indexok_r2_c02.gif(2kB)  
Uvodní strana Sem můžete psát Dopisy čtenářů Archiv

22.12. - 27.12.2003

ARCHIV

Řády a medaile

Události se rozhodly dohnat, co během roku zameškaly, a udělit několik poct jednotlivcům a organizacím, které podstatnou měrou přispěly a přispívají k tomu, že se náš zaběhaný svět let změní způsobem, jaký si nedokázali představit i ti nejsmělejší fantastové (Jules Verne, Karl Marx, Ernesto Che Guevara ad). Za pár desítek let jej zkrátka nejspíš vůbec nepoznáme. Tato uznání hodláme od letoška udělovat pravidelně, jak se na podobná vyznamenání sluší a patří, vždy v předvečer Nového roku.

Zavádíme především

Pamětní medaili Volkerta van der Graafa

Pro zasloužilé ekologické aktivisty a jejich bojová uskupení. Volkert van der Graaf je známý holandský bojovník za lidská práva zvířátek. Jeho heslem je (spíše bohužel bylo, protože je toho času umístěn na státní útraty v dobře střeženém objektu, z něhož hned tak nevyjde): "Chránit zvířata znamená vychovávat člověka". Ve své nejproslulejší výchovné akci si za objekt výchovy zvolil holandského populistického politika Pima Fortuyna, za výchovný prostředek pistoli. Čtyři výchovné zásahy vychovávaný bohužel nepřežil (hned napoprvé se všechno nemusí podařit). Cenu obdrží ti, kteří nejvýraznějším způsobem přispějí k ochraně životního prostředí před jeho úhlavním nepřítelem - člověkem. Heslo jsme si dovolili pozměnit na obecnější "Chránit přírodu znamená vychovávat člověka", mj. v dobré naději, že v případě nesouhlasu nebude mít pan van der Graaf v dohledné době příležitost aplikovat na nás své pedagogické metody. Medaili a informaci o letošním laureátovi nejdete zde.

 

Dále zavádíme

Čestný diplom za zásluhy v boji proti sexismu.

Toto ocenění udělujeme spolu se Svazem bojovnic proti sexismu, a to těm, kteří co nejradikálněji přispívají k očištění vztahů mezi mužem a ženou a vůbec celého lidského světa od nečistého nánosu sexuality, tedy od něčeho, co snižuje člověka na úroveň nižších živočichů a rozhodně nepatří do třetího tisíciletí. Diplom a informaci o laureátovi najdete zde.

 

A konečně zavádíme

Čertovo kopyto,

Jakousi českou novodobou obměnu Podvazkového řádu. Honni soit, qui mal y pense! Vyznamenání se udílí bojovníkům proti náboženským pověrám a předsudkům a jejich šiřitelům. Máme v tomto směru krásnou tradici táhnoucí se od mladočeských volnomyšlenkářů přes jejich bolševické pokračovatele. Po převratu se zdálo, že síly bojovníků ochably a pověra nabývá znovu na síle. Naštěstí bylo toto ochabnutí jen dočasné. V současné době, kdy je vládnoucí stranou ČSSD, opozicí ODS, alternativou k tomuto systému KSČM a dál už není nic, je boj proti pověře jednou z mnoha věcí, na níž se tyto tři pilíře naší demokracie shodnou. Oceňujeme a budeme oceňovat ty, kteří dále nesou prapor Václava Kopeckého a Zdeňka Nejedlého. Kdysi se potíráním bludařství zabýval Úřad pro věci církevní, dnes jsme už dál - máme na to celé ministerstvo. Kdo je prvním laureátem, není těžké uhádnout. Bližší zde. (Laskavý čtenář promine, že z časových důvodů se nám nepodařilo včas vyrobit emblém. Všechno v krátkosti dohoníme.)