indexok_r2_c02.gif(2kB)  
Uvodní strana Sem můžete psát Dopisy čtenářů Archiv

2.2. - 7.2.2004

ARCHIV

Rezoluce Evropské lidové strany odsuzující totalitní komunismus

XV. KONGRES ELS

4.-5. února 2004
Evropský parlament
Brusel

REZOLUCE PŘIJATÁ XV. KONGRESEM ELS

Odsuzující totalitní komunismus

Ve 20. století se vyvinuly dva, stejnou měrou nelidské totalitní režimy - komunismus a nacismus, oba tyto režimy přinesly milióny obětí. Porážka nacismu ve 2. světové válce umožnila, aby byly jeho zločiny vyšetřeny a odsouzeny, a viníci potrestáni. Komunistický režim se sice zhroutil, ale podobné mezinárodní odsouzení nenásledovalo.

 • berouce úvahu deklarace většiny parlamentů postižených států;
 • vzhledem k tomu, že nacistické a fašistické totalitní režimy byly mezinárodně odsouzeny, komunistický režim nebyl zatím odsouzen z morální perspektivy;
 • vzhledem k tomu, že v různých částech světa se stále drží u moci několik totalitních komunistických režimů u moci na úkor svých obyvatel;
 • vzhledem k tomu, že je zde stále nebezpečí, že by komunistické režimy mohly znovu získat moc, a že tato ideologie stále ohrožuje světový mír a svobodný vývoj národů;
 • vzhledem k tomu, že boj proti fašismu ukázal, že porážka režimu neporazí jeho ideologii a proto, aby se zabránilo oživení totalitních ideologií a praktik, je nutné připomínat si spáchané zločiny.
  1. Podtrhuje fakt, že totalitní komunistické režimy ve střední a východní Evropě způsobily smrt milionů nevinných lidí všech národností a mnoho dalších poškodily hrubým porušováním lidských práv, zejména:
   • deportací milionů lidí na Sibiř a do dalších oblastí, včetně lidí starých, nemocných, těhotných žen a dětí;
   • vystěhováním celých populací z jejich původních zemí;
   • perzekucí a nespravedlivými soudy politických oponentů diktátorského režimu;
   • falšovanými volbami vedoucími k nelegitimním parlamentům, usurpováním moci a násilným zavedením takových režimů;
   • nelidským zacházením a mučením v koncentračních táborech, vězeních a vazbách, zejména politických vězňů;
   • perzekucí založené na etnické příslušnosti, často se rovnající genocidě;
   • perzekucí kvůli náboženskému vyznání;
   • persekucí kvůli sociálnímu původu;
   • kontrolou života lidí pomocí bezpečnostních služeb a porušování jejich soukromí;
   • vyvoláváním a šířením ideologie nenávisti;
   • zákazem svobodného shromažďování a sdružování;
   • zákazem volného pohybu;
   • závažným porušováním politického pluralismu, svobody svědomí a svobodného vyjadřování jiných politických názorů;
   • bráněním volnému přístupu k informacím a neexistence svobody tisku;
   • vyvlastněním půdy a dalšího soukromého majetku;
   • podporou revolučních komunistických hnutí fungujících mimo demokratický rámec;
   • vývozem finančních prostředků do zahraničí, jejichž osud je dodnes neznámý, a které patří lidem postižených států.
  2. Uznává, že všechny oběti jakéhokoliv totalitního režimu jsou si rovny v důstojnosti a právu na spravedlnost;
  3. Je znepokojena tím, že do dnešního dne chybí uspokojivé mezinárodní zhodnocení obrovských ztrát lidských životů a utrpení milionů lidí ve střední a východní Evropě;
  4. Bere na vědomí, po zhroucení těchto režimů byla již provedena řada důležitých historických šetření;
  5. Vyzývá ke kompletnímu odhalení pravdy o zločinech komunismu během období totalitních režimů jako nástroje k morální obnově společností v post-totalitní Evropě;
  6. Vyzývá k vytvoření nezávislé skupiny expertů za účelem sběru a vyhodnocení informací o porušování lidských práv během totalitárního komunismu;
  7. Vyzývá členské země a kandidátské země k vytvoření národních vyšetřovacích výborů, které by prošetřily porušování lidských práv během totalitních komunistických režimů, které by reportovaly výsledky šetření nezávislému orgánu;
  8. Vyzývá členské státy a kandidátské země k odtajnění všech dokumentů, které by mohly osvětlit případy spojené se zločiny spáchanými komunistickými režimy, zvláště pak ty, které byly spáchány tajnými službami a politickou policií, vyzvat občany, aby podali svědectví o takových událostech před nezávislými orgány a národními výbory.
  9. Na základě informací sebraných a vyhodnocených nezávislým orgánem:
   • vyzývá Evropskou unii, aby přijala oficiální deklaraci odsuzující totalitární komunismus;
   • vyzývá, aby bylo založeno Evropské výzkumné a dokumentační středisko, které by pokračovalo ve sbírání, vyhodnocování a publikování informací o totalitním komunismu a poskytovalo půdu pro další studium a výzkum;
   • vyzývá k vyhlášení "Dne obětí" totalitních komunistických režimů;
   • a k založení musea obětí komunismu;
  10. Vyzývá ty, kteří mají zaujmout politické funkce v institucích EU, aby zveřejnili své profesionální a politické aktivity v bývalých komunistických režimech a aby se zdrželi přijetí pozic v evropských institucích, pokud byli součástí represivních komunistických složek, nebo se podíleli na zločinech proti lidskosti.