indexok_r2_c02.gif(2kB)  
Uvodní strana Sem můžete psát Dopisy čtenářů Archiv

1.2. -15.2. 2015

Čtenářský dopis

Vážený pane Doležale,

poměrně dlouho jsem byl novinářem a relativně i delší čas jsem se médiím kriticky věnoval. Svého času jsem spolu i několikrát o tom mluvili a potkávali se.

Dnes, víceméně z donucení, dělám něco jiného a na média jsem téměř rezignoval. Přesto mě postupně začaly zajímat aktivity některých novinářů poté, co trh v ČR opustila zahraniční vydavatelství a své podíly prodala domácím „velkopodnikatelům“.

Domnívám se, že zahraniční vydavatele nezajímal obsah titulů, které vydávali, ale zisk. Proto se snižovaly provozní, mzdové a jiné náklady a obsah se zjednodušoval a takzvaně bulvarizoval. Zájmem zahraničních vydavatelů také bylo, aby prostředí pro jejich podnikání bylo co nepříznivější. Proto podporovali neoliberální koncepty, ať už byl jejich nositelem kdokoli.

Myslím si, že zahraniční vydavatelé z ČR odešli, protože přes veškerá úsporná opatření, se jim jejich podnikání přestalo vyplácet. Můj pocit je, že jednou z významných příčin byl pokles důvěry či spíše rostoucí skepse veřejnosti k mediálním sdělením. Honba za ziskem zkrátka česká média skoro zabila.

(Média veřejné služby sice tento problém nemají, ale jsou zase pod tlakem moci a zmítají se v neustálých střetech profesních zájmových skupin. Jde o veřejné peníze a to, kdo z nich urve co nejvíc. Žurnalistika je až na posledním místě.)

Strategii maximálního zisku zahraniční vydavatelé, řekl bych, uplatnili i při prodeji svých podílů v ČR. Prodali je tomu, kdo dal nejvíc bez ohledu na důsledky.

Soudím, že domácí velkopodnikatelé chtěli a chtějí mít dobré vztahy s mocí, pokud ji nepředstavují sami. V důsledku nastolení vlády slabé liberální levice, tedy média opustila neoliberální paradigma. Nic víc. Nestala se ani více seriozní (ta média), lepší nebo naopak více povrchní, nekritická, bezzubá a tak.

Možná se mýlím, ale podle mě z médií, která změnila majitele, pak vesměs odešli novináři spjatí (nebo alespoň tak vnímaní), s předcházejícími vlastníky a jejich politickou orientací (trochu zjednodušeně). (Chápu, že změna životního standardu a společenského vlivu se jim nelíbí).

Nicméně, došlo k souběhu změny struktury trhu a uspořádání moci. Demokraticky a svobodně.

Vážený pane Doležale,

přečetl jsem si na svobodneforum.cz rozhovor, který s Vámi vedl Pavel Šafr a Jan Jandourek a zajímalo by mne, z čeho vyvozujete, že došlo k „uměle vybičovaná antikorupční hysterii, která způsobila nebývalý nástup sil, které mají autoritářskou povahu a nerespektují pravidla svobodné společnosti,“ jak stojí v úvodu.

Já se domnívám, že příčinou mocenské změny byla orientace ODS a TOP 09 na velké podnikatelské subjekty, jejich „zrada“ střední třídy a s tím související personální úpadek těchto stran. Kromě objektivních příčin (financování stran) s tím myslím souvisí i korupce ve veřejné sféře, kterou znovu dokazovat není třeba.

Na druhou stranu velmi bych stál o důkaz o autoritářské povaze a nerespektování svobody ze strany současné vlády.

Jak jsem Vám psal v úvodu, aktivity novinářů, kteří museli odejít loni z médií, mě zaujaly. Netušíte, kdo je platí?

Nejsem si totiž jist, jestli tito novináři nepovažují za autoritářství a nesvobodu takovou realitu, která je připravila o výjimečné postavení (z jejich hlediska). Není to ale paradoxně to, co vždy prosazovali, pokud šlo o jiné – svobodný a pružný pracovní trh?

Na mě to působí tak, že to celé jen podporuje hypotézu a propojení médií, moci a ekonomiky, na kterém se pan Šafr, Jandourek, Klvaňa, paní Tachecí a další nejdříve podíleli, a pak, když byli, jak se hezky česky říká, odejiti, je kritizují. Nota bene, řekl bych, tito novináři mají podíl na „zabití tuzemských médií“, při honbě za ziskem ve službách zahraničních vlastníků.

Zloději křičí, chyťte zloděje – čili máme zase jednu ukázku u nás tak zdomácnělého pokrytectví.

Budu Vám velmi vděčný za Vaše vysvětlení. Je možné, že se ve svém úsudku mýlím. Stalo se mi to bohužel už mnohokrát.


Srdečně Ivan Jemelka