indexok_r2_c02.gif(2kB)  
Uvodní strana Sem můžete psát Dopisy čtenářů Archiv

8.3. - 13.3.2004

ARCHIV

Proměna

Zázračné proměny známe především z pohádek. Když se něco podobného odehraje uprostřed našeho každodenního šedivého světa, je to překvapivé a stojí to aspoň za zmínku. Například nevšední příběh, který se odehrál v Novém Jíčíně.

Někdy na počátku sedmdesátých let byla ve městě vztyčena socha Vítězství. Vítězství tehdy mohlo znamenat dvojí, veskrze pozitivní děj: vítězství pracujícího lidu nad reakcí a vítězství Rudé armády nad nacistickými okupanty. O který z obou případů šlo, je těžko určit. Soudě podle fotografie představovala Vítězství figura mužského pohlaví se vztyčenýma rukama, vzdáleně připomínající postavu predátora ze známého amerického filmu. Komunističtí radní usoudili, že dílo je dosti šeredné, a nařídili ho vylepšit tím, že mu bude upilován poměrně vyvinutý pohlavní úd. Protože ani tato úprava nevedla ke kýženému výsledku, dali posléze sochu odstranit a uložit do skladu.

Po listopadu 1989 autor pomníku prozradil, o co jde ve skutečnosti: socha symbolizuje osvobození politického vězně! Komunistické honoraci to patrně neprozradil, obával se nejspíš, že místo honoráře ho podrobí podobné úpravě jako jeho výtvor. Ještě pravděpodobnější však je, že k proměně z Vítězství (pracujícího lidu, Rudé armády) v Osvobození (politického vězně) došlo až ve vypjatém historickém okamžiku, nejspíš v noci ze 17. na 18. listopadu 1989. Protože se metamorfóza odehrála ve skladu a beze svědků, je celkem pochopitelné, že sochař nyní touží, aby se s ní seznámila široká veřejnost. Proto požaduje opětnou instalaci monumentu nebo jeho navrácení za účelem reinstalace v jiném, vděčnějším městě. Novojíčínští radní se chabě brání, že socha je jejich majetkem, protože za ni město řádně zaplatilo, a že je obtížné najít pro ni vhodné umístění. Nedá se vyloučit, že za nejvhodnější považují to, kde se nachází nyní. Moc bych se jim nedivil.

Neseznámit veřejnost s proměnou by ovšem byla škoda. Zvlášť když vezmeme v úvahu, že zdaleka nemusí být poslední. Kdyby se zase změnil režim, není totiž vyloučeno, že se zázračný proces zopakuje v obráceném gardu, a že se z Osvobození stane zase Vítězství. Otázkou je pouze, čí.

14. března 2004