indexok_r2_c02.gif(2kB)  
Uvodní strana Sem můžete psát Dopisy čtenářů Archiv

15.12. - 20.12.2003

ARCHIV

Osud senátního návrhu na slyšení očesko-německých vztazích

Text senátního návrhu

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY

SENÁT

4. funkční období

127.

USNESENÍ VÝBORU PRO VZDĚLÁVÁNÍ, VĚDU, KULTURU, LIDSKÁ PRÁVA A PETICE

přijaté per rollam dne 8. prosince 2003

k uspořádání veřejného slyšení Senátu na téma "Vývoj česko-německých vztahů po roce 1989" - DODATEK k usnesení č. 99/03

Výbor

 1. navrhuje Senátu

  svolat 7. veřejné slyšení Senátu na téma "Vývoj česko-německých vztahů po roce 1989" na středu 4. února 2004 od 9:30 hodin v Jednacím sále Valdštejnského paláce s cílem zmapovat historické a právní souvislosti česko-německých vztahů,

  stanovit

  1. řečnickou dobu pro předpokládaná vystoupení v rozsahu 15 minut, v rozpravě, do níž se účastníci hlásí písemně, v rozsahu 5 minut;

  2. rozpravu ke každé ze 3 projednávaných otázek 45 minut;

 2. schvaluje

  návrh programu veřejného slyšení Senátu s uvedením předmětu jednání a pozvaných účastníků, který je přílohou tohoto usnesení;

 3. určuje

  zpravodajem výboru k projednání tohoto návrhu na schůzi Senátu Parlamentu České republiky

  senátora Zdeňka Bártu;

 4. pověřuje

  předsedu výboru senátora Františka Mezihoráka toto usnesení předložit předsedovi Senátu PČR a Organizačnímu výboru Senátu.

  Prof. PhDr. František Mezihorák, CSc., v.r. předseda výboru

  Mgr. Martin Mejstřík, v. r. ověřovatel výboru

 

 

Příloha
k usnesení č. 127/03
Počet stran: 2

Návrh programu 7. veřejného slyšení Senátu ve středu dne 4. února 2004

Cíl veřejného slyšení Senátu: zmapování historických a právních souvislostí česko-němecých vztahů.

Předmět jednání:

 • vývoj česko-německých vztahů
 • srovnání s mezinárodními vztahy s tím souvisejícími
 • legislativní problémy s tím související

Program veřejného slyšení:

 1. Úvodní slovo - předseda Senátu PČR Petr Pithart

 2. Krátký projev senátora Zdeňka Bárty s odůvodněním svolání Veřejného slyšení Senátu

 3. Jednání v blocích (projednávané otázky):

  1. Vývoj a peripetie česko-německých vztahů po roce 1989
   Úvodní vystoupení: Rudolf Jindrák
   Rozprava k tématu

  2. Komparace česko-německých, česko-polských a česko-rakouských vztahů
   Úvodní vystoupení: Václav Žák
   Rozprava k tématu

  3. Poválečná legislativa, související s odsunem sudetských Němců ve vztahu
   k Listině základních práv a svobod a výrokům Ústavního soudu
   Úvodní vystoupení: Vladimír Mikule
   Rozprava k tématu

 4. Rozprava na téma "Co je třeba udělat pro další vývoj česko-německých vztahů". (Stručné návrhy účastníků veřejného slyšení; časový limit tohoto bloku cca 30 minut.)

 5. Závěr veřejného slyšení - předseda Senátu PČR Petr Pithart

 

 

 1. Seznam pozvaných účastníků:

  k úvodním vystoupením (v pořadí, v jakém budou vystupovat):

  Jindrák Rudolf - náměstek MZV pro aktuální zahraniční otázky

  Žák Václav - člen Koordinační rada Česko-německého diskusního fóra (dále KOR),

  Mikule Vladimír - místopředseda Legislativní rady vlády

 2. k účasti a případnému vystoupení v rozpravě (v abecedním pořadí):

  členové Zahraničního výboru, Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu, Výboru pro evropskou integraci a Petičního výboru Poslanecké sněmovny PČR

  Burešová Dagmar - členka Správní rady Fondu budoucnosti

  Doležal Bohumil - politolog

  Genscher Hans-Dietrich - člen Česko-německé komise historiků

  Hahnová Eva - česko - německá historička

  Kafka Tomáš - ředitel sekretariátu KOR, publicista

  Křen Jan - historik

  Laštůvka Vladimír - člen KOR, předseda Zahraničního výboru PS PČR

  Matějka Ondřej - člen KOR, ANTIKOMPLEX

  Meckel Marcus - poslanec Bundestagu

  Nečas Petr - poslanec PČR

  Pavlíček Václav - člen Legislativní rady vlády

  Pick Otto - spolupředseda Koordinační rady Fondu budoucnosti

  Piverka Walter - člen KOR

  Rzepka Walter - člen KOR, Ackermannova obec

  Vollmer Antje - místopředsedkyně Bundestagu

  Wagnerová Alena - publicistka

  Werner Herbert - ředitel sekretariátu KOR SRN

Řečnická doba pro předpokládaná vystoupení je 15 minut, v rozpravě, do níž se účastníci hlásí písemně, je 5 minut; rozprava ke každé ze 3 projednávaných otázek je 45 minut.

Právo senátorů vystoupit v rozpravě není dotčeno.