indexok_r2_c02.gif(2kB)  
Uvodní strana Sem můžete psát Dopisy čtenářů Archiv

1.2. - 10.4 2013

Slovo na závěr k Dopisu ústavním a politickým představitelům ČR

Vážení čtenáři Událostí,


dopis ústavním a politickým představitelům ČR se připravoval a podpisy se sbíraly dost narychlo, během neděle 10. 3. a pondělí 11.3. Jinak by byl jeho obsah ztratil na aktuálnosti a dopis by neměl šanci, že se dostane do médií. Protože uzávěrka byla v pondělí v 20.00 hod., stalo se, že řada podpisů se do textu, který byl poslán adresátům a do četky, už nedostala. Kromě toho jsem neměl čas oslovit až na úplné výjimky ani Vás. Proto jsem aspoň na Událostech zveřejnil i jména těch, co dopis podepsali po uzávěrce a dal v úterý, ve středu a dnes i těm z Vás, kteří se pro to rozhodnou, aby se připojili. Touto cestou se počet signatářů dopisu rozmnožil o dalších 68 jmen. Dneškem se i tato možnost uzavírá. Zdůrazňuji, nejde o petici, jak mylně uvedla zpráva ČTK, jde o dopis. Nechat po tři dny otevřenu i tuto možnost jsem však považoval za důležité zejména proto, že se tak výrazně rozmnožil počet těch signatářů ze všech regionů ČR, kteří nejsou ani veřejně činní, ani veřejně známí. Jsem samozřejmě vděčný všem známým osobnostem, které se pod dopis podepsaly, jinak by si ho nebyl nikdo všiml (takhle neunikl pozornosti dokonce ani samotného Nejvyššího). Jsem ale stejně vděčen i těm druhým, řečeno Masarykovými slovy slovy, lidem, o nichž historie ještě vypravovat neumí. Někteří z nich se spolu se mnou v posledních dvou letech minulého režimu angažovali v nezávislém uskupení Demokratická iniciativa. Protože shánění právě těchto podpisů jsem se já sám věnoval především, považuji na závěr za svou povinnost poděkovat výslovně i jim, tedy někdejším účastníkům Demokratické iniciativy a čtenářům Událostí, kteří se připojili.


Bohumil Doležal


14. března 2013

Události 14. března 2013