektiva růstu nezajímá, boháči si mohou určité komodity, kupříkladu bezpečí, koupit.
  7. Následně může vzniknout skupina osob, jejíž majetek stále roste. Úměrně s tím roste i její společenský vliv.
  8. Ve společnosti se etabluje střední vrstva. Je mocná, vrstva boháčů jí proto nemůže ignorovat. Zároveň možnost, že střední vrstva bude přímo zranitelná lůzou, klesá, neboť stoupá schopnost střední vrstvy svůj majetek a pozice ochránit.
  9. Vzniká trvalá střední vrstva. Tato skupina je vlivná, nikdy však nezapomíná, že je v prostředí mezi lůzou a boháči zranitelná. Stačí, aby se aktivoval některý z naznačených destabilizačních faktorů, a střední vrstvy svou pozici ztratí.Tento trvalý pocit nejistoty produkuje lidi slušné, umírněné a pokrokové.
  10. Společnost, která střední vrstvu nevyprodukuje, nemá nástroj k dosažení trvalé stability: není pak nikdo, kdo by o ni stál, a pokud ano, nemá k tomu žádné nástroje ani vliv. Takový svět může vyprodukovat mnoho lidí statečných, nikdy však svobodných.

Zdeněk Švácha