indexok_r2_c02.gif(2kB)  
Uvodní strana Sem můžete psát Dopisy čtenářů Archiv

29.1.- 5.2. 2011

Glosa na úterý: Oni se tím ještě chlubí!

V tom, jak se u nás píše o posledních aktivitách různých lékařských iniciativ a organizací (Děkujeme, odcházíme, LOK, ČLK) se skoro samovolně vytváří jakýsi stereotyp (obávám se, že jsem mu taky podlehl): na jedné straně zlí organizátoři, na druhé hodní a nanejvýš snad svedení lékaři (dr. Husák říkal ve svých hvězdných chvílích, v roce 1969, pomýlení). Na tom snad něco je, ale opravdu jen velmi málo. Hlavní odpovědnost za akci, která, řekl bych, nemá v dějinách světové lékařské péče obdoby (pokud někdo obdobu zná, nechť ji uvede) nesou samozřejmě organizátoři. Nicméně vůbec nelze vyvinit ani ty, kteří se za ni tak či onak postavili, byť byli obtíženi kvanty nejrůznějších titulů (tituly za mravnost se, jak známo, nedávají).

Petr Kamberský se v jinak velmi hezkém článku dopustil nepřesnosti. Napsal, že k vydírání se kromě prof. Pafka nepřipojila snad ani jediná špičková lékařka či lékař. Prof. Lata naproti tomu konstatuje: „výzvu Děkujeme, odcházíme podpořilo 17 odborných společností (členové výborů bývají pochopitelně nejlepší lékaři v oboru), čtyři senáty lékařských fakult (nejvyšší orgány), dva děkani lékařských fakult, výzvu akademickým pracovníkům podepsalo 23 profesorů a docentů, vesměs přednostů klinik, ze všech lékařských fakult České republiky.“

Jen na okraj podotýkám, že za prvé, pan profesor píše něco o „lživých slovech“. Měl by tedy prokázat, že pan Kamberský si nejen neověřil údaje a to, co napsal není pravda (za což se ostatně už omluvil), ale že to udělal schválně. Pokud to neudělá, je třeba tento výrok pana prof. Laty brát jako projev nevychovanosti, jíž se, jak vidno, občas nevyhne ani univerzitní profesor. Já bych nechtěl následovat jeho příkladu, a proto netvrdím, že pan profesor lže, když tvrdí, že pan Kamberský označil za lékařskou lůzu všechny podporovatele výzvy „Děkujeme, odcházíme“ (pan Kamberský mluvil o LOKu, za to se taky omluvil, já bych na jeho místě v tomto případě s omluvou tak nespěchal). To ale není podstatná věc.

Podstatná věc je, že všichni ti, které pan profesor s takovou pýchou zmiňuje, se připojili k akci, která není žádná stávka, jak se mylně domnívá, ale řízený pokus o destrukci české nemocniční péče (dočasný ovšem), k němuž má dojít tehdy, pokud se vláda s prominutím nepodělá a nepřistoupí na požadavky nemocničních lékařů (samozřejmě až na posledních místech ty platové, a na prvním místě ty nejušlechtilejší). Údajní stávkující tlačí zároveň na lidi (bojte se, když nám vláda nevyhoví, může to taky být váš exitus) a na vládu (pokud nám nevyhovíte, odnese to nejspíš újmou na životě a na zdraví řada lidí, o něž pečovat je v první řadě vaše - ne naše – povinnost). Je mi líto, ale to jsou manýry zločineckého gangu. Jako manýry zločineckého gangu to není nic nového. Novum je pouze, že to podporuje elita českého lékařského stavu včetně prof. Laty. To v Chicagu za prohibice nebylo.

lidovky.cz 8. února 2011