indexok_r2_c02.gif(2kB)  
Uvodní strana Sem můžete psát Dopisy čtenářů Archiv

1.6. - 15.6. 2015

Ludvík Vaculík tentokrát kriticky

V sobotu 6. června zemřel spisovatel a publicista Ludvík Vaculík. Byl asi nejvýznamnějším a taky nejvýraznějším představitelem toho okruhu českých intelektuálů, kteří kdysi, po roce 1945, spojili svůj život s komunistickou stranou a s komunistickou ideologií a pak se mnohaletým úsilím z tohoto sevření postupně vyprošťovali: nejprve k „socialismu s lidskou tváří“, a pak třeba ještě o kousek dál. Uzlovými body jeho veřejného angažmá byly IV. sjezd SČSS z roku 1967, prohlášení „Dva tisíce slov“ z následujícího roku, účast na Chartě 77 a na českém disentu.

K Vaculíkovu úmrtí jsem se na rozdíl od plejády dalších nevyjádřil. To, co vyznával a co dělal, mi nebylo nijak zvlášť blízké, zastávali jsme s přáteli z časopisu Tvář od poloviny šedesátých let docela jiné postoje: nešlo nám o to, jak smířit svobodu a demokracii se „socialismem“ (rozuměj komunistickou ideologií let 1948 a dalších), ale o to, jak smířit dezorientovanou českou společnost se svobodou a demokracií. To, co psal, mne až na pár výjimek nijak neoslovovalo. Šel „mimo mne“, vlastně jsme se ani osobně neznali. Zaujal mne jeho fejeton z roku 1978 „Poznámky o statečnosti“. Byl to pokus o střízlivý tón v krajně vypjaté době.

Pieta, jakou se sluší prokazovat zesnulému, už pominula. Bylo by velmi neblahé, kdyby po ní zbyl betonový blok povinné úcty k velikánovi. Aby bylo možné jeho význam ocenit ze všech stran a spravedlivě, je třeba znát i kritické hlasy. Protože, opakuji, jsem já patřil k okruhu, který si od „socialismu s lidskou tváří“ od počátku držel odstup, dávám tu k dispozici tři texty: podstatnou část studie historika, publicisty a posléze politika Emanuela Mandlera (1932 – 2009) Politika a pravda literatury, která vyšla ve Tváři počátkem roku 1969, recenzi literárního kritika Jana Lopatky (1940 – 1993) na slavnou Vaculíkovu prózu Sekyra, zveřejněnou v Sešitech pro mladou literaturu počátkem roku 1968 (Tvář tehdy ještě nebyla obnovena), a konečně můj článek o Dvou tisíci slovech, který jsem dal k dispozici na svém internetovém zápisníku Události v roce 2008, u příležitosti čtyřiceti let od jejich zveřejnění. Pro úplnost a přehlednost přikládám jako dokument i plný text Dvou tisíc slov včetně signatářů.

17. června 2014