indexok_r2_c02.gif(2kB)  
Uvodní strana Sem můžete psát Dopisy čtenářů Archiv

3.7. -16.7. 2017

Nekrolog za sebevraha

Vůbec jsem ho neznal. Nejsem povolán o něm psát, nejsem odborník v jeho oboru a četl jsem jeden jediný jeho článek. Zaujaly mne jen dvě zprávy v novinách. Jedna v černé kronice: na Senovážném náměstí vypadl z okna muž; zraněním podlehl; nehoda přerušila tramvajový provoz na lince č. 9. Druhá v rubrice ze společnosti: tragicky zahynul vynikající odborník na trestní právo, doc. JUDr. Jiří Herczeg, Ph.D. z Karlovy univerzity v Praze. Obě se týkají jednoho a téhož člověka.

Doc. Herczeg na sebe v poslední době upozornil - tedy přesněji řečeno naopak, upozornil na něj Senát Vrchního soudu v Praze. Ve zdůvodnění rozsudku, jímž zrušil předchozí rozsudek Městského soudu v kauze Rath, citoval totiž z jeho článku v Bulletinu advokacie, jenž se v závěrečné části zabývá právní doktrínou o „plodech z otráveného stromu“. Zjednodušeně řečeno jde o to, že důkazy, získané nezákonnými prostředky, nejsou relevantní. V článku není ani slovo o kauze Rath. Doc. Herczeg se pak pozastavil nad tím, že důvodová zpráva cituje z jeho článku (považoval to za nestandardní), nicméně s rozsudkem VS souhlasil. Nejvyšší soud rozsudek VS zrušil. Doc. Herczeg je mrtvý. Obojí spolu samozřejmě nijak kauzálně nesouvisí. Měl prý psychické problémy: já mám taky psychické problémy, z politické situace v ČR.

Chci jen říci: podle mne (neodborníka) je doktrína plodů z otráveného stromu správná (bez ohledu na to, že na ní občas vydělá i nějaký odsouzený darebák). Jako neodborník mám naopak obavy, že rozhodnutí Nejvyššího soudu je skandální. Snad by tragická smrt doc.Herczega mohla přispět aspoň k tomu, že by se problému znovu věnovala pozornost. Důvodem jsou poslední věty jeho článku. Připadají mi moc hezké: „Konsensus, na němž je založeno tzv. přirozené právo, musí být stále znovu získáván a obnovován, neboť historická zkušenost s inkvizicí a nověji s totalitními režimy s časem slábne. To pak může vést nikoli ke zjevnému opuštění, ale k postupné demontáži institucionálních a zákonných záruk v trestním řízení.“

Mějme to na paměti dnes. Protože záhy se možná z ČR stane ne snad totalitní režim, ale „jenom“ Babišova rodinná firma a zároveň policejní a prokurátorský stát.


P.S. Článek doc. Herczega stojí za přečtení. Jmenuje se „Zásada Nemo tenetur a práva obviněného v trestním řízení“. Vyšel v Bulletinu advokacie, příslušné číslo najdete na internetu zde, jen se musíte nastavit na stránku 38. (Nemo tenetur = celá latinská floskule zní „nemo tenetur se ipsum accusere“, což znamená „nikdo není povinen obviňovat sám sebe).

31. července 2017; uzavřená skupina KOD na Facebooku