indexok_r2_c02.gif(2kB)  
Uvodní strana Sem můžete psát Dopisy čtenářů Archiv

1.6. - 15.6. 2015

Stanovisko iniciativy Svobodu médiím k článku Bohumila Doležala

Politolog Bohumil Doležal uveřejnil 26. června na webu Svobodné fórum text, v němž reaguje na výrok poslance Komárka z ANO: „Společně se sdružením Svobodu médiím, které reprezentují například Hana Marvanová, Tomáš Klvaňa či Adam Černý, jsem přesvědčen, že je nutná změna zákona o České televizi.“

Bohumil Doležal k tomu napsal: „Svobodné fórum se bohužel zapomnělo zeptat paní doktorky Marvanové, pana Klvani a pana Černého, jak se to vlastně má s tou poněkud nejasnou a mlhavou formulací „společně se sdružením Svobodu médiím.“ Přitom nemyslím, že bych byl úplně sám, koho to zajímá. A tak to zde zcela důrazně činím.“


Iniciativa Svobodu médiím k tomu dodává:


Založili jsme platformu pro nezávislost a pluralitu sdělovacích prostředků, protože nás znepokojuje, že po vstupu domácích podnikatelských skupin do řady médií, dochází v České republice k podstatnému zúžení prostoru pro svobodná a nezávislá média. Zároveň jsou média veřejné služby, zejména Česká televize a Český rozhlas, dál vystavovány stupňovanému mocenskému a ekonomickému nátlaku ze strany některých politiků.

Proto usilujeme o prosazení změn zákonů, které posílí svobodu médií. Vládě a zákonodárcům nabízíme řešení, které se osvědčilo v prostoru na západ od našich hranic. Jedná se hlavně o nový systém volby do Rady České televize a Českého rozhlasu, jenž by zabránil institučnímu vlivu politiků na veřejnoprávní média. Navrhujeme model, v němž své zástupce do mediálních rad přímo nominují respektované společenské, kulturní a vědecké instituce a také politické strany zastoupené v parlamentu.

Stejně tak považujeme za důležité přijmout takové zákony, které omezí koncentraci vlastnictví sdělovacích prostředků a zabrání dalšímu propojování mediální a politické moci.

Tuto agendu nepřebíráme od žádné z politických stran. Změny zákonů prosazujeme trvale, dlouhodobě a z vlastní vůle. Zároveň vítáme podporu našich návrhů od všech subjektů politického a společenského spektra, pokud povedou k pluralitě a svobodě médií.