indexok_r2_c02.gif(2kB)  
Uvodní strana Sem můžete psát Dopisy čtenářů Archiv

28.9. - 18.10. 2015

Proč by hejtman Rozbořil neměl odstoupit: co jsem řekl v pátek 23. 10. na ČT24

Nejprve link: adresa zde odkazuje na celý páteční pořad Události, komentáře, musíte si dole na liště nastavit čas 38.59.

A pak malá poznámka: to, co jsem řekl, považuji za podstatné a zcela vyčerpávající. Rád bych jen ještě doplnil, aby to bylo jasné úplně každému:

Jak jsem řekl, nemám žádný důkaz pro to, že by „orgány činné v trestním řízení“ byly v této věci (i v předcházející akci z léta 2015) postupovaly formálně vzato protiprávně. Zároveň si však myslím, že i vrchní státní zástupci a vysocí důstojníci policie (a případně jejich tisková lobby, např. p. Martin Fendrych, který vystoupil k olomouckému případu v témže pořadu den přede mnou, nejsou povinni jen dodržovat všechny právní předpisy, ale taky, stejně jako všichni ostatní, třeba méně vlivní občané ČR, chovat se politicky odpovědně. Jistě, politicky neodpovědné jednání není samo o sobě trestné, ale to neznamená, že by nebylo nebezpečné a zavrženíhodné. Celá protikorupční kauza s líbivou, kýčovitou ideologií „očisty policie“ a „řezání do vlastního masa“ má za důsledek další podstatné zhoršení kvality demokracie v České republice. Vznikla situace, kdy o kompetenci zvoleného politika vykonávat svůj úřad rozhodují svými výnosy státní zástupci, politik je fakticky zbaven práva odvolat se k nezávislému soudu, nanejvýš se může hájit před veřejností, kterou dnes a v této věci zastupují v této citlivé kauze, jež v důsledcích míří proti ČSSD, Babišovy noviny a podjatá periodika z hájemství Pravdy a Lásky (Aktuálně.cz, Respekt, Hospodářské noviny). Místo aby se o případu rozhodlo standardní cestou, přenese se na ulici, do prostředí, o jehož objektivitě a vyváženosti je možné mít pochybnosti (prakticky vždycky, i kdyby média byla svatá, jako že teď a v tomhle ani trochu nejsou) a vykutálené pseudořízení má pak povahu pouličního lynče. Tomu je třeba ze všech sil bránit a trvat na řádném soudním řízení, bez cílených předčasných úniků citlivých materiálů z vyšetřování do médií. Je to poslední šance pro udržení korektního politického prostředí a taky korektního výkonu spravedlnosti v této zemi, jejíž demokratický řád je už výrazně rozvrácen.

24. října 2015