indexok_r2_c02.gif(2kB)  
Uvodní strana Sem můžete psát Dopisy čtenářů Archiv

1.1. - 13.1 2013

Václav Klaus ml. kritizuje Schwarzenberga

V podstatě nedobrovolné pěvecké vystoupení Karla Schwarzenberga na závěr prvního kola prezidentské volby našlo u zlomyslného českého publika živý ohlas. Dalo se to čekat, takový je život.

K problému mám osobní přístup: sám totiž zpívám podobně jako pan Schwarzenberg, a pokud tak musím činit na veřejnosti (např. v kostele), dávám si dobrý pozor, aby mne přitom nikdo neslyšel. Pan Schwarzenberg tuhle možnost neměl, stál na pódiu před mikrofony a kamerami, a kdyby zpíval jen tak na oko, sklidil by kritiku možná ještě větší.

Pan Schwarzenberg se taky jednou přeřekl: chtěl zpívat „voda hučí po skalinách“, ale hned se opravil. Mně se to plete taky, nechápu, proč by voda měla hučet ausgerechnet po lučinách. A to jsem nikdy ze své vlasti nevytáhl paty na déle než na tři neděle.

Na Schwarzenbergův zpěv reagoval kriticky mj. Václav Klaus mladší. Napsal jménem soukromého gymnázia PORG, kde řediteluje, mail inzertnímu oddělení vydavatelství MAFRA, v němž adresáta žádá, aby gymnázium vymazal ze seznamu inzerentů, protože nejde o nezávislá média, ale volební štáby. Dopis rozdováděně zakončil pozdravem „Ktéé tomof muj, ktéé tomof muj.“ Zjevně chtěl parodovat Schwarzenbergův cizácký akcent. Skoro bych řekl že německý, ale pan Klaus ml. toho o německé výslovnosti zjevně moc neví.

Nato pana Klause ml. kdosi tak říkajíc práskl na veřejnosti a jeho mail pak podrobili kritice současní i bývalí studenti jeho gymnázia. Vytkli mu, že zneužil úřední korespondenci gymnázia (v mailu se opravdu píše „inzerujeme“, „naši“ ad.) k prezentaci svých osobních názorů. Václav Klaus ml. to ve své reakci uznal, navíc přiznal, že reagoval v rozčilení. Kdyby bylo zůstalo jen u toho, dalo by se to skousnout: nějak nezvážil, že je známá osobnost, navíc zvučného jména, a že si tedy nemůže dovolit to, co kdekterý anonym na internetu.

Jenže, jak plyne z jeho reakce (link viz výše), u toho bohužel nezůstalo.

Pan Klaus ml. v ní tvrdí, že nechtěl parodovat Schwarzenbergův zpěv. Jistě, chtěl parodovat jeho cizáckou výslovnost. Prý nezná slova české hymny. To ze záznamu vůbec nevyplývá. Jeho mail prý byl primárně o médiích, která se tváří nezávisle, nicméně fungují jako dobře promazaný volební štáb. Nechápu, proč to dělá v rámci mailu inzertnímu oddělení (jeho sdělení pak musí být nutně kusé) a nenapíše o tom článek nebo aspoň poznámku. Je přece celebrita, určitě by mu to byli otiskli. Mně je ostatně taky nejasné, proč mají šéfredaktoři listů doporučovat před volbami čtenářům jednoho z kandidátů. To ale není to hlavní.

Podstata námitek pana Klause ml. vůči panu Schwarzenbergovi je toto: je údajně „jakoby odsunutý“. Jistě, jako všichni, kdo museli v roce 1948 utéci před bolševiky. Nemá v pořádku otce, který prý byl členem Vlajky a cestoval se dvěma podezřelými individui v lednu 1938 do Berlína za Goebbelsem s plánem na likvidaci druhé republiky. K tomu je třeba podotknout: za prvé jde o typický příklad kádrování, nikdo neodpovídá za činy svých otců, ale jen za to, co udělá sám (navíc ještě když v době, kdy mělo k inkriminovanému jednání dojít, buď ještě nebyl na světě, nebo byl nemluvně). Pan Klaus ml. by si to měl zapamatovat, zlomyslně dodávám, že mu to třeba jednou přijde vhod. A za druhé, to. co říká o Schwarzenbergově otci, je velmi podezřelé, je všeobecně známo, že vyslovil podporu Benešovi, za okupace odmítl přijmout říšské občanství, jeho majetek Němci zkonfiskovali a po osvobození ČSR nebyl nijak persekvován.

Zkrátka, argumenty pana Klause ml. mají výrazně vlajkařskou povahu. Píše, že se nebojí být v této společnosti v menšině. Doufejme že je, a doufejme zároveň, že v ní vzhledem ke způsobu argumentace taky zůstane.

reflex.cz 16. ledna 2013