indexok_r2_c02.gif(2kB)  
Uvodní strana Sem můžete psát Dopisy čtenářů Archiv

1.10. - 5.10. 2014

Dělnické hnutí není moje parketa

Letos vyšla v nakladatelství Vyšehrad knížka rozhovorů s katolickým farářem Václavem Vackem „Měl jsem štěstí na lidi“. Na mne, musím říci, měl pan farář ovšem vysloveně smůlu. Na str. 37 zmíněné publikace o mně totiž napsal (pasáž se týká jeho studií v Praze na ČVUT v polovině šedesátých let): „Nepopulární politický předmět – dějiny dělnického hnutí – nás učil Bohumil Doležal, od sametové revoluce je známý politický komentátor. Ten nám poprvé říkal, že prezident Edvard Beneš neměl v osmatřicátém jinou možnost než kapitulaci, že Prahu v pětačtyřicátém neosvobodila Rudá armáda, ale Vlasovci. Namísto ideologických báchorek jsme měli slušný kurz moderních dějin.“

Dozvěděl jsem se to víceméně náhodou, a musím říci, že mne to pořádně nadzvedlo. Nejen proto, že jsem nikdy neučil na technice, a už vůbec ne „dělnické hnutí“. Vystudoval jsem bohemistiku a germanistiku na FF UK a v letech 1964-69 jsem patřil k úzkému kruhu spolupracovníků kulturního časopisu Tvář, který komunisté dvakrát zakázali. Psal jsem tam o literatuře, nikoli o dělnickém hnutí. Byl jsem nepřítelem tehdejšího režimu. Ale zároveň i proto, že si dovedu velmi barvitě představit, kolik syčáků v téhle zemi velmi rádo a hned uvěří báchorkám podobným té, kterou jsem tu ocitoval. I když, řekl bych, nešlo o cílenou dezinformaci.

Na základě jednání mezi mou právní zástupkyní a vedením nakladatelství došlo nakonec k dohodě: nakladatelství zveřejnilo na svých internetových stránkách (www.ivysehrad.cz) omluvu tohoto znění:


Omluva Bohumilu Doležalovi

8. 10. 2014

V knize rozhovorů Josefa Beránka s Václavem Vackem „Měl jsem štěstí na lidi“, kterou vydalo v roce 2014 nakladatelství Vyšehrad, je na straně 37 uveden nepravdivý údaj:

„ Nepopulární politický předmět – dějiny dělnického hnutí – nás učil Bohumil Doležal, od sametové revoluce je známý jako politický komentátor.“

Autor knihy, Václav Vacek, se zmýlil, když ztotožnil jejich tehdejšího přednášejícího Dr. Doležala s osobou politologa a publicisty Bohumila Doležala. Chybou nakladatelství je, že při redakčním zpracování tuto skutečnost neověřilo.

Upřímně se omlouvám jménem nakladatelství Vyšehrad panu Bohumilu Doležalovi za poškození dobré pověsti, které mohl tento nepravdivý údaj způsobit.

V úctě

Ing. Pravomil Novák, ředitel


Nakladatelství se zavázalo, že do dosud neprodaných výtisků knihy vloží informaci o nepravdivosti pasáže, že v případné reedici pasáž vypustí a že uhradí výdaje, které mi v souvislosti s řešením sporu vznikly.

Tím považuji celou záležitost za vyřízenou. Celá záležitost mne mrzí, ale já ji nezpůsobil a musel jsem se v té věci ozvat.

Bohumil Doležal

9. října 2014