indexok_r2_c02.gif(2kB)  
Uvodní strana Sem můžete psát Dopisy čtenářů Archiv

7.5. - 12.5. 2012

Dr. Rath jako fenomén naší doby

Tyto řádky jsou jen poznámkami k rozvíjejícímu se případu. Nerad bych je nechal stranou.

Především se bez vytáček přiznám, že v případu pana doktora Ratha jsem, jak se říká, „podjatý“. Ne nějakým hmotným zájmem, ale ideově a citově. Pan doktor mi vždycky připadal jako ztělesnění toho špatného, co se do české politiky nahrnulo díky chybám, neschopnosti a bezmocnosti politických lídrů z doby hned po listopadu 1989, ať už horovali pro „pravdu a lásku“ nebo „neviditelnou ruku trhu“. A kromě toho, vždycky jsem měl dojem (a ve svém politickém zápisníku jsem to před lety napsal), že kdyby bylo třeba doplnit alegorické postavy na Staroměstském orloji o figuru Drzosti, mohl by pan doktor sedět modelem. Případ na mne dělá úplně jiný dojem než např. svatouškovské aféry kolem pánů Kořistky a Michálka nebo soudy ohledně „justiční mafie“ či s pp. Bártou a Škárkou. Má vůbec náš polistopadový režim, k němuž se hlásím, vůbec sílu na to, aby se zbavil lidí, kteří ho ze své podstaty smrtelně ohrožují, nebo jim aspoň přivřel dvířka k politické kariéře? Velmi bych si to přál a dosavadní průběh vyšetřování se tomu zdá nasvědčovat. Zejména když vezmeme v úvahu české standardy, před spuštěním „akce“ ani (zatím) po něm se nevykecalo vůbec nic. A (což je jistě jen detail dokreslující situaci) - když jsem slyšel JUDr. Bradáčovou v ČT odpovídat na poněkud pitomé otázky pana Železného, měl jsem dojem, že pan doktor Rath je tentokrát v dobrých rukou. Nelze také vynechat, že soud dnes vyslovil souhlas s uvalením vazby na pana doktora. Toto rozhodnutí je zcela oprávněné vzhledem k tomu, že pan doktor má ze svého postavení výjimečnou možnost ovlivňovat svědky. A kromě toho, rozhodnutí je zároveň jakási tichá demonstrace toho, že české „orgány činné v trestním řízení“ přece jen nejsou papírový tygr.

Vedení ČSSD se po chvilkovém počátečním váhání rozhodlo dát od dr. Ratha ruce pryč. Jistě, mají už zjevně solidní informace. A rozhodli se „pragmaticky“, aby minimalizovali škody, které případ straně způsobí. Nedá se zároveň přehlédnout či odsunout stranou, že se rozhodli správně.

Politika pana doktora Ratha mi vždycky připadala morálně neúnosná, a v tom jsem, jak už naznačeno, podjatý. Způsob, jakým si bez rozpaků na všech stranách vytvářel nepřátele, se mi zároveň zdál a zdá být hodně nešikovným. Je v něm jakési pohrdání lidskými červy, kteří mu zrovna stojí v cestě. Nešikovnost se ovšem pozná až pozdě: tj. když se dotyčný dostane do maléru a všichni od něho dají ruce pryč.

A nakonec, nemohu se vyhnout jakémusi srovnání dr. Ratha s jiným dnes slavným lékařem, dr. Bartákem. Jistě, jde o úplně jiný druh obvinění. Za oběma přitom stojí pocit suverénů, přesvědčených, že mají bližní ve svých rukou a mohou jich libovolně využívat ke svému prospěchu. Chtěl bych zdůraznit, že jsem se nikdy v životě s nikým podobným z lékařského prostředí nesetkal. Ale výjimečně tu a tam nějaký podobný být musí, a bohužel se navzájem přitahují: jak jinak si vysvětlit úspěch akcí typu Děkujeme odcházíme?

Na závěr: není to asi ode mne ani hezké, ani křesťanské, ale přál bych panu Rathovi, samozřejmě v případě, že bude shledán vinným, pobyt na společné ubikaci s panem Bartákem. Budou si moci krátit dlouhé zimní večery rozjímáním na téma „kde se to jenom stala chyba“.

reflex.cz 16. května 2012