indexok_r2_c02.gif(2kB)  
Uvodní strana Sem můžete psát Dopisy čtenářů Archiv

1.4. - 12.4. 2015

Proč nepodpořím prohlášení Svobodu médiím

Ve středu 15. dubna představili v Senátu PČR zástupci profesních a občanských skupin a další osobnosti iniciativu „Svoboda médiím – platforma pro nezávislost a pluralitu sdělovacích prostředků“. Seznámili též veřejnost s prohlášením iniciativy, k němuž se mohou připojit další lidé. Informaci o ustavení iniciativy a text prohlášení najdete zde.

V té souvislostí oslovil jeden z těch, co se k iniciativě hlásí, senátor Jiří Šesták, řadu dalších veřejně činných lidí, mj. i mne. Zde je mail pana senátora i moje odpověď.


Mail senátora Šestáka:


(18. dubna 2015, 8.03 hod)


Vážení kamarádi, kolegové, známí i neznámí zdaleka.


Tuto středu vznikla velmi důležitá občanská platforma Svobodu médiím. Založili jí lidé, kteří chtějí bránit politickému tlaku na nezávislost médií, chránit svobodu slova a bránit velmi nebezpečné situaci, kdy do vysoké politiky se dostávají lidé vlastnící média a tak tento veřejný prostor zásadně ovlivňují pro svůj ekonomický a politický prospěch. Prosím, věnujte pozornost těmto hrozivým a aktuálním nebezpečím, seznamte se s peticí uveřejněné na přiložené webové adrese.

Podepište je, budete-li s ní souhlasit a šiřte tuto zprávu dál. Svoboda slova není samozřejmost, proto ji braňme.


Děkuji a přeji vám krásné jarní dny.

Váš Jiří Šesták


Moje odpověď:


18. dubna 2015


Vážený pane senátore,


Děkuji Vám za mail, v němž mne upozorňujete na prohlášení Svobodu médiím a vyzýváte mne, abych se k němu připojil a dále je šířil. Chápu Vaše dobré úmysly i dobré úmysly dalších tvůrců a signatářů prohlášení i Vaši starost o nezávislost a pluralitu sdělovacích prostředků. Podepsat Vaši výzvu však nemohu, protože s ní ve zcela zásadní věci nesouhlasím.

V Prohlášení se praví: „Je nutné, aby Zákon o České televizi a o Českém rozhlase zajistil, aby rady těchto institucí, které jsou nástrojem kontroly občanů, nebyly jmenovány na základě politické volby v parlamentu. Rady musejí být složeny z respektovaných autorit.“

Tento požadavek považuji za nesprávný a nebezpečný. Péče o demokracii v demokratickém státě přísluší politické moci, jejímž základem jsou politické strany, organizace občanů, čerpající svou legitimitu ze svobodných voleb. Nejsou to žádní škůdci demokracie a cizopasníci na ní, je to její základní prvek. V jejich kompetenci je i péče o vytváření prostoru pro svobodnou diskusi včetně volby mediálních rad. Je společným životním zájmem demokratických politických stran, aby se ten prostor zachoval a rozšiřoval. Utváření rad „respektovaných osobností“ za obcházení demokratických mechanismů povede od demokracie k autoritářství.

Jediná cesta k nápravě je, že demokratické strany, zastoupené v Poslanecké sněmovně, ČSSD, KDU-ČSL, ODS a TOP09, v rámci platné legislativy zabrání další destabilizaci veřejnoprávních médií, k níž by došlo tím, že by nebyly schváleny zprávy o jejich hospodaření a činnosti, a že zvolí do mediálních rad osoby, které nejsou spojeny s autokracií a oligarchií. Pokusy o změnu zákonného rámce povedou v nynější situaci k právnímu chaosu a k tomu, že se nakonec prosadí opatření, která svobodě projevu velmi ublíží a oligarchům a autokratům pomohou.

Souhlasím s Vámi, že je třeba bránit svobodu slova. Cesta, kterou jste zvolili, však není správná.


V úctě


Bohumil Doležal,

publicista, předseda Klubu na obranu demokracie

19. dubna 2015; psáno pro Svobodné fórum